• De wolf is definitief terug in Overijssel

  10 augustus − Nu er uit DNA-onderzoek blijkt dat de 26 schapen in Lierderholthuis daadwerkelijk zijn doodgebeten door een wolf moeten we als politiek de handschoen oppakken aldus portefeuillehouder Henk Veltkamp. 'Vooropgesteld is het natuurlijk een compliment voor het huidige natuurbeleid dat de wolf zich thuis voelt in Nederland maar we moeten te allen tijde zien te voorkomen dat er een tweespalt ontstaat tussen de voor- en de tegenstanders van de wolf'. Lees verder

 • VVD: laat ProRail problemen op het Overijsselse spoor oplossen + UPDATE

  18 juli − Het Overijsselse Statenlid Gert Brommer is onaangenaam verrast door uitlatingen van president-directeur Pier Eringa van ProRail. Die zei in De Stentor dat hij een einde wil aan de discussie over de problemen die verschillende spoortrajecten in Overijssel treffen. Brommer stelt dat die discussie van zelf stopt als de problemen zijn opgelost. Lees verder

 • Zondagochtendgevoel

  01 juli − Kennen jullie dat? Zo’n zondagochtend, de zon die door probeert de prikken, de vogels staan ‘aan’, je hebt het ontbijt net op en er hoeft even niets. Heerlijk. Lees verder

 • Een dagje op pad met ondernemer en Statenlid Yvonne Koolhaas

  01 juli − Gelukkig hebben we een gaatje kunnen vinden in de drukke agenda van ondernemer en Statenlid Yvonne Koolhaas. Ruim dertig jaar runt ze een servicecenter (TVA) dat zich richt op reparaties van TV's en wasmachines van bedrijven en particulieren. TVA telt zes monteurs in vaste dienst. Lees verder

 • Versterk ondernemersklimaat Overijssel ook in de digitale wereld

  26 juni − Bij de behandeling van de Perspectiefnota vroeg VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas aandacht voor het Overijsselse midden- en kleinbedrijf in een digitale wereld: ‘Digitalisering biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Laten we daar alert op blijven.’ Lees verder

 • Samen met de UT werken aan kleinschalige opslag energie

  24 juni − We weten heel goed hoe we duurzaam energie op kunnen wekken, maar voor een geslaagde energietransitie moeten we die ook op kunnen slaan. VVD-Statenlid Roeland Fens wil daar samen met de UT mee aan de slag. De oplossing: kleinschalige opslag. Lees verder

 • Brede roep om herstel cruciale brug Witte Paarden

  23 juni − Ruim een maand geleden kaartte VVD-Statenlid Gert Brommer de problemen aan die waren ontstaan na sluiting, door ProRail, van de IJzerenbrug over het spoor bij Witte Paarden, net boven Steenwijk. VVD-Kamerlid Erik Ziengs kwam samen met Brommer en de Steenwijkerlandse VVD-fractievoorzitter Miriam Slomp-Dekkers poolshoogte nemen. Lees verder

 • Een oplossing voor langparkerende vrachtwagenchauffeurs

  21 juni − Vijf jaar geleden al vroeg de VVD aandacht voor de parkeerproblematiek aan de A1 bij grensovergang De Lutte. Langparkerende vrachtwagens zorgen daar nog steeds voor veel overlast Lees verder

 • Overijssel in beweging

  20 juni − Woensdag bespraken Provinciale Staten de Perspectiefnota, waarin lijnen worden uitgezet voor de toekomst van Overijssel. Fractievoorzitter Regien Courtz vindt dan ook dat er veel is om trots op te zijn in de provincie. Lees verder

 • Onderzoek wat nodig is om onze binnensteden verder te vitaliseren.

  19 juni − Het zindert in de provincie! Het is inspiratie, ontmoeting, hoopvolle stemming, posititviteit... Iedereen voelt dat steden en dorpen weer kunnen gaan bruisen! Maar dat gaat niet vanzelf. Ondernemers, inwoners, gemeenten en de provincie prikkelen elkaar om samen de centra weer aantrekkelijk te maken. VVD-Statenlid Jeannette Rikkink roept in een motie samen met CDA, D66, CU, GL, 50+, PvdA en SGP op nu al te inventariseren welke instrumenten en investeringen daarvoor nodig zijn. Lees verder

 • Komst wolf vraagt om brede dialoog

  15 juni − Door 26 doodgebeten schapen in Lierderholthuis werd Overijssel met de neus op de feiten gedrukt: de wolf is hoogstwaarschijnlijk terug en dat is niet alleen maar positief. De VVD vindt het nu de hoogste tijd om samen na te denken over aanpassing van het natuurbeleid. Lees verder

 • CDA en VVD pleiten voor oplossen alle knelpunten in N35

  07 juni − Coalitiepartners CDA en VVD dringen er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan dat zij afspraken maken met het ministerie over het oplossen van de knelpunten in de N35 die in de huidige plannen voor deze weg niet worden opgelost. ‘Wij willen dat de gehele N35 wordt ingericht als een stroomweg met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur tussen Zwolle en Almelo’, aldus de woordvoerders van CDA en VVD. Lees verder

 • Streep door opening station ‘klap voor Stadshagen’

  01 juni − Vandaag werd bekend dat station Stadshagen, op de spoorverbinding tussen Zwolle en Kampen, voorlopig niet in gebruik wordt genomen. ‘Zeer teleurstellend’, zegt VVD-fractievoorzitter Regien Courtz. ‘Een hele woonwijk en haar inwoners worden in de steek gelaten.’ Lees verder

 • Het glas is halfvol

  © Regien Courtz

  23 mei − Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 mei stond het Jaarverslag 2017 op de agenda. Hèt moment om terug te blikken op 2017. Daar hoort bij dat we naar de cijfers kijken, maar minstens zo belangrijk is de kwalitatieve score: hebben wij Overijssel weer een stukje mooier, beter en/of fijner kunnen maken voor onze inwoners het afgelopen jaar? Lees verder

 • Fractie op weidevogelsafari

  23 mei − De VVD-fractie is dinsdag in de Mastenbroekerpolder tussen Zwolle en Kampen op weidesafari gegaan, om te gaan zien hoe de weidevogel ervoor staat. Lees verder

 • Dringend oplossing nodig voor spoorbrug bij Steenwijk

  15 mei − De ‘IJzeren Brug’ over het spoor bij het buurtschap Witte Paarden, net boven Steenwijk, is per direct door ProRail afgesloten. De brug, bouwjaar 1865, verkeert al jaren in slechte staat. ‘Tijd om dit probleem eindelijk goed aan te pakken,’ zegt VVD-Statenlid Gert Brommer Dat ProRail jarenlang een brug verwaarloost, daar mag de bevolking van Steenwijkerland niet de dupe van worden.’ Lees verder

 • VVD, PVV en 50PLUS willen rol Provincie in aanpak appende automobilisten

  11 april − De Provincie werkt dagelijks aan het veiliger maken van provinciale wegen. Toch neemt het aantal ernstige ongelukken toe. Weggebruikers zelf blijken een risicofactor van belang. De VVD, PVV en 50PLUS willen daarom dat strenger wordt gehandhaafd op hun gedrag achter het stuur. Lees verder

 • Minder regels asbestsanering

  11 april − Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dat betekent voor veel eigenaren in Overijssel een enorme en kostbare opgave. Die wordt extra ingewikkeld door een woud aan regels. De VVD pleit daarom voor minder regels. Lees verder

 • Actieplan weidevogels mooi resultaat

  05 april − In Overijssel maakt de VVD zich al langer hard voor het verbeteren van de weidevogelstand. Met resultaat, want de provincie komt met een actieplan. ‘Daar zijn we natuurlijk helemaal voor’, zegt Statenlid Henk Veltkamp, die spreekt van ‘een keerpunt. Lees verder

 • Onderzoek onderstreept belang prioriteitenlijst verkeersveiligheid

  24 maart − Uit een onderzoek in opdracht van RTL Nieuws blijkt niet alleen dat provinciale wegen het gevaarlijkst zijn, maar dat er ook te weinig geld is voor de aanpak van de zogenaamde ‘dodenwegen’. Dat onderstreept volgens VVD-Statenlid Gert Brommer de noodzaak van een prioriteitenlijst voor de verkeersveiligheidn in Overijssel. Lees verder