• VVD neemt initiatief voor Tweede Kansen Kamer

  19 oktober − Hoe vaak gebeurt het niet: iemand heeft een goed idee en legt dat voor aan de Provincie, maar het wordt afgewezen en belandt in een lade. Dankzij de Tweede Kansen Kamer, een initiatief van VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas, krijgen goede ideeën een nieuwe kans: ‘Toen kon het niet, nu kan het misschien wel, al blijft nee als uitkomst ook een antwoord, maar we gaan voor een gedegen poging.’ Lees verder

 • Regeerakkoord: stimuleer de ontwikkeling van talent, Enschede culturele aanjager

  17 oktober − In een door de VVD ingediende motie vroegen Provinciale Staten eerder dit jaar om aandacht voor de ontwikkeling van talent in de cultuursector. In het nieuwe regeerakkoord is een passage in dezelfde lijn opgenomen. Bovendienwordt Enschede expliciet genoemd als culturele aanjager. Tot vreugde van VVD-Statenlid Roeland Fens. Lees verder

 • Pleidooi voor ruimere regels drones

  12 oktober − Als het aan de provincie Overijssel ligt worden de regels voor het gebruik van drones versoepeld. Een goede zaak, vindt VVD-Statenlid Henk Veltkamp, die het onderwerp op de politieke agenda zette. Lees verder

 • Regeerakkoord: extra geld naar A1 en A28

  12 oktober − In het regeerakkoord is vastgelegd dat er extra geld gaat om de grootste knelpunten in het snelwegennet op te lossen. De A28, van Utrecht, via Zwolle naar Groningen en de A1, van Apeldoorn over Deventer naar Oldenzaal en Duitsland worden daarbij expliciet genoemd. Lees verder

 • Kamer wil garanties minimalisering hinder vliegroutes

  11 oktober − Dinsdag vergaderde de Tweede Kamer over de gevolgen die de uitbreiding van het vliegverkeer op Lelystad kan hebben. In een aantal moties kreeg de staatssecretaris directe opdrachten mee. VVD-Statenlid Regien Courtz is tevreden over deze gezette stappen. Lees verder

 • Zo hoog mogelijk over Overijssel

  05 oktober − De zorgen over mogelijke overlast in Overijssel door de uitbreiding van Lelystad Airport hebben de landelijke politiek bereikt. ‘Dankzij een gezamenlijke inspanning van VVD-fracties in gemeenteraden, Provinciale Staten en Den Haag kunnen we blijven inzetten op zo hoog mogelijk over’, zegt VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • VVD-gedeputeerde Monique van Haaf over het Manifest Proef de Ruimte

  28 september − De Provincie Overijssel heeft samen met experts, ondernemers, wetenschappers, bouwers en bestuurders tips verzameld over het aanpakken van leegstand, die lokale politici kunnen gebruiken in hun verkiezingsprogramma. Ze schreef er een column over voor Bouwend Nederland. Lees verder

 • Beperk overlast wegonderhoud + update

  27 september − Uit de Kop van Overijssel komen ontevreden geluiden over de manier waarop de Provincie het onderhoud aanpakt van de N333, de weg tussen Marknesse en Steenwijk. Volgens VVD-fractielid Gert Brommer, die over de kwestie schriftelijke vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten, kan de overlast op relatief eenvoudige manier worden verminderd. Lees verder

 • Goede verbindingen essentieel voor Twente

  13 september − Tijdens het werkbezoek van negen Kamerleden aan Enschede bracht VVD–Statenlid Regien Courtz nog eens het belang van goede verbindingen over weg, spoor en water voor Overijssel en de regio Twente onder de aandacht, waarbij ze met name de meerwaarde van investeringen in infra landinwaarts voor BV Nederland duidde. Lees verder

 • Overlast Lelystad Airport zo klein mogelijk houden

  30 augustus − Vorige week werd bekend dat nieuwe uitvliegroutes voor Lelystad Airport de overlast in delen van Overijssel flink terug kunnen brengen. 'Het betekent niet dat we helemaal niets zullen merken van de uitbreiding van het vliegverkeer', zegt VVD-Statenlid Regien Courtz: ‘Maar we blijven ons inzetten om waar we kunnen de overlast zoveel mogelijk te beperken.’ Lees verder

 • Asbest, nog steeds een veroorzaker van onrust en erger

  01 augustus − Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. 'We moeten die risico’s serieus nemen en aanpakken,’ zegt VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas. Lees verder

 • De boer achter de politicus Henk Veltkamp

  © Henk Veltkamp

  01 augustus − Hebben we te maken met een agrariër in hart en nieren of een politicus, of wellicht beide. Ik hoop vandaag antwoord te krijgen op die vraag, want ik ben te gast op het varkens- en jongveebedrijf van Henk en Annie Veltkamp in het mooie Markelo. Lees verder

 • De Nieuwe Omgevingsvisie

  01 augustus − De provincie Overijssel kan aan de slag met de uitvoering van de Omgevingsvisie, nu Provinciale Staten met ruime meerderheid de herziening van de Omgevingsvisie Overijssel 2017 ‘Beken kleur’ heeft vastgesteld. Er is jaren gewerkt aan de vernieuwde Omgevingsvisie, waarin het beleid staat voor de inrichting van de provincie, met regels op het gebied van bebouwing, energie, economie, landbouw en de ondergrond. Lees verder

 • Alleen een nuchtere blik kan de weidevogel redden

  31 juli − We kennen ze allemaal. De kieviet, tureluur, grutto en wulp. Ze zijn stuk voor stuk karakteristiek voor het weidelandschap, maar al decennia dalen hun aantallen in onze provincie. Het is dan ook niet voor niks dat we ons hierover in Provinciale Staten zorgen maken. De vraag is nu, wat we kunnen doen om de dalende trend om te keren, stelt VVD-fractielid Gert Brommer. Lees verder

 • Geen Brabantse toestanden, maar Overijssels model in agrarische sector

  31 juli − In agrarisch Nederland is grote beroering ontstaan door Brabantse plannen om de veehouderij de duimschroeven aan te draaien. Dat leidt alleen maar tot onrust en de hakken in het zand, meent het Overijsselse VVD-Statenlid Henk Veltkamp. Hij pleit voor het Overijsselse model, waarbij alle betrokkenen in goed overleg tot compromissen komen waar iedereen zich in kan vinden: ‘Als we allemaal een beetje water bij de wijn doen komen we er altijd uit.’ Lees verder

 • #WaardevolOverijssel is op de goede weg

  28 juli − Twee jaar geleden waren we optimistisch over en tevreden met het coalitieakkoord. Halverwege zijn we niet alleen op de goede weg, zegt VVD-fractievoorzitter John Joosten, maar plukken we ook al vruchten: ‘We kunnen zeer trots zijn op de genomen besluiten en de behaalde resultaten. Vooral ook omdat veel daarvan tot stand is gekomen samen met individuele Overijsselaars, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Lees verder

 • 'Hoog over' voorkomt geluidshinder door laagvliegers + UPDATE: staatssecretaris wil second opinion

  18 juli − Een snelle herindeling van het Nederlandse luchtruim kan de geluidshinder door laagvliegend luchtverkeer verkleinen. Dat denken de fracties van PvdA en VVD in Overijssel. De partijen willen dat de provincie aandringt op luchtruimaanpassingen waardoor vliegtuigen sneller stijgen en landen op Lelystad Airport. Lees verder

 • Sociale kwaliteit: een tussenbalans

  17 juli − De Provincie Overijssel investeert gericht in het versterken van de sociale kwaliteit in dorpen en steden. Terecht, zegt VVD-Statenlid Roeland Fens: ‘Sociale kwaliteit is niet alleen enorm belangrijk voor de manier waarop wij samenleven, maar ook voor de Overijsselse economie.’ Vrijdag 14 juli werd in Nieuw-Heeten de tussenbalans opgemaakt. Lees verder

 • VVD: steun inzet drones in landbouw, natuur- en milieubeheer

  14 juli − Drones gaan de manier waarop wij omgaan met landbouw, natuur- en milieubeheer ingrijpend veranderen. VVD-Statenlid Henk Veltkamp wil nu dat de Provincie Overijssel daarin een stimulerende rol speelt, door actief de inzet van drones te ondersteunen. Lees verder

 • VVD Overijssel neemt initiatief raadsfracties over voor vervroeging verbreding A1

  03 juli − Verschillende raadsfracties van de VVD dringen per motie aan op een spoedige verbreding van de snelweg A1, de hoofdader van de Overijsselse economie. Een prima initiatief, zegt VVD-Statenlid Regien Courtz, die een vergelijkbare motie indient. Lees verder