Actieplan weidevogels mooi resultaat

In Overijssel maakt de VVD zich al langer hard voor het verbeteren van de weidevogelstand. Met resultaat, want de provincie komt met een actieplan. ‘Daar zijn we natuurlijk helemaal voor’, zegt Statenlid Henk Veltkamp, die spreekt van ‘een keerpunt.

Herhaalde malen heeft de VVD de verslechterende weidevogelstand aan de orde gesteld en gepleit voor maatregelen. Vorige maand nog drong Veltkamp aan op spoed, omdat een nieuw broedseizoen voor de deur stond: ‘Er gebeurde al heel veel, maar het was onvoldoende. De situatie bleef zorgelijk. Er moest iets gebeuren.’

Veltkamp hoopt dat het aangekondigde actieplan gaat zorgen voor een gezonde weidevogelstand: ‘Daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Het is dan wel zaak dat we met een breed pakket aan praktische maatregelen komen. Zorgen voor geschikte leefgebieden is een deel van de oplossing, maar we moeten ook durven kijken naar één van de grote oorzaken van het probleem: roofdieren als de vos. We doen een beroep op onze jagers om te helpen deze predatoren te bestrijden. Het is lastig, het zijn vaak nachtdieren, maar zij hebben daarvoor de expertise in huis.’