Nieuws

 • VVD verzoekt het college ook verdiepte variant N35 door te laten rekenen

  07 april − De Overijsselse VVD ijvert al vele jaren voor het aanpakken van knooppunt Raalte. In de huidige plannen wordt uitgegaan van variant 4. Daarbij gaat de N348 onder het spoor door, de N35 wordt 1 meter verhoogd en gaat over de verdiepte N348 heen. Onlangs is er, tijdens de gemeenteraadsvergadering in Raalte, door de plaatselijke VVD een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen werd om ook de kosten van variant 1 door te laten rekenen. Lees verder

 • Politiek Overijssel wil aandacht voor degenen die tussen wal en schip dreigen te raken

  02 april − Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten van Overijssel roepen het kabinet op aandacht te hebben voor alle ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarbij eenmalig 4.000 euro wordt verstrekt zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Lees verder

 • "Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar."

  18 maart − Het Coronavirus raakt ons allemaal! We hebben elkaar hard nodig om hier doorheen te komen. Het is een uitzonderlijke situatie die om solidariteit vraagt. Solidair zijn met kwetsbare ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en met iedereen die direct of indirect door het virus is getroffen. En solidariteit met ondernemers die hard worden geraakt door de acute uitval van de vraag. Lees verder

 • VVD roept op zorgvuldig om te gaan met Cultureel Erfgoed Landgoederen in Overijssel

  13 maart − De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) behartigt de belangen van 250 landgoederen in onze prachtige provincie! Elk landgoed is uniek: eeuwenoud of wat jonger, enkele met veel natuur, andere met vooral boerenlandschap, de meeste met monumentale gebouwen. Eigenaren van landgoederen geven aan de landgoederen ‘beleefbaar’ te willen houden voor bezoekers die willen meegenieten van het erfgoed. Zij stellen hiervoor de hulpvraag aan de provincie, voor onder meer investeringen voor onderhoud van routes en paden en het aanbrengen van bebording door het landgoed. Lees verder

 • VVD: Samen optrekken om de regie te behouden in de Regionale Energietransitie

  10 maart − Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee, wegkijken is geen optie! Het kabinet heeft, om in 2030 aan de klimaatdoelen te voldoen, Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opwekken van 35 TWh. hernieuwbare energie. Lees verder

 • Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail fase 1

  26 februari − ‘Voor ons ligt het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail dat op de steun van de VVD kan rekenen en dat is ook niet zo verwonderlijk! Lees verder

 • Investeringsprogramma MKB-beleid

  26 februari − ‘Het MKB in Overijssel is erg belangrijk voor onze economie! Samen met de vele familiebedrijven vormt het MKB een belangrijke motor voor onze economie. Lees verder

 • We moeten bouwen en de politiek moet daarbij leren omdenken

  02 februari − Binnenkort stellen we als leden van Provinciale Staten het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail fase 1 vast. Met het voorstel wordt voor in 2020 een invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor aantrekkelijke en toekomstbestendige steden en regio's, waar onze inwoners prettig kunnen wonen, werken en leven. Reden voor mij als woordvoerder Ruimte & Wonen om aan te geven wat voor de VVD Overijssel belangrijk is en waar ik specifiek aandacht voor heb. Lees verder

 • Dankzij komst nachttrein regio’s Twente en Zwolle ook na 23.00 uur met elkaar verbonden!

  16 januari − Begin 2019 heeft de VVD samen met de PVV een breed gesteunde motie ingediend waarin werd gevraagd naar een onderzoek naar de haalbaarheid van een nachttrein tussen Enschede en Zwolle. De VVD vindt dat de twee economische centra van Overijssel, Twente en de regio Zwolle, ook ’s nachts goed bereikbaar moeten zijn. Lees verder

 • Gert Brommer verlaat Provinciale Staten

  07 januari − De fractie van de VVD Overijssel heeft kennisgenomen van het besluit van Statenlid Gert Brommer waarin hij te kennen geeft zijn Statenlidmaatschap op te zeggen. Er zijn in de afgelopen periode verschillen van inzicht ontstaan tussen Gert Brommer en de overige fractieleden die te groot blijken. Lees verder

 • Drugscriminaliteit in ons mooie Overijssel moet stoppen

  © Stentor

  04 januari − Het was september toen een van de meest kinderrijke buurten van Nederland werd opgeschrikt door het geluid van een automatisch vuurwapen. In vinex-wijk Stadshagen was dit de eerste van de vijf gewelddadige schietincidenten in de afgelopen 100 dagen in Zwolle. Gebeurtenissen die mogelijkerwijs verband houden met een conflict in het drugscircuit. Lees verder

 • VVD vraagt College of nieuwe PFAS-norm optimaal wordt benut in Overijssel

  02 januari − Door de PFAS-crisis, een verzamelnaam voor verschillende chemische stoffen in de grond, hebben veel bouw – en infraprojecten, waarbij grond verplaatst moet worden, stilgelegen. Dit terwijl de urgentie om te bouwen en wegen aan te leggen of te verbeteren enorm is! Lees verder

 • VVD bezorgd over gezondheidsrisico’s door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater

  31 december − De VVD-fractie in Overijssel vindt de veiligheid van drinkwater van groot openbaar belang en heeft, naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport ‘Loodinname via kraanwater’, haar zorg gedeeld met het College. Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken, zo stelt de Gezondheidsraad. Een beperkt deel van de bevolking loopt gezondheidsrisico’s door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. Lees verder

 • Monique van Haaf over het Woonakkoord, de verwachte verhuisstroom vanuit de Randstad en de nieuwe bestemmingen in stadscentra

  23 december − Op Maandag 11 november jongstleden overhandigden gedeputeerden Monique van Haaf (Overijssel) en Peter Kerris (Gelderland) het Woonakkoord Oost-Nederland aan de Tweede Kamer. Dit deden zij voorafgaand aan het Kamerdebat over de uitvoering van de woonagenda. In het Woonakkoord wordt de ambitie uitgesproken om op innovatieve- en flexibele bouwwijzen de komende 5 jaar 75.000 woningen bij te bouwen voor starters, doorstromers en alleenstaanden. Lees verder

 • Zorgen om wildschade in Overijssel

  23 december − VVD-Statenlid Gert Brommer maakt zich zorgen over de onvrede die bestaat onder agrariërs en andere landeigenaren aangaande wildschade. Deze schade wordt aangericht door zowel beschermde - als door niet beschermde diersoorten. Daar komt de onvrede bij die landeigenaren hebben over de afhandeling van de schade door de provincie. Lees verder

 • De ervaringen van Kees als Statenlid, Commissievoorzitter en Auditcommissie lid

  22 december − Eind juli is Kees Hofstee, na de installatie van Monique van Haaf als Gedeputeerde, geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD. Kees is eerste woordvoerder op het thema Economie en vanuit zijn rol als agendacommissielid voorzitter van de commissie Cultuur en Sociaal. Daarnaast is hij lid van de Auditcommissie. Een stevige en goed gevulde portefeuille. Lees verder

 • Verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken

  22 december − Ongetwijfeld kijken velen van jullie ‘zo onder de kerstboom’ terug op het afgelopen jaar. Wanneer ik dat door een provinciale politieke bril doe, is er enorm veel gebeurd. 2019 was het jaar van de provinciale verkiezingen. Lees verder

 • Hoe gaat het nu met voormalig Kamerlid voor de VVD Han ten Broeke?

  22 december − Hoe ziet jouw ‘nieuwe’ leven eruit? Waar ben je mee bezig op dit moment? Ik ben nog wekelijks in Den Haag. Mijn dochter Eleonore studeert daar op het gymnasium. Ik probeer er nu zo vaak als mogelijk voor haar te zijn, iets waar de afgelopen 12 jaar veel te weinig van gekomen is. Soms kook ik zelfs en help haar met het huiswerk. Ik heb het afgelopen jaar drie hoofdwerkzaamheden gehad. Lees verder

 • De entertainer achter het Statenlid Dinand Leferink

  22 december − Van verzekeringen naar makelaardij, van makelaardij de showbusiness in. En met enige regelmaat staat hij voor de klas. In zijn vrije tijd is de microfoon zijn grootste vriend en verzorgt hij als zanger/entertainer optredens in de regio. Duizendpoot Dinand Leferink is nog lang niet uitgeleerd in het leven. “Daar komt weer een Kappie aan”, zeiden de jongens op de Markelose Dorpsschool, toen Leferink als kind zijn eerste schreden op het schoolplein zette. Lees verder

 • VVD: “We willen onze planeet graag goed achterlaten maar willen de inwoners van Overijssel er niet nodeloos voor laten bloeden”

  22 december − Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee, wegkijken is geen optie! De VVD wil wel haar gezonde, boerenverstand blijven gebruiken en niet de inwoner op laten draaien voor allerlei extra kosten. Woordvoerder Milieu & Energie Yvonne Koolhaas: “We willen dat gaan doen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is". Lees verder