• 'Hoog over' voorkomt geluidshinder door laagvliegers

  18 juli − Een snelle herindeling van het Nederlandse luchtruim kan de geluidshinder door laagvliegend luchtverkeer verkleinen. Dat denken de fracties van PvdA en VVD in Overijssel. De partijen willen dat de provincie aandringt op luchtruimaanpassingen waardoor vliegtuigen sneller stijgen en landen op Lelystad Airport. Lees verder

 • Sociale kwaliteit: een tussenbalans

  17 juli − De Provincie Overijssel investeert gericht in het versterken van de sociale kwaliteit in dorpen en steden. Terecht, zegt VVD-Statenlid Roeland Fens: ‘Sociale kwaliteit is niet alleen enorm belangrijk voor de manier waarop wij samenleven, maar ook voor de Overijsselse economie.’ Vrijdag 14 juli werd in Nieuw-Heeten de tussenbalans opgemaakt. Lees verder

 • VVD: steun inzet drones in landbouw, natuur- en milieubeheer

  14 juli − Drones gaan de manier waarop wij omgaan met landbouw, natuur- en milieubeheer ingrijpend veranderen. VVD-Statenlid Henk Veltkamp wil nu dat de Provincie Overijssel daarin een stimulerende rol speelt, door actief de inzet van drones te ondersteunen. Lees verder

 • VVD Overijssel neemt initiatief raadsfracties over voor vervroeging verbreding A1

  03 juli − Verschillende raadsfracties van de VVD dringen per motie aan op een spoedige verbreding van de snelweg A1, de hoofdader van de Overijsselse economie. Een prima initiatief, zegt VVD-Statenlid Regien Courtz, die een vergelijkbare motie indient. Lees verder

 • Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  24 juni − Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer? Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni plaatsvond in Apeldoorn. Zo’n honderd enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Lees verder

 • Toename aantal lekkages bij AkzoNobel zorgelijk, VVD stelt vragen

  06 juni − Afgelopen zaterdag meldde Tubantia een lekkage bij een boring door AkzoNobel in Enschede. Of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen is niet bekend, maar de VVD in Provinciale Staten van Overijssel maakt zich zorgen, ook al omdat het aantal incidenten lijkt toe te nemen. Statenlid Yvonne Koolhaas stelde vragen over de kwestie aan Gedeputeerde Staten (GS), samen met GroenLinks en CDA. Lees verder

 • Talenten in de VVD

  31 mei − De VVD barst van het politieke en bestuurlijke talent, ook in Gelderland en Overijssel. Om dat optimaal tot zijn recht te laten komen adviseert een scoutingcommissie het bestuur over begeleiding, ontwikkeling en het inzetten van talentvolle mensen voor de VVD. Lees verder

 • ‘Iedereen wil weidevogels’

  19 mei − Statenleden bezochten deze week een aantal locaties in Overijssel waar wordt gewerkt aan het in stand houden van de weidevogel. VVD-Statenlid Henk Veltkamp zag een aantal veelbelovende initiatieven en voelde een groot politiek en maatschappelijk draagvlak: ‘Iedereen wil weidevogels.’ Lees verder

 • Lelystad Airport: wat is waar en wat is niet waar?

  26 april − We horen veel over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een vliegveld vlakbij heeft natuurlijk voordelen, maar het is heel logisch dat je ook zorgen hebt. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het woongenot en geluidsoverlast? Omdat er de nodige onduidelijkheid bestaat hebben we op drie veel gestelde vragen een antwoord voor jou willen vinden, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij Lelystad Airport, om de zorgen van omwonenden duidelijk op tafel te leggen. Lees verder

 • Gemeenten gaan zelf bepalen of recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden

  14 april − De VVD heeft onlangs een amendement (mede) ingediend waardoor Overijsselse gemeenten voortaan zelf bepalen of een recreatiewoning permanent bewoond mag worden. Lees verder

 • Overijssel sluit zich aan bij provinciaal verzet tegen Duitse tolheffing

  13 april − In een woensdag aangenomen motie op initiatief van de VVD sluit Overijssel zich aan bij het provinciale verzet tegen de Maut, de tolheffing voor buitenlanders op Duitse wegen. Lees verder

 • Ruimte voor transitie naar duurzame energie in Omgevingsvisie

  11 april − VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas is tevreden met de ruimte die de nieuwe Omgevingsvisie biedt voor de opwekking van duurzame energie: ‘We hebben een stevige ambitie neergezet. In 2023 al moet in Overijssel 20% van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Het betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten en alle mogelijkheden benutten.’ Lees verder

 • Omgevingsvisie: voldoende ruimte voor economische ontwikkeling

  10 april − De Omgevingsvisie, waar Provinciale Staten op 12 april over beslissen, gaat ook zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven. ‘Dat is heel goed’, vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. ‘Economische bedrijvigheid en banen hangen er vanaf.’ Lees verder

 • Landgoedeigenaren cruciale factor in landschapsbeheer

  07 april − De Omgevingswet, waar de nieuwe Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening voor Overijssel een uitvloeisel van zijn, vervangt onder meer de Boswet. VVD-fractielid Gert Brommer maakt zich zorgen over de gevolgen voor de landgoedeigenaren en de toekomst van de Overijsselse landgoederen. Lees verder

 • Innovatie in Rouveen

  31 maart − De VVD-fractie was op bezoek bij Rouveen Kaasspecialiteiten, een bedrijf dat succesvol is door voortdurend innoveren. VVD-Statenlid Regien Courtz heeft een bijzondere band met de fabriek. Lees verder

 • Aandacht voor waterveiligheid en Omgevingsvisie bij bezoek aan Kampen

  31 maart − Het bezoek dat de Statenfractie woensdag bracht aan Kampen stond vooral in het teken van waterveiligheid en de Omgevingsvisie. Lees verder

 • Omgevingsvisie: rol Provincie cruciaal voor toekomst Overijssel

  24 maart − Dit voorjaar stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie vast, een veelomvattend voorstel van Gedeputeerde Staten voor de fysieke leefomgeving. Voor de VVD is het uitgangspunt dat de Provincie geen hindermacht is, maar samen met de Overijsselaars werkt aan een vitaal Overijssel. Lees verder

 • ‘Met de Omgevingsvisie vitaliteit Overijssel versterken’

  23 maart − Provinciale Staten stellen op 12 april de nieuwe Omgevingsvisie voor Overijssel vast. Gedeputeerde Monique van Haaf was direct betrokken bij de totstandkoming van het voorstel: ‘We gaan voor een gezonde balans tussen stad en groene omgeving.’ Lees verder

 • Pas scheurverbod Hezingen en Mander aan

  12 maart − Agrarische ondernemers worden geconfronteerd met een waar woud aan regels en beperkingen, die steeds vaker het ondernemen in de weg staan. Vooral in de buurt van Natura 2000–gebieden is de situatie soms zo nijpend, dat VVD-Statenlid Henk Veltkamp de noodklok luidt. Lees verder

 • Geduld Overijsselse boeren met NVWA is op

  04 maart − De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ligt onder vuur van Overijsselse boeren. Die hebben hun klachten verzameld in een zwartboek, dat vrijdag werd aangeboden aan VVD-Kamerlid Helma Lodders en VVD-Europarlementariër JanHuitema. Lees verder