Nieuws

 • Inbreng: Perspectiefnota 2025

  25 juni − De VVD vindt aandacht voor “energie ná 2030” (regeren is vooruitzien namelijk) belangrijk en wil dat benadrukken. Het maakt duidelijk onderdeel uit van het coalitieakkoord en de gedeputeerde heeft ons aangegeven dat de energievisie eerste kwartaal 2025 beschikbaar is. In deze perspectiefnota is voor de uitvoering en realisatie nog geen geld geoormerkt. De VVD zal d.m.v. een motie een uitspraak aan PS voorleggen die de urgentie van vooruitzien nog eens benadrukt en eventuele belemmeringen op voorhand aanpakt. Het gaat ons erom de vaart erin te houden want 2030 is nog maar 5,5 jaar Lees verder

 • Mega Belangrijk Onderwijs (mbo)

  30 mei − Sinds Margretha Du Carmo Krabbe actief is als burgerlid binnen de VVD-fractie, maakt zij zich hard voor het mbo, met name voor een goede aansluiting naar de arbeidsmarkt. Na gesprekken met ondernemers en bestuurders van mbo-scholen heeft zij in samenwerking met PvdA Overijssel - burgerlid Silke Beld de motie “MBO: Mega Belangrijk Onderwijs” opgesteld. Lees verder

 • Volle kracht voor onze regionale economie

  23 mei − Onze Gedeputeerde Erwin Hoogland zet zich met volle kracht in voor het versterken van de regionale economie. Belangrijke speerpunten in zijn portefeuille zijn: Europees instrumentarium voor het MKB Vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande MKB’s, en buitenlandse kansen Circulaire economie, ontwikkeling en investeringen Lees verder

 • Schriftelijke vragen: Spoorlijn Zwolle - Emmen

  01 mei − Naar aanleiding van het recente nieuwsbericht op de NOS, RTV Oost en bij RTV Drenthe over de alarmerende toename van incidenten veroorzaakt door ‘veiligelanders’ in de trein tussen Zwolle en Emmen, hebben de VVD-fracties in Drenthe én Overijssel grote zorgen over de veiligheid van reizigers en treinpersoneel op dit traject. Dit kan zo niet langer! Er moeten snel passende maatregelen worden genomen om deze situatie aan te pakken. Lees verder

 • Op bezoek bij Arkelstein, school voor Praktijkonderwijs in Deventer

  22 maart − Meedoen en een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij ongeacht je achtergrond of niveau. Het is fantastisch om te zien hoe docenten met volledige toewijding en betrokkenheid leerlingen begeleiden bij het ontdekken van hun passies en sterke punten, en hoe ze deze vervolgens kunnen ontwikkelen en benutten op de arbeidsmarkt. Lees verder

 • Op bezoek bij Matz Social

  22 maart − Mee doen en er toe doen ongeacht niveau of achtergrond. Dat is de kern van een welvarende maatschappij en economie. Afgelopen woensdag heeft de VVD Overijssel samen met VVD Deventer een bezoek gebracht aan Martin Kniest van Matz social. Doormiddel van zijn Academy en job office begeleid hij mensen met een begeleidingsbehoefte op weg naar een eerlijke kans en een welverdiend inkomen. Lees verder

 • Op bezoek bij Wijngaard Hof van Twente

  12 maart − Afgelopen vrijdag waren wij op bezoek bij een uniek bedrijf, Wijngaard Hof van Twente. Gaaf om te zien dat het hele proces van druif tot glas mogelijk is in onze regio. Met een Twentse kwaliteitswijn als gevolg. Dank aan Wijngaard Hof van Twente voor dit interessante bezoek! Lees verder

 • Podcast: Motie vreemd 'Kernenergie'

  09 februari − Michael Kroegman gaat in gesprek met een van de fractieleden die in de afgelopen Statenvergadering de hoofdrol heeft gespeeld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen, kritisch gekeken en ook dieper op samenwerkingen ingegaan met andere partijen. Helderheid in het politieke landschap voor jou als luisteraar en duidelijkheid in zaken binnen de provincie. Lees verder

 • In gesprek over de N35

  05 februari − Michael Kroegman gaat in gesprek met een van de fractieleden die in de afgelopen Statenvergadering de hoofdrol heeft gespeeld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen, kritisch gekeken en ook dieper op samenwerkingen ingegaan met andere partijen. Helderheid in het politieke landschap voor jou als luisteraar en duidelijkheid in zaken binnen de provincie. Lees verder

 • VVD Overijssel: blij met begrotingsaanpassing voor rondweg Mariënheem

  24 januari − Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft aangegeven de begroting van Rijkswaterstaat te willen aanpassen, om zodoende geld vrij te maken voor de langverwachte aanpak van de precaire verkeerssituatie in Mariënheem. Dit nieuws komt als een opluchting voor de VVD-fractie in Overijssel, die zich al jaren hardmaakt voor deze kwestie. Met de toezegging van honderd miljoen euro in 2022 - bedoeld om onder andere een nieuwe rondweg aan te leggen die het verkeer om het dorp leidt - leek de oplossing in zicht. Lees verder

 • VVD Overijssel Podcast: in gesprek met Gedeputeerde Erwin Hoogland

  22 december − In onze laatste aflevering van dit jaar gaat Michael Kroegman in gesprek met onze Gedeputeerde Erwin Hoogland. Waar is hij druk mee, hoe zorgt hij er samen met zijn collega’s en Statenleden voor dat Overijssel blijft draaien? Lees verder

 • VVD Overijssel Podcast: in gesprek met Statenlid Tiemen Jan van Dijk

  18 december − Luisteraars van de VVD Overijssel podcast opgelet! In onze nieuwe podcast aflevering gaat Michael Kroegman in gesprek met ons Statenlid Tiemen Jan van Dijk. Hoe heeft hij het afgelopen jaar ervaren en wat vindt hij ervan dat hij Statenlid is? Lees verder

 • VVD Overijssel Podcast: in gesprek met fractievoorzitter Ton Serlie

  18 december − In deze aflevering gaat Michael Kroegman in gesprek met onze fractievoorzitter Ton Serlie. Waar is hij druk mee en hoe zorgt hij ervoor dat de fractie optimaal kan functioneren? Lees verder

 • Reactie VVD Overijssel op vervolgacties Gedeputeerde Staten, kanaal Almelo de Haandrik

  15 november − De VVD heeft het voorstel van GS, gedeputeerde Dadema, over de vervolgactie naar aanleiding van het rapport van de bemiddelaar in het dossier Kanaal Almelo de Haandrik met belangstelling gelezen. Lees verder

 • Inbreng begrotingsbehandeling VVD Overijssel

  11 november − De Statenverkiezingen hebben plaatsgevonden, BBB heeft in maart een onuitwisbare indruk gemaakt, maar het stof is inmiddels opgetrokken, de situatie is genormaliseerd en hier liggen een coalitieprogramma en nu ook een begroting op tafel waar we uitstekend mee uit de voeten kunnen. De VVD is een partij die over zijn eigen grenzen stapt en bestuurlijk altijd de verbinding zoekt. In deze provincie staat nu een zeer brede coalitie waar zowel links, rechts, conservatief en progressief vertegenwoordigd zijn. Allemaal met dezelfde insteek: Het beste voor Overijssel. Lees verder

 • Podcast: Begrotingsbehandeling

  09 november − Luisteraars opgelet! Onze nieuwe podcast van de VVD Overijssel staat online. Met in deze aflevering onze fractievoorzitter Ton Serlie over de begrotingsbehandelingen. Lees verder

 • De VVD Overijssel Podcast: Geen grote zonnevelden in Overijssel

  12 oktober − Michael Kroegman gaat in gesprek met een van de fractieleden die in de afgelopen Statenvergadering de hoofdrol heeft gespeeld. Er wordt ingezoomd op onderwerpen, kritisch gekeken en ook dieper op samenwerkingen ingegaan met andere partijen. Helderheid in het politieke landschap voor jou als luisteraar en duidelijkheid in zaken binnen de provincie. Lees verder

 • Prinsjesdag 2023

  19 september − De VVD-Statenfractie ziet een aantal goede passages in de troonrede die houvast bieden, óók voor de inwoners van Overijssel. Bijvoorbeeld het feit dat het kabinet voor volgend jaar geld vrijmaakt voor steun bij bedrijfsopvolging voor jonge boeren. Belangrijk in deze onzekere tijd voor deze doelgroep nu stikstof- Lees verder

 • Ons nieuwe Burgerlid Margretha du Carmo Krabbe

  17 juli − Tijdens de Statenvergadering van 12 juli is ons nieuwe Burgerlid Margretha Du Carmo Krabbe geïnstalleerd. Wij zijn super blij dat Margretha ons team in de Staten van Overijssel komt aanvullen! Lees verder

 • Installatie Tiemen Jan van Dijk

  17 juli − Voor Tiemen Jan was de Statenvergadering van 12 juli een extra speciale dag. Hij is niet alleen 50 jaar oud geworden, maar hij is ook nog eens geïnstalleerd als Statenlid. Lees verder