Reactie VVD Overijssel op vervolgacties Gedeputeerde Staten, kanaal Almelo de Haandrik


Reactie VVD Overijssel op vervolgacties Gedeputeerde Staten, kanaal Almelo de Haandrik

 

De VVD heeft het voorstel van GS, gedeputeerde Dadema, over de vervolgactie naar aanleiding van het rapport van de bemiddelaar in het dossier Kanaal Almelo de Haandrik met belangstelling gelezen.

 


Een eerste reactie van onze kant: de provincie doet een forse stap vooruit in het tegemoetkomen aan de bezwaren van de bewoners. Er wordt veel geld opzij gezet en de afhandeling wordt menselijker, makkelijker en milder. Precies zoals de bemiddelaar wilde.

 Wij ervaren uit de reacties ook een zekere steun van de kant van de betrokkenen (de Stichting Kant Nog Wal, alsmede de beide gemeentes Hellendoorn en Twenterand).

 

De VVD gaat vragen stellen over wat de afweging is geweest om bepaalde op- en aanmerkingen van deze betrokkenen soms ook niet aanleiding te laten zijn de voorstellen van GS te wijzigen.

 

Voor de VVD – en naar wij aannemen voor Provinciale Staten – is ook van belang of “dit ’t is”, of dit de eindspurt is naar een finale oplossing. Want je moet het nu in één keer goed doen.