Nieuws

 • Wederom Haagse druk op verbetering N35

  26 juni − Al jaren staat de verbetering van de N35, het 'karrenspoor' tussen Twente en Zwolle hoog op de VVD-agenda. Dinsdag 25 juni diende de landelijke VVD (Remco Dijkstra) samen met PVV en CDA een motie in die oproept zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de eerdere motie die de N35 tot prioriteit stelde en samen met de provincie tot een sluitende begroting te komen. De VVD-fractie in Overijssel is erg blij met dit Haagse initiatief! Lees verder

 • VVD draagt vol trots Monique van Haaf voor als gedeputeerde

  © Femke Teussink

  20 juni − Monique van Haaf is woensdag 19 juni geïnstalleerd als gedeputeerde voor de VVD voor de komende vier jaar. Regien Courtz had de eer om haar, tijdens de Provinciale Staten vergadering, voor te stellen. Ben je benieuwd naar de mooie woorden over Monique, lees dan verder. Lees verder

 • Coalitie-akkoord 2019 - 2023

  11 juni − De vijf fractievoorzitters van de nieuwe coalitie - Bouwien Rutten (CDA), Regien Courtz (VVD), Annemieke Wissink (PvdA), Renate van der Velde (ChristenUnie) en Dirk van Dijk (SGP) - ondertekenden dinsdag 11 juni het akkoord 2019 - 2023 "Samen bouwen aan Overijssel". Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen over economische gevolgen uitspraak RvS inzake PAS

  03 juni − De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei hebben statenleden de mogelijkheid gekregen, vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de uitspraak van De Raad van State. Lees verder

 • VVD blij met Overijsselse vertegenwoordiging in Eerste Kamer

  31 mei − Afgelopen woensdag vond in Provinciale Staten de stemming plaats voor de Eerste Kamerverkiezingen. Henk Jan Meier, burgemeester van Zwolle, stond op plek 8 en de VVD haalde twaalf zetels! In september stopt Meijer als burgemeester van Zwolle en wordt onder meer de nieuwe president-commissaris van Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Lees verder

 • Welverdiend!

  20 mei − Tijdens de ALV van de Regio Oost heeft Jeannette Rikkink, uit handen van Klaas Dijkhoff, de mr. D.U. Stikker Plaquette mogen ontvangen. Lees verder

 • VVD: ‘Haal Eurovisie Songfestival naar Overijssel’

  20 mei − De Overijsselse VVD-woordvoerders Dinand Leferink en Kees Hofstee, respectievelijk woordvoerders Cultuur en Economie, gaan een serieuze poging wagen het Eurovisie Songfestival naar Overijssel te halen. Leferink; “Er zijn meerdere redenen om het Songfestival naar Overijssel te halen. Niet alleen vanuit cultureel oogpunt maar zeker ook vanuit economisch oogpunt is het zeer interessant”. Lees verder

 • Witte rook

  08 mei − Zoals besproken tijdens de extra Provinciale Statenvergadering van 17 april jongstleden zijn er wederom met alle partijen gesprekken gevoerd over de coalitievorming. Verschillende varianten zijn onderzocht door informateur Bart Krol. Op basis van dit onderzoek adviseert de informateur een coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. Lees verder

 • CU nog niet bereid te formeren met overgebleven partijen, nieuwe verkenning wordt gestart

  26 april − Woensdag 17 april jl. heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. CDA, VVD, FvD, PvdA en de ChristenUnie in Overijssel bleken voldoende overeenkomsten te hebben om te onderzoeken of het mogelijk was een coalitie te vormen waarin al deze partijen een plaats kregen. Een dag na de bekendmaking heeft de PvdA, onder druk van de achterban, zich genoodzaakt gevoeld zich terug te trekken. Lees verder

 • De VVD gaat met vertrouwen de formatie in

  17 april − Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij een tussenadvies uit, waarin vermeld werd dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Lees verder

 • Monique van Haaf: 'We hebben wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer'

  28 maart − U kent de VVD als een positieve, optimistische partij en dat zijn we zeker over de mooie opkomst bij deze verkiezingen! Hoger dan het landelijk gemiddelde en dat laat zien dat Overijssel betrokken is. Onze inwoners hebben zich uitgesproken over de toekomst van onze provincie. De VVD heeft wederom het vertrouwen gekregen van de kiezer. Zes zetels behouden en 14000 stemmen meer dan in 2015. Lees verder

 • Goed nieuws vanuit Den Haag, verruimen Twentekanaal kan doorgaan!

  13 maart − Vandaag heeft VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat het Rijk gaat investeren in het verruimen van het Twentekanaal. Fantastisch nieuws aldus Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Onze waterwegen zijn belangrijke economische aders voor Overijssel. Goederenvervoer over water is duurzaam en efficiënt. Daarom hebben we, met succes, bij het Rijk aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van onze Overijsselse waterwegen'. Lees verder

 • VVD zeer verheugd over naar voren halen verbreding A1

  13 maart − Vandaag maakt Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat de verbreding van de A1 vier jaar in tijd naar voren wordt gehaald. De VVD is zeer verheugd over het goede nieuws. Fractievoorzitter Regien Courtz: 'Deze weg is de verkeersader van de Overijsselse economie. Er staan hier elke dag files en het wordt alleen maar drukker door toenemend vrachtverkeer naar onder andere Duitsland. Dat dit nu in tijd naar voren wordt gehaald is dan ook goed nieuws! En bovendien nodig voor de doorontwikkeling van onze regio's en werkgelegenheid.' Lees verder

 • VVD roept op te investeren in de Cleantech Regio

  27 februari − De provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand in de realisatie van de ambities van de Cleantech Regio. Vanuit de Agenda Cleantech Regio 2019- 2023 wordt aandacht besteed aan twee topthema's: energietransitie en een circulaire economie. Lees verder

 • Investeren in werk!

  27 februari − Economisch gaat het heel goed, ook in de Regio Zwolle. De VVD Overijssel wil dat iedereen daarvan mee kan profiteren en wil dat ondernemers het juiste personeel kunnen vinden. De Regio Zwolle heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen als 'proactieve werkzekerheid regio' en zet middels de Regiodeal Zwolle daar vol op in Lees verder

 • De ladder voor duurzame verstedelijking moet de prullenbak in!

  26 februari − Er moeten de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd. Het is een grote uitdaging om daar voldoende ruimte voor te vinden. Eén maatregel zouden we als provincie zo snel mogelijk moeten nemen. De Ladder voor duurzame verstedelijking moet de prullenbak in, liefst vandaag nog! Lees verder

 • VVD: "investeer in Twente zodat voorloopfunctie van Twente op hightechgebied optimaal ondersteund kan worden"

  25 februari − Regio Twente stuurde afgelopen jaar het verzoek naar Den Haag om mee te dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de zogenaamde Regiodeals. In totaal zijn 88 voorstellen voor een Regiodeal ingediend en beoordeeld. Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal regio's, waaronder Twente, financieel te ondersteunen. Lees verder

 • Europa moet investeren tegen fileleed A28

  21 februari − De Provincie Overijssel en de Regio Zwolle moeten proberen Europees geld voor de filebestrijding los te krijgen. In Overijssel nemen de files sneller toe dan in de rest van het land. Om economisch te blijven groeien, is het belangrijk dat snel stappen worden ondernomen. Daar vragen de Zwolse en Overijsselse VVD-fracties om. Zij stellen vragen aan wethouder en gedeputeerde naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor dat de provincie zucht onder fileleed. Lees verder

 • VVD: "investeer in de Kop van Overijssel zodat leefbaarheid en toerisme hand in hand blijven gaan"

  18 februari − De gemeente Steenwijkerland stuurde afgelopen jaar haar bidbook op naar Den Haag om mee te kunnen dingen naar een bijdrage uit de pot van 950 miljoen euro voor de zogenaamde Regio Deals. In totaal zijn 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend en beoordeeld. Den Haag heeft ervoor gekozen een twaalftal andere regio's in het land financieel te ondersteunen. Desondanks wil de gemeente Steenwijkerland de plannen uit het bidbook doorzetten, de provincie biedt, als het aan de VVD ligt, de helpende hand. Lees verder

 • VVD Overijssel lanceert verkiezingsprogramma als podcast!

  17 februari − Om het voor jou nog makkelijker te maken om voor de VVD te kiezen, hebben wij ons verkiezingsprogramma ingesproken en als podcast online gezet. Zo kun je gemakkelijk onderweg horen wat wij willen voor Ons Overijssel. Lees verder