• Lelystad Airport: wat is waar en wat is niet waar?

  26 april − We horen veel over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een vliegveld vlakbij heeft natuurlijk voordelen, maar het is heel logisch dat je ook zorgen hebt. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het woongenot en geluidsoverlast? Omdat er de nodige onduidelijkheid bestaat hebben we op drie veel gestelde vragen een antwoord voor jou willen vinden, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij Lelystad Airport, om de zorgen van omwonenden duidelijk op tafel te leggen. Lees verder

 • Gemeenten gaan zelf bepalen of recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden

  14 april − De VVD heeft onlangs een amendement (mede) ingediend waardoor Overijsselse gemeenten voortaan zelf bepalen of een recreatiewoning permanent bewoond mag worden. Lees verder

 • Overijssel sluit zich aan bij provinciaal verzet tegen Duitse tolheffing

  13 april − In een woensdag aangenomen motie op initiatief van de VVD sluit Overijssel zich aan bij het provinciale verzet tegen de Maut, de tolheffing voor buitenlanders op Duitse wegen. Lees verder

 • Ruimte voor transitie naar duurzame energie in Omgevingsvisie

  11 april − VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas is tevreden met de ruimte die de nieuwe Omgevingsvisie biedt voor de opwekking van duurzame energie: ‘We hebben een stevige ambitie neergezet. In 2023 al moet in Overijssel 20% van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Het betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten en alle mogelijkheden benutten.’ Lees verder

 • Omgevingsvisie: voldoende ruimte voor economische ontwikkeling

  10 april − De Omgevingsvisie, waar Provinciale Staten op 12 april over beslissen, gaat ook zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven. ‘Dat is heel goed’, vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. ‘Economische bedrijvigheid en banen hangen er vanaf.’ Lees verder

 • Landgoedeigenaren cruciale factor in landschapsbeheer

  07 april − De Omgevingswet, waar de nieuwe Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening voor Overijssel een uitvloeisel van zijn, vervangt onder meer de Boswet. VVD-fractielid Gert Brommer maakt zich zorgen over de gevolgen voor de landgoedeigenaren en de toekomst van de Overijsselse landgoederen. Lees verder

 • Innovatie in Rouveen

  31 maart − De VVD-fractie was op bezoek bij Rouveen Kaasspecialiteiten, een bedrijf dat succesvol is door voortdurend innoveren. VVD-Statenlid Regien Courtz heeft een bijzondere band met de fabriek. Lees verder

 • Aandacht voor waterveiligheid en Omgevingsvisie bij bezoek aan Kampen

  31 maart − Het bezoek dat de Statenfractie woensdag bracht aan Kampen stond vooral in het teken van waterveiligheid en de Omgevingsvisie. Lees verder

 • Omgevingsvisie: rol Provincie cruciaal voor toekomst Overijssel

  24 maart − Dit voorjaar stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie vast, een veelomvattend voorstel van Gedeputeerde Staten voor de fysieke leefomgeving. Voor de VVD is het uitgangspunt dat de Provincie geen hindermacht is, maar samen met de Overijsselaars werkt aan een vitaal Overijssel. Lees verder

 • ‘Met de Omgevingsvisie vitaliteit Overijssel versterken’

  23 maart − Provinciale Staten stellen op 12 april de nieuwe Omgevingsvisie voor Overijssel vast. Gedeputeerde Monique van Haaf was direct betrokken bij de totstandkoming van het voorstel: ‘We gaan voor een gezonde balans tussen stad en groene omgeving.’ Lees verder

 • Pas scheurverbod Hezingen en Mander aan

  12 maart − Agrarische ondernemers worden geconfronteerd met een waar woud aan regels en beperkingen, die steeds vaker het ondernemen in de weg staan. Vooral in de buurt van Natura 2000–gebieden is de situatie soms zo nijpend, dat VVD-Statenlid Henk Veltkamp de noodklok luidt. Lees verder

 • Geduld Overijsselse boeren met NVWA is op

  04 maart − De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ligt onder vuur van Overijsselse boeren. Die hebben hun klachten verzameld in een zwartboek, dat vrijdag werd aangeboden aan VVD-Kamerlid Helma Lodders en VVD-Europarlementariër JanHuitema. Lees verder

 • Inzet formatie: landbouw in handen VVD

  28 februari − Mocht premier Rutte na de verkiezingen bij de formatie aanschuiven, dan gaat hij proberen ervoor te zorgen dat landbouw naar een VVD-er gaat. Dat zei hij gisteren tijdens een bezoek aan Beerze. ‘Een prima zaak’, vindt VVD-Statenlid Henk Veltkamp, die met fractielid Gert Brommer aanwezig was. Lees verder

 • Een werkdag van gedeputeerde Monique van Haaf

  26 februari − Wat maakt het werk van gedeputeerde Monique van Haaf zo leuk? Vandaag ga ik een dag met haar op pad om dat te ervaren. Om kwart over acht vertrek ik naar Deventer. Om negen uur stapt Monique, nadat ze haar dochter naar school heeft gebracht, fris en fruitig in de auto. Ze checkt meteen haar mail. Gelukkig zijn er geen urgente zaken die haar aandacht vragen. We vertrekken naar ‘Samen bouwen aan een nog mooier Overijssel’ in Hengelo. Lees verder

 • Stormachtig bezoek minister Schultz aan Kampen

  23 februari − Vandaag was minister Melanie Schultz-van Haegen op bezoek in Kampen, waar ze spreekt met inwoners en ondernemers. Voor VVD-Statenlid Regien Courtz en de Kamper VVD-fractievoorzitter Beent Keulen een mooie gelegenheid om te laten zien dat de regio samen met gemeenten, provincie en Rijk de handen uit de mouwen steekt. Lees verder

 • Verbinding

  23 februari − Voor een politicus is het ontzettend belangrijk om op alle mogelijke wijzen verbinding te hebben met de achterban. Die bestaat niet alleen uit VVD-leden of sympathisanten, maar uit alle inwoners van Overijssel, Gelderland en natuurlijk de rest van Nederland. De verbinding zoeken en te horen wat er speelt is cruciaal om je werk goed te kunnen doen. Lees verder

 • De Nieuwe Omgevingsvisie

  23 februari − Provinciale Staten van Overijssel staan op dit moment aan de vooravond van de nieuwe Omgevingsvisie. Als Staten zijn we, mede dankzij onze Gedeputeerde Monique van Haaf, erg betrokken bij het hele proces, zegt portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Jeannette Rikkink: ‘We kunnen met trots zeggen dat er een mooi liberaal plan ligt.’ Lees verder

 • Nieuwe energie

  23 februari − Wereldwijde groei van de bevolking en welvaart gaan samen met een groeiende vraag naar energie, grondstoffen en voedsel. Voor onze energievoorziening maken we tot nu toe vooral gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkolen. Ze veroorzaken in belangrijke mate het risico van klimaatverandering en brengen per definitie afhankelijkheid met zich mee. Lees verder

 • De kracht van samen

  23 februari − De afgelopen maanden hebben we in Overijssel kunnen zien, dat gerichte en doordachte samenwerking tot resultaten leidt. Na maanden lobbyen door de VVD-Statenfracties in Overijssel en Flevoland, gemeenteraadsfracties, ondernemers en Kamerleden heeft het Rijk een investering toegezegd in de wegen N35 (Knooppunt Raalte), tussen de economische kerngebieden Zwolle en Twente; en de N50, de verbinding tussen noord en zuid, waar de flessenhals bij Kampen wordt verbreed. Lees verder

 • Hoorzitting in Kamer over ammoniak

  22 februari − In de Tweede Kamer bogen politici, betrokkenen en deskundigen zich woensdag over het Nederlandse ammoniakbeleid. Uit een recent onderzoek blijkt, dat de berekeningen waarop de regering dat baseert niet kloppen. Afgesproken is, dat onderzoekers van verschillende instituten nu eerst met elkaar in gesprek gaan. Lees verder