Inbreng begrotingsbehandeling VVD Overijssel


De Statenverkiezingen hebben plaatsgevonden, BBB heeft in maart een onuitwisbare indruk gemaakt, maar het stof is inmiddels opgetrokken, de situatie is genormaliseerd en hier liggen een coalitieprogramma en nu ook een begroting op tafel waar we uitstekend mee uit de voeten kunnen. De VVD is een partij die over zijn eigen grenzen stapt en bestuurlijk altijd de verbinding zoekt. In deze provincie staat nu een zeer brede coalitie waar zowel links, rechts, conservatief en progressief vertegenwoordigd zijn. Allemaal met dezelfde insteek: Het beste voor Overijssel. En m.b.t. dit coalitieprogramma hebben wij een wens. Het collegeprogramma moet door PS kunnen worden gecontroleerd op uitvoering. Maar dan moet er wel een set van gegevens te worden opgesteld op basis waarvan PS kan (bij)sturen en daar moeten we het met elkaar overhebben. En als het even kan: voordat wordt begonnen met de kaders voor de volgende begrotingen. Want anders zijn we te laat en kunnen we niet meer effectief bijsturen. Graag zien wij een toezegging van de gedeputeerde tegemoet dat het collegeprogramma van stuurinformatie wordt voorzien. 

 

De VVD is geïnteresseerd in de visie van uw college op woningbouw, regionale economie en energievoorziening na 2030. Graag vernemen wij hoe het daarmee staat en wanneer we op dat punt iets moois kunnen verwachten. 

Andere wensen van de VVD, denk aan het stikstof-beleid en het oplossen van de problemen van de PAS-melders, zijn nog onvervuld. De oorzaak: het kabinet is gevallen. Want, dit soort problemen, los je namelijk provinciaal niet op. Daar is de landelijke politiek aan zet en we zijn allemaal in de gelegenheid daar over twee weken een goede keuze te maken. Het college stelt voor om te investeren in innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit onderstrepen wij volledig. Voor ons is het belangrijk dat er nu en in de toekomst genoeg banen zijn in Overijssel. Want het moet niet blijven bij: Landbouw Natuur Stikstof Landbouw Natuur Stikstof. Het wordt een beetje eentonig op deze manier. Alle begrip voor de benarde positie waarin de agrarische sector zit. We schamen ons ook voor het bestuurlijk falen van de afgelopen jaren. Maar, er is méér aan de hand dan Landbouw Natuur en Stikstof. Waar we ons als VVD best wel zorgen over maken is de aandacht voor het verstedelijkt gebied. En dan hebben we het niet alleen over Zwolle en Enschede maar ook over kernen en dorpen als Raalte, Lonneker, Gramsbergen en Borne. Immers, de Overijsselse economie is ook afhankelijk van de vrijetijdseconomie en van die vele duizenden andere Mkb’ers die zien dat hun uitbreidingsmogelijkheden op slot zitten.  

 

Al die mensen die een woning zoeken terwijl de bouw niet vlot omdat er geen ruimte is. De VVD vindt dat je geen RBT-2 op slot kan zetten omdat er enkele arbeidsplaatsen in de agrarische sector verloren gaan terwijl RBT-2 er een paar honderd genereert. Het is dus tijd dat we ook daar aandacht aan besteden omdat het heel erg veel inwoners van Overijssel raakt. Significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in het provinciale energiebeleid. Twee VVD-wensen zijn gerealiseerd: geen zonnepanelen meer extra op landbouwgrond en clustering van windturbines in plaats van een wildgroei. En toegegeven. Het heeft bestuurlijk Overijssel een beetje overrompeld. We zullen dat zeker niet doen voor woningbouwplannen of bedrijventerreinen. Daar blijft het primaat bij de gemeentes en wil de VVD dat er nauw samengewerkt wordt. I.v.m. de vrijetijdseconomie in combinatie met toegankelijkheid presenteren wij in de eerste termijn een motie/amendement.

 

Mensen buiten deze zaal zitten niet te wachten op theater en geschreeuw maar op inhoud en beleid. Want wil je het vertrouwen van de kiezer terugkrijgen en die kiezer laten meedoen dan zullen wij moeten laten zien dat wij eerst onszelf serieus nemen en onze tijd aan nuttige zaken besteden voordat die burger bereid is weer aan te haken. Geen geklets voor de bühne. Klinkt logisch toch? 

 

Als het aan de VVD ligt: 

 

  • Dien je geen moties in als je -wat je ermee wilt bereiken- ook op een simpeler manier kunt realiseren.  Wat is er mis met een toezegging van GS? 
  • Geen “ik weet het beter dan de gedeputeerde”-moties indienen of van die die eindeloze overwegingen en constateringen, geen moties gericht op polarisatie, tegenstellingen of framing.
  • Geen moties die niets toevoegen, nutteloos zijn, die alleen maar ten doel hebben te onderstrepen wat de indiener vindt.  

 

Een maat voor nutteloosheid is het aantal moties dat alleen door de indiener + een enkel ander Statenlid wordt gesteunden met méér dan 60% “nauwelijks” gesteunde moties vraag ik Forum en Ja21 kan het misschien wat minder. Bijkomend voordeel: hoe selectiever je als partij bent hoe groter de aandacht van ons als VVD als je een motie indient. Tenslotte: als je inhoud en beleid belangrijk vindt, niet een bühneshow staat te geven, dan loop je ook wat aandacht mis. Vandaar hier vanaf deze plaats onze complimenten voor Volt, voor hun handelswijze, voor hun focus op inhoud en beleid. Om een positieve indruk te maken kun je als partij soms aan één zetel al genoeg hebben.