• Het Verkiezingsprogramma 'Ons Overijssel' is vastgesteld

  'Ons Overijssel' het Verkiezingsprogramma van de VVD Overijssel is op 15 oktober door de leden van de VVD Regio Oost (Overijssel) definitief vastgesteld. 'Ons Overijssel' geeft aan waarom het goed toeven is in Overijssel. Waarom dit een fijne provincie is om te wonen, recreëren en ondernemen. En het geeft aan hoe wij als VVD dat verder vorm willen geven, zodat jij hier de ruimte hebt om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. Lees verder

 • VVD pleit voor bouwen naar behoefte

  12 December − De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie als het gaat om wonen. De Rekenkamer constateert dat de provincie op de goede weg is en dat andere provincies een voorbeeld kunnen nemen aan Overijssel als het gaat om provinciale programma's zoals de Woonkeuken en de Stadsbeweging (stadscheques voor kleinschalige initiatieven). Een heel mooi compliment voor onze gedeputeerde Monique van Haaf! Lees verder

 • VVD vraagt GS coördinerende rol op te pakken voor veiliger parkeerplaatsen in Overijssel

  12 December − Zeer verheugd is de VVD over het beschikbaar stellen van extra Europese gelden voor parkeerplaatsen langs snelwegen. De VVD en CU vragen tijdens de Statenvergadering aan GS een coördinerende rol hierin op te pakken richting gemeenten om in Overijssel maximaal gebruik te maken van het beschikbare budget. Lees verder

 • Vlot en Veilig van Zwolle naar Twente!

  11 December − Vorige week bleek dat veel Tweede Kamerfracties het tijd vinden de N35 volledig aan te pakken en op zoek te gaan naar financiële middelen. Een resultaat van lobbywerk door verschillende fracties, ondernemers, inwoners en bestuurders. Samenwerking loont! Een resultaat waar de VVD-fractie in Overijssel blij mee is. Lees verder

 • VVD Overijssel wil overbodige verkeersborden verwijderen in Overijssel

  04 December − De VVD-fractie in Overijssel gaat volgende week tijdens de Provinciale Statenvergadering vragen om een inventarisatie van de overbodige verkeersborden in Overijssel. Lees verder

 • VVD Overijssel wil goede voorbeeld Haagse fractie volgen

  04 December − In de Tweede Kamer wordt vandaag een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de verbinding tussen Zwolle en Twente. Remco Dijkstra, VVD-Tweede Kamerlid, is een van de initiatiefnemers en indieners van de motie die oproept om de financiële consequenties in kaart te brengen en in beeld te brengen wanneer er gestart kan worden met een MIRT-verkenning. De motie wordt vanmiddag naar verwachting met ruime meerderheid aangenomen. Lees verder

 • VVD Overijssel wil versnellen op N35

  27 November − De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de N35. Voor de VVD Overijssel is het optimaliseren van deze verbinding tussen Zwolle en Twente een van de prioritaire opgaven van Overijssel. Lees verder

 • VVD en CDA willen concrete afspraken over N35

  23 November − De VVD en het CDA in Overijssel willen echt concrete stappen zetten en zichtbaar resultaat nu er door de gedeputeerde Bert Boerman deze week is gesproken met minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij roepen de Tweede Kamer op om volgende week tijdens de behandeling van de begroting Infrastructuur bij de minister aan te dringen op concretere afspraken. Lees verder

 • VVD pleit voor duidelijkheid en veiligheid bij terugkeer van de wolf in Overijssel

  20 November − Door doodgebeten schapen in Lierderholthuis en onlangs nog in Den Ham werd Overijssel met de neus op de feiten gedrukt: de wolf is in aantocht. De VVD vindt het nu de hoogste tijd om keuzes te maken en samen na te denken over provinciaal beleid. Op zich is het goed nieuws dat de wolf zich hier klaarblijkelijk thuis voelt, zegt VVD-Statenlid Gert Brommer: 'Ons natuurbeleid werkt, maar dit soort incidenten kan zich daartegen gaan keren. Je merkt dat er onrust ontstaat in de samenleving.' Lees verder

 • Kandidatenlijst Provinciale Staten ongewijzigd vastgesteld

  16 November − Tijdens een drukbezochte vergadering in Markelo hebben de Overijsselse leden van de VVD de kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 ongewijzigd vastgesteld. Lijsttrekker Monique van Haaf noemt het een stevige ploeg, met vertegenwoordigers uit alle windstreken, die enthousiasme, expertise en ervaring meebrengen om met vertrouwen de campagne en een nieuwe Statenperiode in te gaan. Lees verder

 • VVD Overijssel regelt half miljoen voor LHBTI-emancipatie

  13 November − Op initiatief van de VVD trekt de provincie een half miljoen euro uit voor het beschermen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI's). Lees verder

 • Eén miljoen extra beschikbaar voor vitale binnensteden

  13 November − De VVD heeft mèt succes gevraagd om 1 miljoen beschikbaar te stellen om het programma 'De Stadsbeweging' door te kunnen zetten, zodat rendabele ontwikkelingen in binnensteden ook mogelijk blijven voordat een volgende statenperiode start. Lees verder

 • Overijssel: een provincie waar ècht ruimte moet zijn!

  07 November − De VVD Overijssel heeft vandaag ingestemd met de begroting voor 2019. In haar inbreng bracht fractievoorzitter Regien Courtz namens de VVD een aantal zaken in die Overijssel nog mooier maken. Lees hier de complete bijdrage van de VVD: Lees verder

 • De VVD roept op tot betere monitoring en verruiming van maatregelen om weidevogel te redden

  07 November − De stand van de weidevogels in het boerenlandschap neemt dramatisch af. Uit onderzoek blijkt dat de vos een van de grootste bedreigingen is voor de Overijsselse weidevogels. Voor de VVD is dat geen verrassing, zegt Statenlid Gert Brommer: 'De negatieve invloed van roofdieren was al veel langer bekend. ’Ruim zeventig procent van de weidevogelnesten wordt uitgeroeid door vossen. Lees verder

 • De VVD vraagt te investeren in de sterke bouwsector in Overijssel

  06 November − De VVD Overijssel vraagt vandaag tijdens de begrotingsbehandeling om een half miljoen te investeren in de sterke bouwsector in Overijssel. 'Wij zien een mooie koppeling tussen de ambitie die we met elkaar hebben om circulaire economie te bevorderen, onze sterke Overijsselse bouwsector en de woonopgave die er bestaat in de provincie', aldus fractievoorzitter Regien Courtz. Lees verder

 • Zó kan het niet langer!

  29 October − Al jaren staat de verbetering van de N35, de verbinding tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Het is dè levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid. Na vele jaren van overleg met gemeenten, in de Staten en in Den Haag is de situatie nu werkelijk onhoudbaar geworden, er moet nu echt wat gaan gebeuren! Lees verder

 • De VVD is bezorgd over de economische gevolgen van de lage waterstanden

  27 October − De VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de lage waterstand in zowel de IJssel als het Twentekanaal door de extreem droge zomer in Europa. De lage waterstand zorgt ervoor dat schepen nauwelijks nog door de kanalen en rivieren kunnen varen. Voor met name vrachtschepen is dit een probleem. Lees verder

 • Met gezond verstand

  24 October − De provincie Overijssel zet fors in op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie. Dit vraagt om een transitie van de markt en samenwerking met andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners. De VVD Overijssel wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en kijkt hierbij scherp naar welke investeringen worden gedaan en wat het effect is van deze. Lees verder

 • Iedereen moet zichzelf kunnen zijn!

  11 October − Elk jaar op 11 oktober is het 'Coming Out Day'. Onder die noemer hijst de Provincie Overijssel vandaag de regenboogvlag. De VVD vindt het een goede zaak om heel bewust één dag van het jaar stil te staan bij het gegeven dat er meer is dan alleen een hetero-normatieve samenleving. Lees verder

 • De Woonkeuken on tour

  10 October − De Woonkeuken is een bijzonder netwerk dat schakelt en verbindt. Wethouders, lokale initiatiefnemers, ondernemers, bouwdirecties, corporatiedirecteuren, hoogleraren, ontwikkelaars van binnen en buiten Overijssel ontmoeten elkaar en werken samen. De Woonkeuken zet zich in om de transitie van vastgoed, bouwen en wonen dichterbij te brengen. Lees verder