Nieuws

 • Welverdiend!

  20 mei − Tijdens de ALV van de Regio Oost heeft Jeannette Rikkink, uit handen van Klaas Dijkhoff, de mr. D.U. Stikker Plaquette mogen ontvangen. Lees verder

 • VVD: ‘Haal Eurovisie Songfestival naar Overijssel’

  20 mei − De Overijsselse VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee, respectievelijk woordvoerders Cultuur en Economie, gaan een serieuze poging wagen het Eurovisie Songfestival naar Overijssel te halen. Leferink; “Er zijn meerdere redenen om het Songfestival naar Overijssel te halen. Niet alleen vanuit cultureel oogpunt maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant”. Lees verder

 • Witte rook

  08 mei − Zoals besproken tijdens de extra Provinciale Statenvergadering van 17 april jongstleden zijn er wederom met alle partijen gesprekken gevoerd over de coalitievorming. Verschillende varianten zijn onderzocht door informateur Bart Krol. Op basis van dit onderzoek adviseert de informateur een coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. Lees verder

 • CU nog niet bereid te formeren met overgebleven partijen, nieuwe verkenning wordt gestart

  26 april − Woensdag 17 april jl. heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. CDA, VVD, FvD, PvdA en de ChristenUnie in Overijssel bleken voldoende overeenkomsten te hebben om te onderzoeken of het mogelijk was een coalitie te vormen waarin al deze partijen een plaats kregen. Een dag na de bekendmaking heeft de PvdA, onder druk van de achterban, zich genoodzaakt gevoeld zich terug te trekken. Lees verder

 • De VVD gaat met vertrouwen de formatie in

  17 april − Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij een tussenadvies uit, waarin vermeld werd dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Lees verder

 • Monique van Haaf: 'We hebben wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer'

  28 maart − U kent de VVD als een positieve, optimistische partij en dat zijn we zeker over de mooie opkomst bij deze verkiezingen! Hoger dan het landelijk gemiddelde en dat laat zien dat Overijssel betrokken is. Onze inwoners hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze provincie. De VVD heeft wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer. Zes zetels behouden en 14000 stemmen meer dan in 2015. Lees verder

 • Goed nieuws vanuit Den Haag, verruimen Twentekanaal kan doorgaan!

  13 maart − Vandaag heeft VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat het Rijk gaat investeren in het verruimen van het Twentekanaal. Fantastisch nieuws aldus Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Onze waterwegen zijn belangrijke economische aders voor Overijssel. Goederenvervoer over water is duurzaam en efficiënt. Daarom hebben we, met succes, bij het Rijk aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van onze Overijsselse waterwegen'. Lees verder

 • VVD zeer verheugd over naar voren halen verbreding A1

  13 maart − Vandaag maakt Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat de verbreding van de A1 vier jaar in tijd naar voren wordt gehaald. De VVD is zeer verheugd over het goede nieuws. Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Deze weg is de verkeersader van de Overijsselse economie. Er staan hier elke dag files en het wordt alleen maar drukker door toenemend vrachtverkeer naar onder andere Duitsland. Dat dit nu in tijd naar voren wordt gehaald is dan ook goed nieuws! En bovendien nodig voor de doorontwikkeling van onze regio's en werkgelegenheid.' Lees verder

 • VVD roept op te investeren in de Cleantech Regio

  27 februari − De provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand in de realisatie van de ambities van de Cleantech Regio. Vanuit de Agenda Cleantech Regio 2019- 2023 wordt aandacht besteed aan twee topthema's: energietransitie en een circulaire economie. Lees verder

 • Investeren in werk!

  27 februari − Economisch gaat het heel goed, ook in de Regio Zwolle. De VVD Overijssel wil dat iedereen daarvan mee kan profiteren en wil dat ondernemers het juiste personeel kunnen vinden. De Regio Zwolle heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen als 'proactieve werkzekerheid regio' en zet middels de Regiodeal Zwolle daar vol op in Lees verder

 • De ladder voor duurzame verstedelijking moet de prullenbak in!

  26 februari − Er moeten de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd. Het is een grote uitdaging om daar voldoende ruimte voor te vinden. Eén maatregel zouden we als provincie zo snel mogelijk moeten nemen. De Ladder voor duurzame verstedelijking moet de prullenbak in, liefst vandaag nog! Lees verder

 • VVD: "investeer in Twente zodat voorloopfunctie van Twente op hightechgebied optimaal ondersteund kan worden"

  25 februari − Regio Twente stuurde afgelopen jaar het verzoek naar Den Haag om mee te dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de zogenaamde Regiodeals. In totaal zijn 88 voorstellen voor een Regiodeal ingediend en beoordeeld. Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal regio's, waaronder Twente, financieel te ondersteunen. Lees verder

 • Europa moet investeren tegen fileleed A28

  21 februari − De Provincie Overijssel en de Regio Zwolle moeten proberen Europees geld voor de filebestrijding los te krijgen. In Overijssel nemen de files sneller toe dan in de rest van het land. Om economisch te blijven groeien, is het belangrijk dat snel stappen worden ondernomen. Daar vragen de Zwolse en Overijsselse VVD-fracties om. Zij stellen vragen aan wethouder en gedeputeerde naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor dat de provincie zucht onder fileleed. Lees verder

 • VVD: "investeer in de Kop van Overijssel zodat leefbaarheid en toerisme hand in hand blijven gaan"

  18 februari − De gemeente Steenwijkerland stuurde afgelopen jaar haar bidbook op naar Den Haag om mee te kunnen dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de zogenaamde Regio Deals. In totaal zijn 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend en beoordeeld. Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal andere regio's in het land financieel te ondersteunen. Desondanks wil de gemeente Steenwijkerland de plannen uit het bidbook doorzetten, de provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand. Lees verder

 • VVD Overijssel lanceert verkiezingsprogramma als podcast!

  17 februari − Om het voor jou nog makkelijker te maken om voor de VVD te kiezen, hebben wij ons verkiezingsprogramma ingesproken en als podcast online gezet. Zo kun je gemakkelijk onderweg horen wat wij willen voor Ons Overijssel. Lees verder

 • VVD en CDA geven opdracht voor regeling opruimen drugsafval

  14 februari − Het aantal drugsdumpingen neemt de laatste tijd steeds verder toe. De Rijksregeling die grondeigenaren schadeloos stelt voor het opruimen van drugsafval is verlopen. In andere provincies bestaan tijdelijke regelingen die financieel bijdragen aan het opruimen van drugsafval. Daarom hebben VVD en CDA gezamenlijk de opdracht geformuleerd voor de provincie om ook met een tijdelijke eigen regeling te komen die grondeigenaren financieel helpt als er drugsafval op hun terrein moet worden opgeruimd. Lees verder

 • VVD roept college op de lobby te verzwaren richting Den Haag om te voorkomen dat Twente straks de trein naar Berlijn mist

  05 februari − Uit onderzoek van Royal Haskoning, in opdracht van Ministerie van Infrastructuur, blijkt dat de huidige spoorlijn in Twente mogelijk de concurrentie aan moet gaan met de verbinding via Arnhem. "De VVD is van mening dat een snelle verbinding naar Berlijn, via Twente, goed is voor de werkgelegenheid in - en bereikbaarheid van Overijssel. Een opwaardering in plaats van een discussiestelling van deze lijn zou juist de inzet moeten zijn", aldus Fractievoorzitter Regien Courtz. Lees verder

 • VVD: "Geen toename van giftreinen door Twente, veiligheid inwoners staat voorop"

  28 januari − Als het aan D66 Staatssecretaris Van Veldhoven ligt, wordt het aantal wagons die gevaarlijke stoffen vervoert door Twente definitief verhoogd. De Staatssecretaris werkt aan aanpassingen van de risiconormen met als gevolg meer wagons zonder dat er overtredingen zijn. Lees verder

 • VVD op de bres voor kleine binnenvaartschepen

  23 januari − Onze waterwegen zijn belangrijke economische aders voor Overijssel. Goederenvervoer over water is duurzaam en efficiënt. Schippers van kleine binnenvaartschepen hebben het lastig, ook vanwege strenge wet- en regelgeving. Lees verder

 • Droge voeten en schoon drinkwater van levensbelang

  21 januari − Water is noodzakelijk voor een hoogkwalitatieve leefomgeving. Het verhoogt de belevingswaarde van het landschap. Dit is van belang voor iedereen die in dat landschap woont, werkt of recreëert. De belangrijkste speerpunten voor de VVD op het gebied van water zijn: schoon drinkwater, waterveiligheid (droge voeten achter de dijken) en het onder controle houden van het waterpeil. Lees verder