Schuif bescherming weidevogels niet op de lange baan

Met een nieuw broedseizoen voor de deur is een nieuwe aanpak van de bescherming van weidevogels nog niet veel verder gekomen dan overleggen. VVD-Statenlid Henk Veltkamp roept op tot actie.

‘Iedereen is het erover eens dat de weidevogel onze bescherming verdient’, zegt Veltkamp. ‘De weidevogelstand baart ons allemaal zorgen, ondanks een brede inzet van middelen en vrijwilligers. Je merkt dat die niet voldoende effect sorteert, wat het lastig maakt om mensen te blijven motiveren.’

Uit recent onderzoek blijkt dat roofdieren een grote bedreiging is voor de Overijsselse weidevogel, met als grootste boosdoener de vos: ‘Dat bevestigt vermoedens die wij al langer hadden. De komende maanden vindt overleg plaats om daar wat aan te doen, maar het zou jammer zijn als daardoor niet dit voorjaar al tot actie kan worden overgegaan. Dat raakt ons. We willen er nu mee aan de slag, ook als de plannen nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. De weidevogel kan daar niet op wachten.’

Veltkamp wil dat Overijssel alvast gaat voorsorteren om weidevogels beter te beschermen: ‘Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld jagers nog meer attenderen op vrijstellingen, meer vrijstellingen verstrekken, vossen en kraaien vangen, vossen door stroomdraden weren en meer weidevogelgebieden aanwijzen, maar we staan open voor meer suggesties.’