‘Iedereen wil weidevogels’

Statenleden bezochten deze week een aantal locaties in Overijssel waar wordt gewerkt aan het in stand houden van de weidevogel. VVD-Statenlid Henk Veltkamp zag een aantal veelbelovende initiatieven en voelde een groot politiek en maatschappelijk draagvlak: ‘Iedereen wil weidevogels.’

Hij noemt als voorbeeld Lierderholthuis, in de gemeente Raalte, waar verschillende maatregelen worden genomen om het leefgebied van de weidevogels te optimaliseren: ‘Dat gebeurt onder meer door het creëren van dras- en plasgebiedjes in weilanden, waar de vogels zich thuis voelen. Ook wordt hier met tussenpozen van twee weken gras gemaaid, begint het maaien later en worden percelen alleen met stalmest bemest.’

Belangrijk voor het welslagen is de inzet van vrijwilligers, die nesten zoeken en markeren: ‘Daar hebben we veel waardering voor en het past ook bij de liberale gedachte dat je niet alles aan de overheid moet overlaten. Zelf doen werkt vaak veel beter.’

Bij de bescherming van weidevogels worden ook innovatieve technologieën gebruikt: ‘Bijvoorbeeld een weidevogeldrone en pompen die werken op zonne-energie om de dras- en plasgebiedjes in stand te houden. Het zou mooi zijn als er een uitwisseling komt van dit soort goede ideeën, zodat ook andere gebieden er gebruik van kunnen maken. Want één ding is duidelijk: iedereen wil weidevogels.’