Mega Belangrijk Onderwijs (mbo)


Mega Belangrijk Onderwijs (mbo)

Sinds Margretha Du Carmo Krabbe actief is als burgerlid binnen de VVD-fractie, maakt zij zich hard voor het mbo, met name voor een goede aansluiting naar de arbeidsmarkt. Na gesprekken met ondernemers en bestuurders van mbo-scholen heeft zij in samenwerking met PvdA Overijssel - burgerlid Silke Beld de motie “MBO: Mega Belangrijk Onderwijs” opgesteld.

Met deze motie verzoeken we het provinciebestuur om mbo-instellingen actief te betrekken bij de uitvoering van het Investeringsvoorstel Economie. (Afgestudeerde) mbo-studenten zijn ons inziens onmisbaar voor een sterke economie. 

Deze motie is unaniem aangenomen door de Staten! We danken de andere partijen voor hun steun.


#VVDOverijssel #MBO #Economie #Vakmanschap #Samenwerking