VVD Overijssel: blij met begrotingsaanpassing voor rondweg Mariënheem


VVD Overijssel: blij met begrotingsaanpassing voor rondweg Mariënheem

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft aangegeven de begroting van Rijkswaterstaat te willen aanpassen, om zodoende geld vrij te maken voor de langverwachte aanpak van de precaire verkeerssituatie in Mariënheem. Dit nieuws komt als een opluchting voor de VVD-fractie in Overijssel, die zich al jaren hardmaakt voor deze kwestie. Met de toezegging van honderd miljoen euro in 2022 - bedoeld om onder andere een nieuwe rondweg aan te leggen die het verkeer om het dorp leidt - leek de oplossing in zicht. De teleurstelling was dan ook groot toen dit besluit vorig jaar werd teruggedraaid ten faveure van andere projecten in Nederland. De samenwerkende partijen PVV, NSC, BBB en VVD slaan nu echter de handen ineen, en dienen een amendement in op de begroting van Rijkswaterstaat om het eerdere plan alsnog te realiseren.

 

VVD-Statenlid Tiemen Jan van Dijk laat in een reactie weten: "Jarenlange inzet van voormalige VVD-leden in de Staten en oud-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft ons steeds dichter bij onze doelstelling gebracht - een veilige omgeving voor Mariënheem. We zijn enorm verheugd dat de nieuwe Tweede Kamerleden dit doel krachtig voortzetten." 

 

Met dit initiatief komen verschillende noodzakelijke aanpassingen aan de N35 weer in het vizier, waarbij met name het verleggen van de weg buiten Mariënheem om een significante verbetering belooft. Het initiatief draagt bij aan de veiligheid van de circa 1500 dorpelingen wiens huizen en voorzieningen gescheiden worden door de drukke N35. Minister Mark Harbers waarschuwde echter voor te veel optimisme en wees op mogelijke obstakels zoals een gebrek aan bouwpersoneel en complicaties omtrent de stikstofproblematiek. Niettegenstaande deze woorden, kijkt de VVD-fractie Overijssel vol verwachting uit naar het moment dat daadwerkelijk de eerste schop de grond in gaat.