Nieuws

 • Zorgt onverwoestbaar stofje PFOS voor vertraging op bouw- en infraprojecten in Overijssel? VVD wil antwoorden

  © Foto: RTV-Oost

  28 augustus − VVD-Overijssel wil duidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van projecten in Overijssel na mediaberichten over 'onverslaanbaar' vervuilend stofje PFOS. De afgelopen dagen is door verschillende media bericht over PFOS, een 'onverslaanbaar' vervuilend stofje. De branchesectoren worden - na de PAS - opnieuw geconfronteerd met aanvullende eisen en regels die belemmerend kunnen werken. Lees verder

 • Doe jij ook mee?

  10 augustus − "Acceptatie begint bij zichtbaarheid." Dat is de boodschap van de Pride Parade, die op zaterdag 31 augustus aanstaande van 13:00 uur tot 16:30 uur voor het eerst in Zwolle wordt gehouden. Zwolle Pride is een 3-daags evenement, met als hoogtepunt de City Parade op 31 augustus dwars door de historische binnenstad van Zwolle. Ook de VVD Overijssel loopt mee. Lees verder

 • VVD spreekt zorg uit voor mogelijke gevolgen vrachttaks voor de regio

  10 augustus − In het regeerakkoord is afgesproken dat rekeningrijden voor vrachtwagens 'zo snel mogelijk' wordt ingevoerd. De VVD wil juist dat de heffing zo beperkt mogelijk wordt ingevoerd. "Het regeerakkoord is de enige reden waarom we dit doen", aldus VVD-Kamerlid Remco Dijkstra tijdens een debat over de vrachttaks. "Het doet niets voor files, niets voor het milieu, het is slecht voor verkeersveiligheid en er worden amper minder kilometers gereden." Lees verder

 • VVD ondersteunt lobby N36

  31 juli − De N36 is ook de laatste periode weer regelmatig in het nieuws. Voor de VVD Overijssel is doorstroming en veiligheid ook op deze Rijksweg belangrijk en wij hebben ons daar de afgelopen jaren voor ingezet door de lobby richting Den Haag. Dat blijven we doen, zolang dat nodig is. Lees verder

 • Trots

  24 juli − Trots. Wanneer ik terugdenk aan de afgelopen maanden staat dat woord centraal. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen periode en wanneer ik de balans opmaak mag de VVD in Overijssel trots zijn. Lees verder

 • Wederom Haagse druk op verbetering N35

  26 juni − Al jaren staat de verbetering van de N35, het 'karrenspoor' tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Dinsdag 25 juni diende de landelijke VVD (Remco Dijkstra) samen met PVV en CDA een motie in die oproept zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de eerdere motie die de N35 tot prioriteit stelde en samen met de provincie tot een sluitende begroting te komen. De VVD-fractie in Overijssel is erg blij met dit Haagse initiatief! Lees verder

 • VVD draagt vol trots Monique van Haaf voor als gedeputeerde

  © Femke Teussink

  20 juni − Monique van Haaf is woensdag 19 juni geïnstalleerd als gedeputeerde voor de VVD voor de komende vier jaar. Regien Courtz had de eer om haar, tijdens de Provinciale Staten vergadering, voor te stellen. Ben je benieuwd naar de mooie woorden over Monique, lees dan verder. Lees verder

 • Bijdrage debat Coalitieakkoord

  20 juni − We zijn trots en tevreden met het akkoord. Ik start met een woord van dank aan de medeonderhandelaars van het CDA, PvdA, CU en SGP en ook dank aan de ambtelijke ondersteuning en formateur, waardering voor de inzet, die was buitengewoon goed. Lees verder

 • Coalitie-akkoord 2019 - 2023

  11 juni − De vijf fractievoorzitters van de nieuwe coalitie - Bouwien Rutten (CDA), Regien Courtz (VVD), Annemieke Wissink (PvdA), Renate van der Velde (ChristenUnie) en Dirk van Dijk (SGP) - ondertekenden dinsdag 11 juni het akkoord 2019 - 2023 "Samen bouwen aan Overijssel". Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen over economische gevolgen uitspraak RvS inzake PAS

  03 juni − De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei hebben statenleden de mogelijkheid gekregen, vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de uitspraak van De Raad van State. Lees verder

 • VVD blij met Overijsselse vertegenwoordiging in Eerste Kamer

  31 mei − Afgelopen woensdag vond in Provinciale Staten de stemming plaats voor de Eerste Kamerverkiezingen. Henk Jan Meier, burgemeester van Zwolle, stond op plek 8 en de VVD haalde twaalf zetels! In september stopt Meijer als burgemeester van Zwolle en wordt onder meer de nieuwe president-commissaris van Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Lees verder

 • Welverdiend!

  20 mei − Tijdens de ALV van de Regio Oost heeft Jeannette Rikkink, uit handen van Klaas Dijkhoff, de mr. D.U. Stikker Plaquette mogen ontvangen. Lees verder

 • VVD: ‘Haal Eurovisie Songfestival naar Overijssel’

  20 mei − De Overijsselse VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee, respectievelijk woordvoerders Cultuur en Economie, gaan een serieuze poging wagen het Eurovisie Songfestival naar Overijssel te halen. Leferink; “Er zijn meerdere redenen om het Songfestival naar Overijssel te halen. Niet alleen vanuit cultureel oogpunt maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant”. Lees verder

 • Witte rook

  08 mei − Zoals besproken tijdens de extra Provinciale Statenvergadering van 17 april jongstleden zijn er wederom met alle partijen gesprekken gevoerd over de coalitievorming. Verschillende varianten zijn onderzocht door informateur Bart Krol. Op basis van dit onderzoek adviseert de informateur een coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. Lees verder

 • CU nog niet bereid te formeren met overgebleven partijen, nieuwe verkenning wordt gestart

  26 april − Woensdag 17 april jl. heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. CDA, VVD, FvD, PvdA en de ChristenUnie in Overijssel bleken voldoende overeenkomsten te hebben om te onderzoeken of het mogelijk was een coalitie te vormen waarin al deze partijen een plaats kregen. Een dag na de bekendmaking heeft de PvdA, onder druk van de achterban, zich genoodzaakt gevoeld zich terug te trekken. Lees verder

 • De VVD gaat met vertrouwen de formatie in

  17 april − Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij een tussenadvies uit, waarin vermeld werd dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Lees verder

 • Monique van Haaf: 'We hebben wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer'

  28 maart − U kent de VVD als een positieve, optimistische partij en dat zijn we zeker over de mooie opkomst bij deze verkiezingen! Hoger dan het landelijk gemiddelde en dat laat zien dat Overijssel betrokken is. Onze inwoners hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze provincie. De VVD heeft wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer. Zes zetels behouden en 14000 stemmen meer dan in 2015. Lees verder

 • Goed nieuws vanuit Den Haag, verruimen Twentekanaal kan doorgaan!

  13 maart − Vandaag heeft VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat het Rijk gaat investeren in het verruimen van het Twentekanaal. Fantastisch nieuws aldus Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Onze waterwegen zijn belangrijke economische aders voor Overijssel. Goederenvervoer over water is duurzaam en efficiënt. Daarom hebben we, met succes, bij het Rijk aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van onze Overijsselse waterwegen'. Lees verder

 • VVD zeer verheugd over naar voren halen verbreding A1

  13 maart − Vandaag maakt Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat de verbreding van de A1 vier jaar in tijd naar voren wordt gehaald. De VVD is zeer verheugd over het goede nieuws. Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Deze weg is de verkeersader van de Overijsselse economie. Er staan hier elke dag files en het wordt alleen maar drukker door toenemend vrachtverkeer naar onder andere Duitsland. Dat dit nu in tijd naar voren wordt gehaald is dan ook goed nieuws! En bovendien nodig voor de doorontwikkeling van onze regio's en werkgelegenheid.' Lees verder

 • VVD roept op te investeren in de Cleantech Regio

  27 februari − De provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand in de realisatie van de ambities van de Cleantech Regio. Vanuit de Agenda Cleantech Regio 2019- 2023 wordt aandacht besteed aan twee topthema's: energietransitie en een circulaire economie. Lees verder