• Omgevingsvisie: rol Provincie cruciaal voor toekomst Overijssel

  24 maart − Dit voorjaar stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie vast, een veelomvattend voorstel van Gedeputeerde Staten voor de fysieke leefomgeving. Voor de VVD is het uitgangspunt dat de Provincie geen hindermacht is, maar samen met de Overijsselaars werkt aan een vitaal Overijssel. Lees verder

 • ‘Met de Omgevingsvisie vitaliteit Overijssel versterken’

  23 maart − Provinciale Staten stellen op 12 april de nieuwe Omgevingsvisie voor Overijssel vast. Gedeputeerde Monique van Haaf was direct betrokken bij de totstandkoming van het voorstel: ‘We gaan voor een gezonde balans tussen stad en groene omgeving.’ Lees verder

 • Pas scheurverbod Hezingen en Mander aan

  12 maart − Agrarische ondernemers worden geconfronteerd met een waar woud aan regels en beperkingen, die steeds vaker het ondernemen in de weg staan. Vooral in de buurt van Natura 2000–gebieden is de situatie soms zo nijpend, dat VVD-Statenlid Henk Veltkamp de noodklok luidt. Lees verder

 • Geduld Overijsselse boeren met NVWA is op

  04 maart − De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ligt onder vuur van Overijsselse boeren. Die hebben hun klachten verzameld in een zwartboek, dat vrijdag werd aangeboden aan VVD-Kamerlid Helma Lodders en VVD-Europarlementariër JanHuitema. Lees verder

 • Inzet formatie: landbouw in handen VVD

  28 februari − Mocht premier Rutte na de verkiezingen bij de formatie aanschuiven, dan gaat hij proberen ervoor te zorgen dat landbouw naar een VVD-er gaat. Dat zei hij gisteren tijdens een bezoek aan Beerze. ‘Een prima zaak’, vindt VVD-Statenlid Henk Veltkamp, die met fractielid Gert Brommer aanwezig was. Lees verder

 • Een werkdag van gedeputeerde Monique van Haaf

  26 februari − Wat maakt het werk van gedeputeerde Monique van Haaf zo leuk? Vandaag ga ik een dag met haar op pad om dat te ervaren. Om kwart over acht vertrek ik naar Deventer. Om negen uur stapt Monique, nadat ze haar dochter naar school heeft gebracht, fris en fruitig in de auto. Ze checkt meteen haar mail. Gelukkig zijn er geen urgente zaken die haar aandacht vragen. We vertrekken naar ‘Samen bouwen aan een nog mooier Overijssel’ in Hengelo. Lees verder

 • Stormachtig bezoek minister Schultz aan Kampen

  23 februari − Vandaag was minister Melanie Schultz-van Haegen op bezoek in Kampen, waar ze spreekt met inwoners en ondernemers. Voor VVD-Statenlid Regien Courtz en de Kamper VVD-fractievoorzitter Beent Keulen een mooie gelegenheid om te laten zien dat de regio samen met gemeenten, provincie en Rijk de handen uit de mouwen steekt. Lees verder

 • Verbinding

  23 februari − Voor een politicus is het ontzettend belangrijk om op alle mogelijke wijzen verbinding te hebben met de achterban. Die bestaat niet alleen uit VVD-leden of sympathisanten, maar uit alle inwoners van Overijssel, Gelderland en natuurlijk de rest van Nederland. De verbinding zoeken en te horen wat er speelt is cruciaal om je werk goed te kunnen doen. Lees verder

 • De Nieuwe Omgevingsvisie

  23 februari − Provinciale Staten van Overijssel staan op dit moment aan de vooravond van de nieuwe Omgevingsvisie. Als Staten zijn we, mede dankzij onze Gedeputeerde Monique van Haaf, erg betrokken bij het hele proces, zegt portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Jeannette Rikkink: ‘We kunnen met trots zeggen dat er een mooi liberaal plan ligt.’ Lees verder

 • Nieuwe energie

  23 februari − Wereldwijde groei van de bevolking en welvaart gaan samen met een groeiende vraag naar energie, grondstoffen en voedsel. Voor onze energievoorziening maken we tot nu toe vooral gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkolen. Ze veroorzaken in belangrijke mate het risico van klimaatverandering en brengen per definitie afhankelijkheid met zich mee. Lees verder

 • De kracht van samen

  23 februari − De afgelopen maanden hebben we in Overijssel kunnen zien, dat gerichte en doordachte samenwerking tot resultaten leidt. Na maanden lobbyen door de VVD-Statenfracties in Overijssel en Flevoland, gemeenteraadsfracties, ondernemers en Kamerleden heeft het Rijk een investering toegezegd in de wegen N35 (Knooppunt Raalte), tussen de economische kerngebieden Zwolle en Twente; en de N50, de verbinding tussen noord en zuid, waar de flessenhals bij Kampen wordt verbreed. Lees verder

 • Hoorzitting in Kamer over ammoniak

  22 februari − In de Tweede Kamer bogen politici, betrokkenen en deskundigen zich woensdag over het Nederlandse ammoniakbeleid. Uit een recent onderzoek blijkt, dat de berekeningen waarop de regering dat baseert niet kloppen. Afgesproken is, dat onderzoekers van verschillende instituten nu eerst met elkaar in gesprek gaan. Lees verder

 • D66, VVD en ChristenUnie vragen meer aandacht voor gevolgen vliegen boven Overijssel

  20 februari − De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vragen meer betrokkenheid van Overijssel dan tot nu toe het geval lijkt bij het gebruik van het luchtruim boven de provincie ten behoeve van de luchthaven Lelystad. De fracties worden door bezorgde burgers en gemeenteraden benaderd over de aanvliegroutes en vooral de vlieghoogte. Lees verder

 • Minister Schultz op bezoek in Kampen

  17 februari − Op donderdag 23 februari bezoekt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu Kampen. Van kwart over twee tot kwart over drie spreekt ze in de Oudestraat met voorbijgangers over allerhande politieke zaken. De Overijsselse wegen zitten daar wat VVD-Statenlid Regien Courtz betreft zeker tussen. Lees verder

 • Tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance’ is schot in de roos

  14 februari − In het Rijksmuseum Twenthe is sinds zaterdag de tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance te zien’, met vijfenveertig topstukken uit zestiende eeuws Italië. Een schot in de roos, vindt VVD-Statenlid Roeland Fens, die bij de opening was: ‘Een groot compliment voor museumdirecteur Odding, die deze expositie naar Enschede heeft gehaald.’ Lees verder

 • Kom een bakkie met ons doen

  13 februari − Deze week trekt de koffietruck van de VVD door Twente. Kom een (gratis) bakkie met ons doen en ga het gesprek met ons aan over waar we met Twente en Nederland naartoe willen. Lees verder

 • Reggesteyn Nijverdal wint ‘Op weg naar het Lagerhuis’

  13 februari − Vorige week vond in de Zwolse Statenzaal ‘Op weg naar het Lagerhuis’ plaats, een debatwedstrijd tussen Overijsselse scholieren. VVD-Statenlid Roeland Fens reikte de prijs uit aan de winnaars, Het Reggesteyn in Nijverdal. Lees verder

 • Kamerfractie VVD: reserveer geld voor verbetering veiligheid N36

  08 februari − VVD-Kamerlid Barbara Visser dient vandaag een motie in, waarin ze de regering vraagt om extra geld te reserveren voor verbetering van de veiligheid van de N36 indien dat nodig blijkt. De minister nam de motie over. ‘Mooi om te zien dat ook deze weg Haagse aandacht krijgt,’ vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • Minister Kamp: Niets tegen regels, maar ze moeten wel zinvol zijn

  07 februari − Tijdens een bezoek aan het Thales High Tech Systems Park in Hengelo zei minister Henk Kamp dat hij geen hekel heeft aan regels: ‘Maar ze moeten wel zinvol zijn.’ Lees verder

 • De Karelskamp in Almelo van lijst te sluiten gevangenissen

  31 januari − De Karelskamp in Almelo staat niet langer op de lijst van gevangenissen die in 2012 sluiten, tot vreugde van de VVD-Statenfractie, die zich al enige tijd inzet voor het openhouden van de instelling. Lees verder