• Onderzoek wat nodig is om onze binnensteden verder te vitaliseren.

  19 juni − Het zindert in de provincie! Het is inspiratie, ontmoeting, hoopvolle stemming, posititviteit... Iedereen voelt dat steden en dorpen weer kunnen gaan bruisen! Maar dat gaat niet vanzelf. Ondernemers, inwoners, gemeenten en de provincie prikkelen elkaar om samen de centra weer aantrekkelijk te maken. VVD-Statenlid Jeannette Rikkink roept in een motie samen met CDA, D66, CU, GL, 50+, PvdA en SGP op nu al te inventariseren welke instrumenten en investeringen daarvoor nodig zijn. Lees verder

 • Komst wolf vraagt om brede dialoog

  15 juni − Door 26 doodgebeten schapen in Lierderholthuis werd Overijssel met de neus op de feiten gedrukt: de wolf is hoogstwaarschijnlijk terug en dat is niet alleen maar positief. De VVD vindt het nu de hoogste tijd om samen na te denken over aanpassing van het natuurbeleid. Lees verder

 • CDA en VVD pleiten voor oplossen alle knelpunten in N35

  07 juni − Coalitiepartners CDA en VVD dringen er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan dat zij afspraken maken met het ministerie over het oplossen van de knelpunten in de N35 die in de huidige plannen voor deze weg niet worden opgelost. ‘Wij willen dat de gehele N35 wordt ingericht als een stroomweg met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur tussen Zwolle en Almelo’, aldus de woordvoerders van CDA en VVD. Lees verder

 • Streep door opening station ‘klap voor Stadshagen’

  01 juni − Vandaag werd bekend dat station Stadshagen, op de spoorverbinding tussen Zwolle en Kampen, voorlopig niet in gebruik wordt genomen. ‘Zeer teleurstellend’, zegt VVD-fractievoorzitter Regien Courtz. ‘Een hele woonwijk en haar inwoners worden in de steek gelaten.’ Lees verder

 • Het glas is halfvol

  © Regien Courtz

  23 mei − Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 mei stond het Jaarverslag 2017 op de agenda. Hèt moment om terug te blikken op 2017. Daar hoort bij dat we naar de cijfers kijken, maar minstens zo belangrijk is de kwalitatieve score: hebben wij Overijssel weer een stukje mooier, beter en/of fijner kunnen maken voor onze inwoners het afgelopen jaar? Lees verder

 • Fractie op weidevogelsafari

  23 mei − De VVD-fractie is dinsdag in de Mastenbroekerpolder tussen Zwolle en Kampen op weidesafari gegaan, om te gaan zien hoe de weidevogel ervoor staat. Lees verder

 • Dringend oplossing nodig voor spoorbrug bij Steenwijk

  15 mei − De ‘IJzeren Brug’ over het spoor bij het buurtschap Witte Paarden, net boven Steenwijk, is per direct door ProRail afgesloten. De brug, bouwjaar 1865, verkeert al jaren in slechte staat. ‘Tijd om dit probleem eindelijk goed aan te pakken,’ zegt VVD-Statenlid Gert Brommer Dat ProRail jarenlang een brug verwaarloosd, daar mag de bevolking van Steenwijkerland niet de dupe van worden.’ Lees verder

 • VVD, PVV en 50PLUS willen rol Provincie in aanpak appende automobilisten

  11 april − De Provincie werkt dagelijks aan het veiliger maken van provinciale wegen. Toch neemt het aantal ernstige ongelukken toe. Weggebruikers zelf blijken een risicofactor van belang. De VVD, PVV en 50PLUS willen daarom dat strenger wordt gehandhaafd op hun gedrag achter het stuur. Lees verder

 • Minder regels asbestsanering

  11 april − Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dat betekent voor veel eigenaren in Overijssel een enorme en kostbare opgave. Die wordt extra ingewikkeld door een woud aan regels. De VVD pleit daarom voor minder regels. Lees verder

 • Actieplan weidevogels mooi resultaat

  05 april − In Overijssel maakt de VVD zich al langer hard voor het verbeteren van de weidevogelstand. Met resultaat, want de provincie komt met een actieplan. ‘Daar zijn we natuurlijk helemaal voor’, zegt Statenlid Henk Veltkamp, die spreekt van ‘een keerpunt. Lees verder

 • Onderzoek onderstreept belang prioriteitenlijst verkeersveiligheid

  24 maart − Uit een onderzoek in opdracht van RTL Nieuws blijkt niet alleen dat provinciale wegen het gevaarlijkst zijn, maar dat er ook te weinig geld is voor de aanpak van de zogenaamde ‘dodenwegen’. Dat onderstreept volgens VVD-Statenlid Gert Brommer de noodzaak van een prioriteitenlijst voor de verkeersveiligheidn in Overijssel. Lees verder

 • Ook in de gemeenteraad voor een #WaardevolOverijssel

  22 maart − Gisteren zijn er veelal mooie resultaten behaald door de verschillende VVD afdelingen in de provincie. Wij als VVD Overijssel feliciteren jullie daarmee! Lees verder

 • Schuif bescherming weidevogels niet op de lange baan

  10 maart − Met een nieuw broedseizoen voor de deur is een nieuwe aanpak van de bescherming van weidevogels nog niet veel verder gekomen dan overleggen. VVD-Statenlid Henk Veltkamp roept op tot actie. Lees verder

 • Voor een realistische aanpak van het plasticprobleem

  09 maart − Plastic is ook in Overijssel een probleem, maar dat kunnen we niet in ons eentje oplossen. VVD-Statenlid Roeland Fens pleit voor een brede en realistische aanpak: ‘Niet alle doelen kunnen we halen, wat telt is het streven. Elke stap is er één. Zaak is wel dat we zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen.’ Lees verder

 • Schrap leges vergoeding faunaschade

  08 maart − Eigenaren en gebruikers van grond in Overijssel die schade ondervinden door wilde dieren kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Dienen ze daarvoor een aanvraag in, dan moeten ze leges betalen. Ook geldt een eigen risico. VVD-Statenlid Henk Veltkamp wil iets aan die onevenredige benadeling doen. Lees verder

 • Essentiële rol Universiteit Twente in halen energieopgave

  01 maart − De Provincie Overijssel heeft vorig jaar oktober in het Programma Nieuwe Energie vastgelegd dat in 2023 minimaal 20% hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. Bij het halen van dat doel kan de Universiteit Twente (UT) een essentiële rol spelen, merkte de Statenfractie tijdens een werkbezoek afgelopen woensdag, samen met VVD-fracties uit Drente, Gelderland, Enschede, Losser, Rijssen-Holten en Wierden-Enter te gast op de Universiteit Twente (UT), om zich daar op de hoogte te stellen van de jongste technologische ontwikkelingen waar daar aan wordt gewerkt. Lees verder

 • Uitstel opening Lelystad Airport verstandig besluit

  21 februari − Minister Van Nieuwenhuizen heeft de opening van Lelystad Airport zeker een jaar uitgesteld. ‘Een verstandig besluit’, zegt de Overijsselse VVD-fractievoorzitter Regien Courtz. Lees verder

 • Fractie en gedeputeerde bezoeken Eerste Kamer

  14 februari − De Overijsselse Statenfractie en gedeputeerde Monique van Haaf zijn vandaag met de collega’s uit Gelderland en Flevoland op bezoek in de mooiste vergaderzaal van Nederland: die van de Eerste Kamer Lees verder

 • Provincie presenteert concept ‘De Woonkeuken’ aan Tweede Kamerleden

  03 februari − Een beproefd samenwerkingsconcept uit Overijssel streek gister neer in Nieuwspoort in Den Haag. Tien Tweede Kamerleden namen actief deel aan de bijeenkomst ‘op locatie’ van De Woonkeuken, een door de provincie Overijssel ondersteund samenwerkingsverband. Hierin werken professionals vanuit verschillende disciplines en het bedrijfsleven samen aan de Overijsselse bouwopgave en de transformatie van leegstaand vastgoed. Lees verder

 • Onderzoek nieuwe vormen van ruimtelijk beleid in de detailhandel

  31 januari − In de Omgevingsvisie en -verordering heeft de Provincie onder meer vastgelegd waar detailhandel zich mag vestigen. Omdat de ontwikkelingen in de retail razendsnel gaan, vooral doordat steeds meer consumenten online winkelen, heeft VVD-Statenlid Jeannette Rikkink gevraagd of het beleid misschien moet worden aangepast. Gedeputeerde Van Haaf zegde een onderzoek toe. Daarbij worden op verzoek van Rikkink ook de ervaringen andere provincies meegenomen. Lees verder