Alleen een nuchtere blik kan de weidevogel redden

We kennen ze allemaal. De kieviet, tureluur, grutto en wulp. Ze zijn stuk voor stuk karakteristiek voor het weidelandschap, maar al decennia dalen hun aantallen in onze provincie. Het is dan ook niet voor niks dat we ons hierover in Provinciale Staten zorgen maken. De vraag is nu, wat we kunnen doen om de dalende trend om te keren, stelt VVD-fractielid Gert Brommer.

De afgelopen decennia zijn duizenden hectares landbouwgrond in onze provincie opgeofferd voor de ecologische hoofdstructuur. De moderne naam hiervoor is Natuurnetwerk Nederland, maar ook dat zal de weidevogel niet helpen. Sterker nog, alle ruige natuurgebieden, vaak aan de rand van landbouwgrond, blijken een goede schuilplaats voor predatoren. Dat zijn andere dieren, die de weidevogel als dankbare voedselbron zien. U moet hierbij denken aan de vos, buizerd, blauwe reiger, hermelijn en zwarte kraai. Maar ook de ooievaar en de das lustten wel een jonge kieviet.

Vele vrijwilligers zijn actief bij het beheer en beschermen van weidevogels. Zij tellen en markeren nesten op het land van de agrarisch ondernemers en voeren onderhoud aan het landschap uit. Deze mensen verdienen daar grote waardering voor. Mede door hun inzet hebben we inzicht in de ontwikkeling van de weidevogelstand.

Onlangs brachten, op initiatief van de VVD, de woordvoerders natuur een bezoek aan het Agrarisch Natuur Collectief midden Overijssel. Ook daar speelt predatie een rol. De beschermde nesten worden regelmatig leeggeroofd. Om te onderzoeken wie dat doet werden verschillende nesten middels wildcamera’s gemonitord. De uitkomst? Voorspelbaar.

Heeft inzet van Provinciaal geld voor de weidevogel dan wel zin? Kweken we niet, op kosten van de belastingbetaler, alleen maar lekkere snacks voor de roofdieren? Wat mij betreft kunnen we in weidevogelgebieden niet en de weidevogel en zijn vijand beschermen. We zullen keuzes moeten maken. Als agrarische ondernemers zich in samenwerking met vrijwilligers in willen zetten voor het behoud van weidevogels, dan moeten ze in die gebieden ook de ruimte krijgen om de druk van predatoren te verminderen. Politieke Partijen die deze optie op voorhand uitsluiten, sluiten de ogen voor wat de camerabeelden laten zien.

In overleg met de landeigenaren, natuurbeheercollectieven en vrijwilligers moet gewerkt worden aan praktische oplossingen die de weidevogelstand positief kunnen beïnvloeden. De grootste fout die wij in Provinciale Staten kunnen maken is niet te luisteren naar de inbreng van vrijwilligers die actief zijn bij het beheer van weidevogels. Alleen een nuchtere blik kan de weidevogel redden.