• Stormachtig bezoek minister Schultz aan Kampen

  23 februari − Vandaag was minister Melanie Schultz-van Haegen op bezoek in Kampen, waar ze spreekt met inwoners en ondernemers. Voor VVD-Statenlid Regien Courtz en de Kamper VVD-fractievoorzitter Beent Keulen een mooie gelegenheid om te laten zien dat de regio samen met gemeenten, provincie en Rijk de handen uit de mouwen steekt. Lees verder

 • Hoorzitting in Kamer over ammoniak

  22 februari − In de Tweede Kamer bogen politici, betrokkenen en deskundigen zich woensdag over het Nederlandse ammoniakbeleid. Uit een recent onderzoek blijkt, dat de berekeningen waarop de regering dat baseert niet kloppen. Afgesproken is, dat onderzoekers van verschillende instituten nu eerst met elkaar in gesprek gaan. Lees verder

 • D66, VVD en ChristenUnie vragen meer aandacht voor gevolgen vliegen boven Overijssel

  20 februari − De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vragen meer betrokkenheid van Overijssel dan tot nu toe het geval lijkt bij het gebruik van het luchtruim boven de provincie ten behoeve van de luchthaven Lelystad. De fracties worden door bezorgde burgers en gemeenteraden benaderd over de aanvliegroutes en vooral de vlieghoogte. Lees verder

 • Minister Schultz op bezoek in Kampen

  17 februari − Op donderdag 23 februari bezoekt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu Kampen. Van kwart over twee tot kwart over drie spreekt ze in de Oudestraat met voorbijgangers over allerhande politieke zaken. De Overijsselse wegen zitten daar wat VVD-Statenlid Regien Courtz betreft zeker tussen. Lees verder

 • Tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance’ is schot in de roos

  14 februari − In het Rijksmuseum Twenthe is sinds zaterdag de tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance te zien’, met vijfenveertig topstukken uit zestiende eeuws Italië. Een schot in de roos, vindt VVD-Statenlid Roeland Fens, die bij de opening was: ‘Een groot compliment voor museumdirecteur Odding, die deze expositie naar Enschede heeft gehaald.’ Lees verder

 • Kom een bakkie met ons doen

  13 februari − Deze week trekt de koffietruck van de VVD door Twente. Kom een (gratis) bakkie met ons doen en ga het gesprek met ons aan over waar we met Twente en Nederland naartoe willen. Lees verder

 • Reggesteyn Nijverdal wint ‘Op weg naar het Lagerhuis’

  13 februari − Vorige week vond in de Zwolse Statenzaal ‘Op weg naar het Lagerhuis’ plaats, een debatwedstrijd tussen Overijsselse scholieren. VVD-Statenlid Roeland Fens reikte de prijs uit aan de winnaars, Het Reggesteyn in Nijverdal. Lees verder

 • Kamerfractie VVD: reserveer geld voor verbetering veiligheid N36

  08 februari − VVD-Kamerlid Barbara Visser dient vandaag een motie in, waarin ze de regering vraagt om extra geld te reserveren voor verbetering van de veiligheid van de N36 indien dat nodig blijkt. De minister nam de motie over. ‘Mooi om te zien dat ook deze weg Haagse aandacht krijgt,’ vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • Minister Kamp: Niets tegen regels, maar ze moeten wel zinvol zijn

  07 februari − Tijdens een bezoek aan het Thales High Tech Systems Park in Hengelo zei minister Henk Kamp dat hij geen hekel heeft aan regels: ‘Maar ze moeten wel zinvol zijn.’ Lees verder

 • De Karelskamp in Almelo van lijst te sluiten gevangenissen

  31 januari − De Karelskamp in Almelo staat niet langer op de lijst van gevangenissen die in 2012 sluiten, tot vreugde van de VVD-Statenfractie, die zich al enige tijd inzet voor het openhouden van de instelling. Lees verder

 • ‘Ammoniakbeleid niet effectief’ + UPDATE (2)

  © Veel belangstelling bij de ...

  21 januari − Het kostbare ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen, een initiatief van het tijdschrift V-Focus. De resultaten kunnen volgens VVD –Statenlid Henk Veltkamp ook voor Overijssel grote gevolgen krijgen. Lees verder

 • Verkeersproblematiek regio Zwolle/Kampen bij RTV Oost

  02 januari − Overijssel Vandaag, het actualiteitenprogramma van RTV Oost, besteedt vandaag onder meer aandacht aan de verkeersproblematiek in de regio Zwolle, waar de wegen dreigen dicht te slibben. Te gast is VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • Malik Azmani: groeipotentie regio Zwolle beter benutten

  16 december − Met een plan om de groeipotentie van de regio Zwolle verder te benutten, heeft Tweede Kamerlid Malik Azmani, zelf woonachtig in de regio, donderdagavond in Zwolle zijn campagne afgetrapt. ‘De regio Zwolle is één van de belangrijkste economische regio’s van Nederland en verdient de politieke aandacht uit Den Haag die daar bij hoort, aldus Azmani die bij de komende verkiezingen op plek 10 van de VVD-kandidatenlijst staat. Lees verder

 • Waterschap Vechtstromen: ‘Rekening niet bij de belastingbetaler leggen’

  30 november − Precies een jaar geleden heeft de VVD in het waterschap Vechtstromen mede namens de fracties van de Ouderenpartij en bedrijven bij motie er op aangedrongen een structurele rentemeevaller van 4 miljoen euro te gebruiken voor het terugdringen van de langlopende schuld, die volgend jaar oploopt van ruim 407 miljoen naar ruim 439 miljoen in 2017. Een meerderheid was echter voor een splitsing: 2 miljoen naar investeringen en 2 miljoen naar de schulden. Een gemiste kans, concludeerde VVD-fractievoorzitter Marcel Kummel in zijn bijdrage op 30 november 2017 tijdens de jaarlijkse Algemene Beschouwingen in het waterschap Vechtstromen. Lees verder

 • Ook geld voor N50

  25 november − Na de N35 wordt ook de N50 dankzij een Haagse bijdrage verbeterd. De Kamerfracties van VVD en PvdA steunen een Rijksinvestering in verbreding van de weg tussen Kampen en Zwolle. De Overijsselse Statenfractie heeft daar lang op aangedrongen, samen de collega’s in Flevoland, raadsfracties en ondernemers. Lees verder

 • Laat (bio)boeren niet allemaal de dupe worden van mestproblematiek

  24 november − Woensdag deed Anette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveen een dringende oproep, om bij het oplossen van mestprobleem haar biologische boerenbedrijf te ontzien. Henk Veltkamp, veehouder en VVD-Statenlid is het met haar eens: ‘Wie geen schuld heeft verdient ook geen straf.’ Lees verder

 • Over rekeningrijden en mestproblematiek

  22 november − Maandag was VVD-Statenlid Henk Veltkamp te gast bij RTV Oost. Onderwerpen waren rekeningrijden en de mestproblematiek. Lees verder

 • Rijk betaalt mee aan ongelijkvloerse kruising voor knooppunt Raalte N35

  21 november − Minister Schultz van Haegen betaalt 25 procent van de kosten, met een maximum van 12,5 miljoen euro, voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dit heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. ‘Fantastisch!’ vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. ‘We zijn al enige tijd bezig om de Overijsselse wegen in Den Haag op de agenda te krijgen, dat werpt nu zijn vruchten af.’ Lees verder

 • VVD provincies: betaalbare energie en geen nieuwe windmolens op land

  16 november − VVD-Fractievoorzitters uit de provincies, waaronder het Overijsselse Statenlid John Joosten, hebben een eigen energieagenda samengesteld. Ze willen onder andere een eind maken aan nieuwe exploitatiesubsidies en geen nieuwe rijkswindparken op land. Lees verder

 • Regien Courtz: ‘Lobby voor infrastructurele projecten’

  15 november − VVD-Statenlid Regien Courtz was gisteren te gast bij RTV Oost. Ze sprak er over wat moet gebeuren met de Overijsselse infrastructuur. Lees verder