• Het Verkiezingsprogramma 'Ons Overijssel' is vastgesteld

  'Ons Overijssel' het Verkiezingsprogramma van de VVD Overijssel is op 15 oktober door de leden van de VVD Regio Oost (Overijssel) definitief vastgesteld. 'Ons Overijssel' geeft aan waarom het goed toeven is in Overijssel. Waarom dit een fijne provincie is om te wonen, recreëren en ondernemen. En het geeft aan hoe wij als VVD dat verder vorm willen geven, zodat jij hier de ruimte hebt om je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. Lees verder

 • VVD en CDA geven opdracht voor regeling opruimen drugsafval

  14 februari − Het aantal drugsdumpingen neemt de laatste tijd steeds verder toe. De Rijksregeling die grondeigenaren schadeloos stelt voor het opruimen van drugsafval is verlopen. In andere provincies bestaan tijdelijke regelingen die financieel bijdragen aan het opruimen van drugsafval. Daarom hebben VVD en CDA gezamenlijk de opdracht geformuleerd voor de provincie om ook met een tijdelijke eigen regeling te komen die grondeigenaren financieel helpt als er drugsafval op hun terrein moet worden opgeruimd. Lees verder

 • VVD roept college op de lobby te verzwaren richting Den Haag om te voorkomen dat Twente straks de trein naar Berlijn mist

  05 februari − Uit onderzoek van Royal Haskoning, in opdracht van Ministerie van Infrastructuur, blijkt dat de huidige spoorlijn in Twente mogelijk de concurrentie aan moet gaan met de verbinding via Arnhem. "De VVD is van mening dat een snelle verbinding naar Berlijn, via Twente, goed is voor de werkgelegenheid in - en bereikbaarheid van Overijssel. Een opwaardering in plaats van een discussiestelling van deze lijn zou juist de inzet moeten zijn", aldus Fractievoorzitter Regien Courtz. Lees verder

 • VVD: "Geen toename van giftreinen door Twente, veiligheid inwoners staat voorop"

  28 januari − Als het aan D66 Staatssecretaris Van Veldhoven ligt, wordt het aantal wagons die gevaarlijke stoffen vervoert door Twente definitief verhoogd. De Staatssecretaris werkt aan aanpassingen van de risiconormen met als gevolg meer wagons zonder dat er overtredingen zijn. Lees verder

 • VVD op de bres voor kleine binnenvaartschepen

  23 januari − Onze waterwegen zijn belangrijke economische aders voor Overijssel. Goederenvervoer over water is duurzaam en efficiënt. Schippers van kleine binnenvaartschepen hebben het lastig, ook vanwege strenge wet- en regelgeving. Lees verder

 • Droge voeten en schoon drinkwater van levensbelang

  21 januari − Water is noodzakelijk voor een hoogkwalitatieve leefomgeving. Het verhoogt de belevingswaarde van het landschap. Dit is van belang voor iedereen die in dat landschap woont, werkt of recreëert. De belangrijkste speerpunten voor de VVD op het gebied van water zijn: schoon drinkwater, waterveiligheid (droge voeten achter de dijken) en het onder controle houden van het waterpeil. Lees verder

 • Provinciale Staten omarmt de Stadsbeweging

  14 januari − De (binnen)steden van Overijssel kampen met toenemende leegstand van panden. Hierdoor komt de vitaliteit, identiteit en leefbaarheid van de steden onder druk te staan. De provincie investeert met de Stadsbeweging in kennisdeling en kennisontwikkeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met financiële impulsen (stadscheque) en dat alles onder aanvoering van onze eigen Gedeputeerde Monique van Haaf. Lees verder

 • Hardwerkende agrariërs niet de dupe laten worden van de drugsmaffia

  © Foto: politie

  01 januari − De kosten van het opruimen van drugsafval dat op het platteland van Overijssel wordt gedumpt mag niet voor rekening komen van landeigenaren en boeren. Daar pleit de VVD voor bij gedeputeerde staten van Overijssel. Daar moet een andere oplossing voor komen. Lees verder

 • We wensen je een gelukkig 2019!

  31 december − We wensen je een gelukkig 2019! Lees verder

 • Monique en Regien aan het woord over ambities & successen

  23 december − Wat is jullie grootste ambitie voor Overijssel de komende vier jaar? 'Het opwaarderen van de N35 naar 2x2 baans, 100 km/u. We zouden zelfs graag een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid om hier een A-weg van te maken (Autosnelweg). Als provincie hebben we enorm belang bij deze verbinding tussen de Regio's Zwolle en Twente. Het is de levensader voor Overijssel, cruciaal voor onze economie en werkgelegenheid. Lees verder

 • Het glas is altijd halfvol bij Roeland Fens

  22 december − Ik word op vrijdagochtend uiterst warm ontvangen door de vrouw van Roeland in hun splitlevelwoning in Hengelo. Ik vraag mij gelijk af hoe een geboren en getogen 'Hagenees', die inmiddels 33 jaar actief is in de politiek, terecht komt in Hengelo. Roeland legt uit dat dit besluit jaren geleden voort is gekomen uit een enorme woningnood. In Hengelo konden Roeland en Annelies snel een huis vinden maar het gemis naar de kust is nog steeds zichtbaar. Zichtbaar door de vele schilderijen van Den Haag door Roeland zelf vervaardigd. Lees verder

 • Blij met oplossing voor openstelling station Zwolle Stadshagen

  © Foto Keolis

  21 december − De VVD is zeer verheugd dat er een oplossing is gevonden waardoor station Zwolle Stadshagen uiterlijk december 2019 in gebruik kan worden genomen. Dat is dankzij de gezamenlijke inzet van de provincie Overijssel, Keolis Nederland, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen. Lees verder

 • VVD pleit voor bouwen naar behoefte

  12 december − De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie als het gaat om wonen. De Rekenkamer constateert dat de provincie op de goede weg is en dat andere provincies een voorbeeld kunnen nemen aan Overijssel als het gaat om provinciale programma's zoals de Woonkeuken en de Stadsbeweging (stadscheques voor kleinschalige initiatieven). Een heel mooi compliment voor onze gedeputeerde Monique van Haaf! Lees verder

 • VVD vraagt GS coördinerende rol op te pakken voor veiliger parkeerplaatsen in Overijssel

  12 december − Zeer verheugd is de VVD over het beschikbaar stellen van extra Europese gelden voor parkeerplaatsen langs snelwegen. De VVD en CU vragen tijdens de Statenvergadering aan GS een coördinerende rol hierin op te pakken richting gemeenten om in Overijssel maximaal gebruik te maken van het beschikbare budget. Lees verder

 • Vlot en Veilig van Zwolle naar Twente!

  11 december − Vorige week bleek dat veel Tweede Kamerfracties het tijd vinden de N35 volledig aan te pakken en op zoek te gaan naar financiële middelen. Een resultaat van lobbywerk door verschillende fracties, ondernemers, inwoners en bestuurders. Samenwerking loont! Een resultaat waar de VVD-fractie in Overijssel blij mee is. Lees verder

 • VVD Overijssel wil overbodige verkeersborden verwijderen in Overijssel

  04 december − De VVD-fractie in Overijssel gaat volgende week tijdens de Provinciale Statenvergadering vragen om een inventarisatie van de overbodige verkeersborden in Overijssel. Lees verder

 • VVD Overijssel wil goede voorbeeld Haagse fractie volgen

  04 december − In de Tweede Kamer wordt vandaag een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de verbinding tussen Zwolle en Twente. Remco Dijkstra, VVD-Tweede Kamerlid, is een van de initiatiefnemers en indieners van de motie die oproept om de financiële consequenties in kaart te brengen en in beeld te brengen wanneer er gestart kan worden met een MIRT-verkenning. De motie wordt vanmiddag naar verwachting met ruime meerderheid aangenomen. Lees verder

 • VVD Overijssel wil versnellen op N35

  27 november − De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de N35. Voor de VVD Overijssel is het optimaliseren van deze verbinding tussen Zwolle en Twente een van de prioritaire opgaven van Overijssel. Lees verder

 • VVD en CDA willen concrete afspraken over N35

  23 november − De VVD en het CDA in Overijssel willen echt concrete stappen zetten en zichtbaar resultaat nu er door de gedeputeerde Bert Boerman deze week is gesproken met minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij roepen de Tweede Kamer op om volgende week tijdens de behandeling van de begroting Infrastructuur bij de minister aan te dringen op concretere afspraken. Lees verder

 • VVD pleit voor duidelijkheid en veiligheid bij terugkeer van de wolf in Overijssel

  20 november − Door doodgebeten schapen in Lierderholthuis en onlangs nog in Den Ham werd Overijssel met de neus op de feiten gedrukt: de wolf is in aantocht. De VVD vindt het nu de hoogste tijd om keuzes te maken en samen na te denken over provinciaal beleid. Op zich is het goed nieuws dat de wolf zich hier klaarblijkelijk thuis voelt, zegt VVD-Statenlid Gert Brommer: 'Ons natuurbeleid werkt, maar dit soort incidenten kan zich daartegen gaan keren. Je merkt dat er onrust ontstaat in de samenleving.' Lees verder