Nieuws

 • Reactie VVD Overijssel op vervolgacties Gedeputeerde Staten, kanaal Almelo de Haandrik

  15 november − De VVD heeft het voorstel van GS, gedeputeerde Dadema, over de vervolgactie naar aanleiding van het rapport van de bemiddelaar in het dossier Kanaal Almelo de Haandrik met belangstelling gelezen. Lees verder

 • Inbreng begrotingsbehandeling VVD Overijssel

  11 november − De Statenverkiezingen hebben plaatsgevonden, BBB heeft in maart een onuitwisbare indruk gemaakt, maar het stof is inmiddels opgetrokken, de situatie is genormaliseerd en hier liggen een coalitieprogramma en nu ook een begroting op tafel waar we uitstekend mee uit de voeten kunnen. De VVD is een partij die over zijn eigen grenzen stapt en bestuurlijk altijd de verbinding zoekt. In deze provincie staat nu een zeer brede coalitie waar zowel links, rechts, conservatief en progressief vertegenwoordigd zijn. Allemaal met dezelfde insteek: Het beste voor Overijssel. Lees verder

 • Podcast: Begrotingsbehandeling

  09 november − Luisteraars opgelet! Onze nieuwe podcast van de VVD Overijssel staat online. Met in deze aflevering onze fractievoorzitter Ton Serlie over de begrotingsbehandelingen. Lees verder

 • De VVD Overijssel Podcast: Geen grote zonnevelden in Overijssel

  12 oktober − Michael Kroegman gaat in gesprek met een van de fractieleden die in de afgelopen Statenvergadering de hoofdrol heeft gespeeld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen, kritisch gekeken en ook dieper op samenwerkingen ingegaan met andere partijen. Helderheid in het politieke landschap voor jou als luisteraar en duidelijkheid in zaken binnen de provincie. Lees verder

 • Prinsjesdag 2023

  19 september − De VVD-Statenfractie ziet een aantal goede passages in de troonrede die houvast bieden, óók voor de inwoners van Overijssel. Bijvoorbeeld het feit dat het kabinet voor volgend jaar geld vrijmaakt voor steun bij bedrijfsopvolging voor jonge boeren. Belangrijk in deze onzekere tijd voor deze doelgroep nu stikstof- Lees verder

 • Ons nieuwe Burgerlid Margretha du Carmo Krabbe

  17 juli − Tijdens de Statenvergadering van 12 juli is ons nieuwe Burgerlid Margretha Du Carmo Krabbe geïnstalleerd. Wij zijn super blij dat Margretha ons team in de Staten van Overijssel komt aanvullen! Lees verder

 • Installatie Tiemen Jan van Dijk

  17 juli − Voor Tiemen Jan was de Statenvergadering van 12 juli een extra speciale dag. Hij is niet alleen 50 jaar oud geworden, maar hij is ook nog eens geïnstalleerd als Statenlid. Lees verder

 • Installatie Gedeputeerde Erwin Hoogland

  17 juli − Vandaag is tijdens de Statenvergadering het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Daarmee is GS nu op volle kracht om uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ’Schouder aan Schouder’. Lees verder

 • ‘’Schouder aan Schouder’’

  11 juli − Vandaag is het nieuwe coalitieakkoord ‘schouder aan schouder’ aangeboden aan De Provinciale Staten van Overijssel. Schouder aan schouder gaan we de komende jaren aan de slag om Overijssel nog mooier te maken! Lees verder

 • Waarom de VVD Overijssel tegen een Bindend Correctief Referendum is

  21 juni − Het referendum is in Nederland niet in de grondwet opgenomen. En dat is wel een belangrijk aspect. Want, we kunnen een referendum wel houden maar politici kunnen zowel vooraf als achteraf zeggen er niks mee te doen. De grondwet bindt ons niet aan de uitslag. Daardoor wek je de indruk dat de kiezers iets te zeggen hebben maar feitelijk is dat niet zo. Het is zeker geen investering in vertrouwensherstel met de bevolking. Lees verder

 • Vrijheid dat beleef en vier je!

  04 mei − Vandaag is het 4 mei, dodenherdenking. Op deze dag herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Morgen is het 5 mei, Bevrijdingsdag, op die dag vieren wij onze vrijheid en dat is helaas niet vanzelfsprekend. Lees verder

 • Motie Bemiddelaar Kanaal Almelo- De Haandrik, ingediend en aangenomen.

  19 april − VVD Overijssel vindt het van belang dat er zo snel als mogelijk een oplossing komt voor de situatie aan het kanaal Almelo - De Haandrik. Daarom heeft de BBB mede namens de VVD een motie ingediend om Mona Keijzer aan te stellen als onafhankelijk bemiddelaar. Lees verder

 • Monique, heel erg bedankt!!

  14 april − Namens de VVD Overijssel willen wij Monique van Haaf heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet als gedeputeerde in onze provincie. Gedurende twaalf jaar heb je je met passie, toewijding, lef en daadkracht ingezet voor de Overijsselse politiek en bestuur. Eerst als Statenlid en daarna als gedeputeerde, waarvan de laatste vier jaar met onder andere woningbouw, ruimte, retail, handhaving en financieel toezicht in je portefeuille. Lees verder

 • Inbreng duidingsdebat

  31 maart − Voorzitter, Ik moet eerlijk toegeven dat het wel weer bijzonder is dat ik hier na 12 jaar weer op deze plek sta. In die twaalf jaar tijd is het gebouw niet veranderd, maar de politiek wel en staan grote uitdagingen voor de deur. Lees verder

 • VVD Overijssel feliciteert BBB met haar verkiezingsoverwinning

  20 maart − De VVD Overijssel feliciteert de BBB met haar prachtige uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ook feliciteren we de Partij voor de Dieren, Volt en JA21 die elk een zetel hebben gewonnen. Lees verder

 • VVD Overijssel op bezoek bij van den Berg Beton in Raalte

  12 maart − Op donderdag 9 maart bezochten Dennis Melenhorst (Fractievoorzitter VVD Raalte), Emiel Gerner (Steunfractielid VVD Raalte), Wim Tutert (Statenlid VVD Overijssel) en Ellen Hopman (Kandidaat Statenlid VVD Overijssel) het bedrijf van den Berg Beton in Raalte. Het bedrijf bestaat al 90 jaar en maakt prefab kelders en betonnen elementen, zoals balkons en trappen. De politici waren te gast bij Paul Maas, de directeur van het bedrijf. Lees verder

 • Minister Dennis Wiersma op bezoek in Overijssel

  09 maart − Maandag 6 maart 2023 bracht Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een bezoek aan Overijssel. Hij bezocht een praktijkschool in Deventer, Een scholengemeenschap in Almelo, een basisschool in Beckum en de binnenstad van Enschede en dit alles op 1 dag Lees verder

 • Waterschapsverkiezingen 2023

  05 februari − De VVD maakt met 3 zetels deel uit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen. Lees verder

 • Aan de slag voor Overijssel

  31 januari − Overijssel heeft alles wat je mag wensen. Een prachtige mix van mooie steden, schitterend coulisselandschap, indrukwekkende natuur, bloeiende regionale economie en het nijvere platteland. De vijf verschillende streken met elk hun eigen karakter: de Kop van Overijssel, Vechtdal, IJsseldelta, Salland en Twente. Heerlijk om hier te wonen, werken en recreëren. Lees verder

 • VVD Overijssel stelt schriftelijke vragen over de handhaving van PAS-melders aan Gedeputeerde Staten

  02 december − Boeren en bedrijven die buiten hun schuld geen volledige natuurvergunning hebben, de PAS-melders, kunnen te maken krijgen met hoge dwangsommen. Zij hebben te goeder trouw gehandeld en zijn in een situatie terecht gekomen waarbij zij verplicht hun veestapel moeten reduceren en anders een dwangsom moeten betalen. Lees verder