Nieuws

 • Statenlid Dinand Leferink heeft in het kader van zijn woordvoerderschap Cultuur enkele mooie werkbezoeken afgelegd

  17 mei − In het kader van mijn woordvoerderschap Cultuur heb ik de maand april gebruikt om een viertal werkbezoeken af te leggen. Als eerste was ik te gast bij Phion, orkest van Gelderland en Overijssel. Tijdens dit werkbezoek ben ik uitvoerig bijgepraat door Boukje Raes (Violiste & adviseur Public Affairs Phion) en Jan Willem Palsenberg (Ambassadeur Phion). Onder het genot van een hapje en een drankje hebben wij wederzijdse ervaringen met betrekking tot de gefuseerde orkesten (1 juni 2020) kunnen uitwisselen. Veel onderwerpen zijn voorbijgekomen. Lees verder

 • Een moment van afscheid komt altijd te vroeg

  09 april − Een moment van afscheid komt altijd te vroeg. Afgelopen woensdag nam de fractie afscheid van twee liberale pareltjes. Voorzitter Lex Schukking nam als eerste afscheid van Regien Courtz. Zeven jaar maakte Regien deel uit van de VVD-fractie waarvan de meeste jaren als fractievoorzitter. En dat deed ze met passie en een grote mate van kennis op vele dossiers. Lees verder

 • Meer oog voor onze plattelandsbewoners

  04 april − Onze provinciale VVD-appgroep ontploft. Veel VVD-ers in Overijssel zijn boos door de uitlatingen van minister Van der Wal over de stikstofaanpak. De minister stelt namens het kabinet dat het bar slecht gesteld is met de natuur en het milieu in Nederland en dat we de natuur 20 jaar lang hebben verwaarloosd. Dat dit komt door de boeren en dat we dit kunnen fixen door hun stikstofuitstoot drastisch te laten verminderen. Lees verder

 • Bouw reinwaterkelder nodig om waterzekerheid te kunnen garanderen

  30 maart − In de commissie heeft de VVD al aangegeven dat we de beschikbaarheid van drinkwater van groot belang vinden voor Overijssel. We willen niet zonder drinkwater komen te zitten. De Reinwaterkelder, de voorraadkast gevuld met water waarmee het watersysteem op piekmomenten wordt ontlast, is nodig. De tank is goed ontworpen en wordt netjes ingepast in de omgeving. Lees verder

 • Opinie: Tijd voor realisme in de landbouwpolitiek

  22 maart − Een maand geleden zijn we wakker geschud uit de droom dat welvaart, veiligheid en voedselzekerheid de nieuwe natuurlijke toestand zou zijn in Europa. Het wapengekletter in Oekraïne heeft deze roze wolk ruw verstoord. De graanschuur van Europa staat in brand en de prijzen knallen door het dak. Ons nooit meer zorgen maken over kou, honger en tanks in de straten blijkt een utopie. Lees verder

 • Culturele basis in Overijssel op orde?

  15 maart − Aan de vooravond van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen presenteert de Raad voor Cultuur (adviesorgaan van regering en parlement) een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media in de komende periode. De Raad van Cultuur constateert in de notitie ‘Culturele basis op orde?’ o.a. het ontbreken van middelen om het culturele erfgoed van ons land voldoende in stand te houden. Lees verder

 • Ultrasnelle verbinding naar Berlijn essentieel voor Twente

  06 maart − Een snellere internationale treinverbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de economie in Oost-Nederland. En daarom is onze woordvoerder Verkeer & vervoer Lex Schukking samen met 2e Kamerlid Daniël Koerhuis donderdag 3 maart jl. in gesprek gegaan met Stefan Birkner en Jörg Bode van de FDP Niedersachsen. Lees verder

 • Zonder draagvlak geen project en geen financiering wat VVD betreft

  02 februari − Vandaag staat het Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds Overijssel op de agenda van Provinciale Staten. Hierin wordt een verruiming van de mogelijkheden voor de inzet van het energiefonds voorgesteld. De VVD plaatst enkele kanttekeningen bij deze verruimde inzet. Wij zien dat er straks meer mogelijk gemaakt wordt en dat er ook zwaarder wordt ingezet wordt op de financiering windenergie, op windmolens tot 25 meter bijvoorbeeld. Lees verder

 • Ophoesten energierekening voor velen een bitter pil, overstap goedkopere energiebronnen onmogelijk door beperkingen stroomnet, VVD stelt vragen

  27 januari − Door de aanleg van grootschalige zon- en windparken kan het huidige stroomnet de vraag niet aan. Hierdoor kunnen op sommige plaatsen inwoners niet beschikken over nieuwe, goedkopere manieren van energielevering door bijvoorbeeld laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen. En dat terwijl de kosten voor energie de pan uit reizen. De VVD is oprecht bezorgd nu blijkt dat een groeiend aantal huishoudens leeft in energie-armoede. Lees verder

 • Iedereen heeft zijn eigen unieke talent

  31 december − “Overijssel wordt gemaakt door al onze 1,16 miljoen inwoners. En iedereen heeft zijn eigen unieke talent. Het talent bijvoorbeeld om te ondernemen, om te studeren, om te verzorgen of zoals onze dochter van bijna twee om te ontdekken en verwonderen. Ik ben politiek actief geworden omdat ik geloof in het potentieel van mensen. En dat wanneer mensen worden gemotiveerd om dat in te zetten niet alleen de individu maar ook de samenleving groeit en we beweging creëren. Lees verder

 • Ik wens jullie, namens de gehele fractie, een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2022 toe

  31 december − "Dit is de laatste keer dat ik de pen pak om het voorwoord te schrijven voor deze nieuwsbrief. Ruim vier jaar heb ik dat mogen doen als fractievoorzitter van de Overijsselse VVD. Vanaf 1 januari is het tijd om de pen (en de hamer) door te geven. Ik heb namelijk de keuze gemaakt om mij de komende jaren in te gaan zetten voor Zwolle. Ik sta op plaats twee van de kandidatenlijst en ben de wethouders kandidaat voor deze stad. Lees verder

 • We hebben een gezonde agrarische bedrijfstak nodig voor onze mooie provincie

  31 december − “Sinds ik voor de VVD-Overijssel 1e woordvoerder Landbouw & Natuur ben, heb ik mij ingezet voor de boerenbedrijven in Overijssel. Deze bedrijven horen bij Overijssel. We hebben een gezonde agrarische bedrijfstak nodig voor onze mooie provincie. Ik wil mij blijven inzetten door een duurzaam perspectief te bieden aan boeren die verder willen en aan jonge boeren die het bedrijf over willen nemen. Dit gaat ons als samenleving helpen om verschillende doelen te realiseren. Lees verder

 • Successen benoemen, is voor mij een inkoppertje

  31 december − “Als ze je vragen om terug te kijken, dan denk je al snel aan successen die je wilt benoemen. In mijn geval is dat een inkoppertje want wat is kernenergie goed op de kaart gezet zeg. Nu op naar de uitvoering en richting ons doel; een haalbare-betaalbare energiemix voor iedereen. Vooruitkijkend denk ik vooral aan kansen, aan omdenken, aan komende innovaties. Lees verder

 • Terugblik 2021 Ruimte, Wonen, Retail, Leefbaar Platteland en Cultuur

  31 december − “Het afgelopen jaar was voor mij een jaar wat hoofdzakelijk in het teken stond van de opmaat naar de nieuwe Omgevingsvisie. Ik kom daar in het nieuwe jaar middels onze nieuwsbrief zeker nog op terug. Verder trok ik als 2e woordvoerder samen met collega Lex Schukking op in het RES-dossier (Regionale Energie Transitie). Veel overleg, veel lezen en veel vergaderen leidde uiteindelijk tot een Statenbesluit in juli van dit jaar. Lees verder

 • 2021, een bewogen jaar voor ons allemaal

  31 december − “2021 zit er alweer op, een bewogen jaar voor ons allemaal. Door Corona waren en zijn we allemaal genoodzaakt ons aan te passen aan de maatregelen die het kabinet ons meegeeft. En die hebben nogal wat gevolgen voor onze ondernemers, die ik gelukkig nog regelmatig spreek. Uit die gesprekken blijkt dat velen het einde van hun financiële ruimte in beeld zien komen en hebben de steun van de overheden hard nodig om door deze barre tijden te komen. Lees verder

 • Ik ben best trots op wat we tot nu toe hebben bereikt

  31 december − “Sinds maart 2019 mag ik deel uitmaken van de Overijsselse VVD-Statenfractie, een eer om dit te mogen doen. Het is helaas niet altijd even dankbaar om je nek uit te steken voor het algemeen belang. Zeker de laatste tijd zijn er mensen en groeperingen die vinden dat ze ongenuanceerd hun mening mogen geven over het doen en laten van vele politici. Lees verder

 • Trots is een persoonlijk gevoel, dat voor mij altijd verbonden is aan het team waarvan ik deel uitmaak

  31 december − “Wanneer ik spreek over trots, dan heb ik het niet over hoogmoedigheid of ijdelheid. Wanneer ik het heb over trots dan gaat dat voor mij over een prettig gevoel. Een gevoel dat ik krijg wanneer ik op een goede en constructieve wijze heb kunnen meedoen aan het debat en realiseren van passende en relevante liberale oplossingsrichtingen voor problemen die leven bij onze inwoners en bedrijven. Lees verder

 • Statenleden bezorgd over onveilige situatie rond veevoerfabriek Markelo

  20 december − De Overijsselse Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) en Dinand Leferink (VVD) reageren bezorgd op de onveilige situatie rond veevoerfabriek ABZ Diervoeding in Markelo. Volgens berichten in Tubantia en Maarkelsnieuws is de omgeving van de fabriek mogelijk blootgesteld aan de gevaarlijke stof mierenzuur. Lees verder

 • VVD-Overijssel: “breng partijen bij elkaar ter voorkoming van PIP Vloedbeltverbinding”

  15 december − Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in juni van dit jaar, hebben wij, als Provinciale Staten, de financiering van het provinciale aandeel van de aanleg van de Vloedbeltverbinding, vastgesteld. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van dit al lang geplande project. Lees verder

 • Courtz draagt fractievoorzitterschap VVD-Overijssel over aan Schukking

  14 december − Ruim 4 jaar stond de Overijsselse VVD-fractie onder leiding van Regien Courtz. Vanaf 1 januari 2022 zal Lex Schukking de voorzittershamer van haar overnemen. Courtz: 'Ik heb de keuze gemaakt om mij de komende jaren in te gaan zetten voor de stad Zwolle. Ik sta op plaats twee van de kandidatenlijst en ben tevens wethouders kandidaat. Bovendien hopen wij in januari onze tweede dochter te mogen verwelkomen. Lees verder