VVD: steun inzet drones in landbouw, natuur- en milieubeheer

Drones gaan de manier waarop wij omgaan met landbouw, natuur- en milieubeheer ingrijpend veranderen. VVD-Statenlid Henk Veltkamp wil nu dat de Provincie Overijssel daarin een stimulerende rol speelt, door actief de inzet van drones te ondersteunen. 

Afgelopen  voorjaar maakte Veltkamp kennis met de mogelijkheden die drones bieden: ‘Ze strooien kunstmest precies afgemeten waar nodig, of meten onkruid, zodat bestrijdingsmiddelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Dat is niet alleen goed voor de boer,  maar ook voor het milieu, waar minder belastende stoffen in terechtkomen. Precisielandbouw heeft de toekomst.’ 

Drones kunnen ook worden ingezet bij natuurbeheer: ‘Nu nog gaan vrijwilligers het veld in om de nesten van weidevogels te markeren. Prachtig, maar hard werk. Met een drone kunnen vanuit de lucht tot wel twaalf nesten per uur worden gedetecteerd. Maar dat is niet het enige. Het broedseizoen duurt maar enkele maanden per jaar. De rest van de tijd zou je zo’n drone bijvoorbeeld kunnen inzetten bij het lokaliseren van wilde zwijnen die schade veroorzaken. De mogelijkheden zijn eindeloos.’ 

Hij noemt specifiek het gebruik van drones bij het redden van jonge reekalfjes en ander wild: ‘Reekalfjes verstoppen zich als er gemaaid wordt in het hoge gras en komen daar dan onder de maaimachine. Nu is het vaak al zo dat vrijwilligers ze in veiligheid brengen. Dat kan veel effectiever en efficiënter door het inzetten van een drone met warmtecamera, die precies in beeld kan brengen waar ze zitten.’  

Veltkamp wil nu dat de Provincie Overijssel een actieve rol gaat spelen, door het gebruik van drones te stimuleren: ‘Staatssecretaris Van Dam heeft aangekondigd daarvoor veertig miljoen uit te trekken, daar kunnen we bij aanhaken. Wildbeheerseenheden en gebiedscollectieven willen met drones aan de slag, dat enthousiasme willen we als VVD maar wat graag steunen, ook in Overijssel.’