Blijvende aandacht voor balans natuur en landbouw

Woensdagochtend vergaderde de commissie Natuur en Landbouw over agendapunten die tijdens de laatste Statencommissiedag waren blijven liggen. Voor de VVD aanleiding om weer de aandacht te vestigen op het belang van een goede balans tussen economie en ecologie.

VVD-Statenlid Henk Veltkamp bepleitte nogmaals vermindering van de lastendruk voor agrarische ondernemers: ‘Die hebben het zwaar en krijgen dan ook nog eens te maken met telkens weer nieuwe regels. Als overheid zouden we er voor de ondernemer moeten zijn en niet andersom.’

Fractielid Gert Brommer wees op het gevaar van kokervisie als het om de weidevogels in Overijssel gaat. Onderzoek laat zien dat er uitdagingen zijn, maar het gaat volgens Brommer te ver om alleen de boeren daarvan de schuld te geven, zoals een aantal oppositiepartijen deed: ‘Zonder boeren waren er so wie so geen weilanden en dus ook geen weidevogels. Het is raar dat iedere achteruitgang tegenwoordig op het bordje van diezelfde boeren wordt geschoven. We moeten boeren juist de ruimte geven om te innoveren, zodat ze steeds beter rekening kunnen houden met de vogels op hun land.’ Hij wees er bovendien op, dat veel vogelsoorten ook zeer te lijden hebben onder roofdieren: ‘Het is veel complexer dan sommigen hier proberen voor te stellen.’