Nieuws

 • VVD, CU en FvD onder de indruk van ambities en nieuwe investeringsplannen Twente Airport

  15 september − De fracties van VVD, CU en FvD hebben recent een werkbezoek gebracht aan Twente Airport. Het vliegveld wordt momenteel ingezet om vliegtuigen te parkeren die vanwege de coronacrisis aan de grond staan. De parkeerfunctie lijkt een vliegwielfunctie te hebben voor de verdere economische ontwikkeling van het gebied. Er is namelijk veel belangstelling vanuit de luchtvaartmaatschappijen om onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen te laten uitvoeren op Twente Airport. Lees verder

 • Twente Airport zet Overijssel in binnen en buitenland op de kaart

  28 augustus − Op woensdag 19 augustus jl heeft de VVD-fractie een werkbezoek gebracht aan Twente Airport. Op het terrein hebben de voormalige vliegtuigshelters een nieuwe bestemming gekregen. Technology Base, waar Twente Airport een onderdeel van is, is een proeftuin voor pionierende bedrijven op het terrein van moderne materialen, drones en safety & security. Door het hergebruik van dit militair erfgoed is een unieke en bijzondere sfeer op het terrein ontstaan. Lees verder

 • Opwaardering N35 een stap dichterbij!

  27 augustus − Op woensdag 26 augustus spraken Gedeputeerde Bert Boerman en Regiovoorzitters Peter Snijders (Regio Zwolle) en Onno van Veldhuizen (Regio Twente) met minister Van Nieuwenhuizen over de opwaardering van de N35. De minister gaf te kennen bereid te zijn om samen naar een oplossing te kijken en hierover in oktober verder in gesprek te gaan. De jarenlange lobby vanuit de VVD lijkt zijn vruchten af te werpen. Lees verder

 • VVD: ‘nu niet inbinden op ambities, maar juist een tandje erbij’

  22 augustus − Op 14 augustus jl. maakte het CBS de kwartaalcijfers bekend waaruit een recordkrimp van de economie van 8,5% bleek. In de Overijsselse regio’s ligt dit nog hoger. Voor de VVD aanleiding om schriftelijke vragen aan het college te stellen. De VVD is benieuwd op welke manier het college de ondernemers in Overijssel gaat faciliteren, zodat zij in banen kunnen blijven voorzien en of er wellicht een wijziging in beleid noodzakelijk is. Lees verder

 • Is geluid het nieuwe stikstof voor de woningbouw, de VVD stelt vragen

  21 augustus − Na stikstof en PFAS dient zich met geluidsoverlast een nieuw probleem voor de woningbouwopgave aan. De VVD is bezorgd en wil onder andere van Gedeputeerde Staten weten welke impact de nieuwe regels hebben op de woningbouw in Overijssel. Als de nieuwe regels daadwerkelijk in 2022 ingaan, krijgen veel gebieden de kwalificatie 'slecht leefklimaat' of zelfs 'zeer slecht leefklimaat'. Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk om huizen te bouwen. Lees verder

 • VVD is blij dat de omstreden veevoermaatregel van tafel is!

  19 augustus − Zoals het nu lijkt, gaat de omstreden veevoermaatregel, waarbij boeren hun vee minder eiwitrijk veevoer mogen voeren, van tafel. De VVD is content met dit besluit. De mest zou door de maatregel minder stikstof bevatten en dit zou de stikstofuitstoot doen verminderen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het bouwen van huizen en de aanleg en het onderhoud van onze wegen. Lees verder

 • VVD steunt petitie voor een snellere verbreding 'dodenweg' N50

  © Stentor

  18 augustus − De verkeersveiligheid en de slechte doorstroming op de N50 zijn al geruime tijd een doorn in het oog van zowel de VVD als van veel inwoners en ondernemers in de Regio Zwolle. Dagelijks is er sprake van oponthoud wat leidt tot inkomstenderving voor ondernemers en economische schade voor de regio. Daarnaast vinden er met regelmaat ernstige, helaas zelfs fatale, ongelukken plaats. Op 9 augustus jongstleden wat het wederom raak, wonder boven wonder vielen er dit keer geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Lees verder

 • VVD bezorgd over gevolgen frauduleus handelen Keolis

  07 augustus − Afgelopen maanden is er veel te doen geweest over vervoerder Keolis. Het bedrijf won in september 2019 de concessie IJssel-Vecht. In december moest de concessie ingaan voor een periode van tien jaar. Het vervoersbedrijf speelde vals en maakte geheime frauduleuze afspraken en raakt daardoor de eerder gewonnen concessie voor busvervoer in de regio definitief kwijt. Lees verder

 • VVD kritisch over honderden extra plekken asielzoekers in Overijssel

  03 augustus − Onlangs kopte de Stentor “COA zoekt honderden extra plekken voor asielzoekers in Oost- Nederland; Misschien op vakantieparken’’. Met enige verbazing heeft de VVD kennisgenomen van de zoektocht want eind juli jl. gecommuniceerde de NOS dat het aantal asielzoekers in 2020 met 72% is gedaald. Wij vragen ons af of deze extra plekken in onze provincie echt noodzakelijk zijn en daarom hebben wij schriftelijke vragen aan ons college gesteld. Lees verder

 • Laten we vooral vooruitkijken!

  31 juli − We hebben een roerige tijd achter ons liggen. Het begon met de stikstofcrisis, PFAS en als klap op de vuurpijl de coronacrisis. Met name dat laatste trof een zware wissel op ons privéleven en voor een aantal ook een zware wissel zakelijk. We gingen en masse vergaderen via Zoom of Microsoft Teams, ons enige uitje in die periode betrof het halen van de boodschappen of een wandeling in het park. En we waren ons er ineens van bewust hoe belangrijk het is om onze lokale ondernemers te steunen door in je eigen stad of dorp inkopen te doen. Lees verder

 • VVD Overijssel: ‘eerlijke regeling voor hen die door overheidshandelen in de problemen zijn geraakt’

  27 juli − Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de gedupeerde bewoners van kanaal Almelo de Haandrik. Voor de VVD staat het als een paal boven water dat waar de schade is veroorzaakt door de provincie, de ontstane schade moet worden vergoed. Hieraan valt wat ons betreft niet te tornen. Een eerlijke regeling voor hen die door overheidshandelen in de problemen zijn geraakt. Lees verder

 • VVD is blij met de ingezette koers in het nieuwe Cultuurbeleid 2021-2024

  05 juli − Voor ons ligt het voorstel Cultuurbeleid 2021-2024; Bij het doorlezen van het voorstel moest ik met de Corona crisis in het achterhoofd denken aan de uitspraak ‘Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment’. In dat licht bezien is de VVD content met de vele Corona maatregelen van GS zoals deze zo dadelijk bij de behandeling van de P-nota aan de orde komen. Lees verder

 • Meten is weten

  04 juli − De VVD diende afgelopen donderdag met succes een motie in waarmee ze beoogt de duizenden projecten die momenteel stilliggen ten gevolge van de stikstofcrisis vlot te trekken. Om dit te bereiken wil de VVD zo snel mogelijk lokaal inzicht krijgen in emissies bij ondernemers en inzicht krijgen in de effecten van emissie- reducerende maatregelen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen

  02 juli − Vorig jaar rond deze tijd was de inkt van het coalitieakkoord net droog. En er is veel besproken tijdens de onderhandelingen, maar een pandemie hadden we zeker niet voorzien. De VVD-fractie wil dan ook starten met een welgemeend compliment richting het college. Lees verder

 • Substantieel deel Overijssels investeringsfonds naar Retailbranche

  01 juli − Het gaat niet goed met de binnensteden in Overijssel en de VVD maakt zich zorgen. De toenemende internetverkoop is hiervan een belangrijke oorzaak en het coronavirus heeft er nog een flinke schep bovenop gedaan. De verwachting is dat het komende jaar een kwart van alle Overijsselse Retailondernemers failliet zal gaan. Dat zijn met recht schokkende cijfers te noemen. Onze zorgen zijn dus meer dan terecht! Lees verder

 • Zo snel mogelijk van start met schadeherstel woningen Kanaal Almelo-De Haandrik

  01 juli − Het waren heftige weken en nog zwaardere dagen voor we vandaag aan de bespreking van dit onderwerp kunnen beginnen. Om met een stichtelijke spreuk van Nelson Mandela te beginnen: “Negotiation and discussion are the greatest weapons we have for promoting peace an development” Lees verder

 • Nedersaksisch in de Statenzaal

  30 juni − De prachtige landschappen, de eeuwenoude dorpen en steden en de rijke geschiedenis maken Overijssel die prachtige provincie om te wonen. We zijn als VVD trots op onze provincie waar je zelf bepaalt wat je gelooft, wie je bent, van wie je houdt en of je dialect spreekt of ABN. Lees verder

 • De regio snakt naar snelle verbreding N35

  18 juni − Al jaren staat de verbetering van de N35, het ‘karrenspoor’ tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Het zou jammer zijn als de broodnodige verbreding, ondanks de cofinanciering van 120 miljoen door de provincie, uitgesteld zou worden. De VVD blijft de ambitie voor een betere verbinding als prioriteit hebben en wil stappen blijven zetten om de N35 verder op te waarderen, zodat automobilisten uiteindelijk van Zwolle naar Enschede over de A35 kunnen. Lees verder

 • Zwolse en Overijsselse fracties van VVD en PvdA teleurgesteld over faillissement Vrouwenplatform Carree en stellen schriftelijke vragen

  15 juni − Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een vanzelfsprekendheid voelen, maar is dat zeker niet. Decennialang hebben generaties moeten knokken voor de emancipatie van vrouwen. En beweren dat ‘we er nu wel zijn’ is het relativeren van een groot onrecht wat helaas op sommige plekken in onze samenleving nog steeds plaatsvindt. Lees verder

 • Alle partijen content met Statenvoorstel Startnotitie focus/bandbreedte ‘Omgevingsvisie Overijssel Herziening’

  06 juni − Afgelopen woensdag stond het Statenvoorstel Startnotitie ‘Omgevingsvisie Overijssel’ op de PS-agenda. Wat de VVD betreft een prima voorstel! Gelukkig dachten de andere partijen er ook zo over en daardoor stond het Statenvoorstel van onze Gedeputeerde Monique van Haaf, als hamerstuk op de agenda. Lees verder