• Verkeersproblematiek regio Zwolle/Kampen bij RTV Oost

  02 januari − Overijssel Vandaag, het actualiteitenprogramma van RTV Oost, besteedt vandaag onder meer aandacht aan de verkeersproblematiek in de regio Zwolle, waar de wegen dreigen dicht te slibben. Te gast is VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • De fractie van de VVD in Provinciale Staten van Overijssel wenst u alle goeds voor 2017

  23 december − De fractie van de VVD in Provinciale Staten van Overijssel wenst u alle goeds voor 2017. Lees verder

 • Malik Azmani: groeipotentie regio Zwolle beter benutten

  16 december − Met een plan om de groeipotentie van de regio Zwolle verder te benutten, heeft Tweede Kamerlid Malik Azmani, zelf woonachtig in de regio, donderdagavond in Zwolle zijn campagne afgetrapt. ‘De regio Zwolle is één van de belangrijkste economische regio’s van Nederland en verdient de politieke aandacht uit Den Haag die daar bij hoort, aldus Azmani die bij de komende verkiezingen op plek 10 van de VVD-kandidatenlijst staat. Lees verder

 • Waterschap Vechtstromen: ‘Rekening niet bij de belastingbetaler leggen’

  30 november − Precies een jaar geleden heeft de VVD in het waterschap Vechtstromen mede namens de fracties van de Ouderenpartij en bedrijven bij motie er op aangedrongen een structurele rentemeevaller van 4 miljoen euro te gebruiken voor het terugdringen van de langlopende schuld, die volgend jaar oploopt van ruim 407 miljoen naar ruim 439 miljoen in 2017. Een meerderheid was echter voor een splitsing: 2 miljoen naar investeringen en 2 miljoen naar de schulden. Een gemiste kans, concludeerde VVD-fractievoorzitter Marcel Kummel in zijn bijdrage op 30 november 2017 tijdens de jaarlijkse Algemene Beschouwingen in het waterschap Vechtstromen. Lees verder

 • Ook geld voor N50

  25 november − Na de N35 wordt ook de N50 dankzij een Haagse bijdrage verbeterd. De Kamerfracties van VVD en PvdA steunen een Rijksinvestering in verbreding van de weg tussen Kampen en Zwolle. De Overijsselse Statenfractie heeft daar lang op aangedrongen, samen de collega’s in Flevoland, raadsfracties en ondernemers. Lees verder

 • Laat (bio)boeren niet allemaal de dupe worden van mestproblematiek

  24 november − Woensdag deed Anette Harberink van Natuurderij Keizersrande in Diepenveen een dringende oproep, om bij het oplossen van mestprobleem haar biologische boerenbedrijf te ontzien. Henk Veltkamp, veehouder en VVD-Statenlid is het met haar eens: ‘Wie geen schuld heeft verdient ook geen straf.’ Lees verder

 • Over rekeningrijden en mestproblematiek

  22 november − Maandag was VVD-Statenlid Henk Veltkamp te gast bij RTV Oost. Onderwerpen waren rekeningrijden en de mestproblematiek. Lees verder

 • Rijk betaalt mee aan ongelijkvloerse kruising voor knooppunt Raalte N35

  21 november − Minister Schultz van Haegen betaalt 25 procent van de kosten, met een maximum van 12,5 miljoen euro, voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dit heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. ‘Fantastisch!’ vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. ‘We zijn al enige tijd bezig om de Overijsselse wegen in Den Haag op de agenda te krijgen, dat werpt nu zijn vruchten af.’ Lees verder

 • VVD provincies: betaalbare energie en geen nieuwe windmolens op land

  16 november − VVD-Fractievoorzitters uit de provincies, waaronder het Overijsselse Statenlid John Joosten, hebben een eigen energieagenda samengesteld. Ze willen onder andere een eind maken aan nieuwe exploitatiesubsidies en geen nieuwe rijkswindparken op land. Lees verder

 • Regien Courtz: ‘Lobby voor infrastructurele projecten’

  15 november − VVD-Statenlid Regien Courtz was gisteren te gast bij RTV Oost. Ze sprak er over wat moet gebeuren met de Overijsselse infrastructuur. Lees verder

 • 'Vogelbescherming zet boer en natuurbeschermer tegen elkaar op'

  14 november − De klacht van Vogelbescherming Nederland bij de Europese Commissie over onvoldoende weidevogelbescherming is ‘contraproductief en polariserend’. Dat zegt het Overijsselse VVD-Statenlid en varkenshouder Henk Veltkamp. Lees verder

 • Provincies en ondernemers samen op de bres voor N50

  08 november − De financiële ruimte die het Rijk heeft voor verbetering van de infrastructuur is verlengd tot 2030. Dat biedt volgens VVD-Statenlid Regien Courtz mogelijkheden om ook knelpunten in Overijssel aan te pakken: ‘Daarvoor moeten we als politiek en bedrijfsleven er wel bovenop blijven zitten. Lees verder

 • Toch tol voor Nederlanders op Duitse wegen; ‘slecht noaberschap’

  07 november − De Duitse regering lijkt een compromis te hebben bereikt met de Europese Commissie over de invoering van tol voor niet-Duitse automobilisten. De VVD heeft zich hier altijd actief tegen gekeerd. ‘Het is een vorm van slecht noaberschap’, vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • Andere prioriteiten voor staatssecretaris Van Dam

  01 november − VVD-fractielid Gert Brommer stelde vorige week dat staatssecretaris Van Dam het geld dat hij uitdeelt aan een wedstrijd om het mooiste natuurgebied beter gerichter kan inzetten. Lees verder

 • ‘Deze succesvollezakenvrouw startte onderaan de ladder’

  01 november − Ondernemer en VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas vertelt op de website Techgirl over haar leven, haar werk en de maatschappelijke rol die ze als ondernemer oppakt. Lees verder

 • Ook Gedeputeerde Staten vinden dat otter steuntje in de rug verdient

  31 oktober − Eind augustus vroeg VVD-fractielid Gert Brommer aandacht voor het hoge aantal otters dat in het Overijsselse verkeer omkomt. In antwoord op vragen laat het college van Gedeputeerde Staten weten ook te streven naar een duurzame otterpopulatie in Overijssel. Lees verder

 • Maak natuurbeheer eenvoudiger, eenduidiger en transparanter

  28 oktober − In de provincie Overijssel valt bijna 50.000 hectare onder natuurbeheer. Daarvoor gelden diverse regels, verschillende organisaties bekommeren er zich om. VVD-Statenlid Henk Veltkamp roept op tot meer eenvoud, eenduidigheid en transparantie. Lees verder

 • Serieus kijken naar geluidshinderplan Bathmen

  28 oktober − Inwoners van Bathmen hebben een plan om ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast in het dorp verminderd wordt, zeker als straks de geplande verbreding van de A1 wordt gerealiseerd. Een mooi en innovatief initiatief, vindt VVD-Statenlid Regien Courtz. Lees verder

 • Van de fractievoorzitter: chronisch positief

  19 oktober − Chronisch positief. Zo betitelde onlangs het weekblad Elsevier de VVD. Ik kan me geen betere omschrijving voorstellen van hoe wij als partij in de wereld staan, ook in Overijssel. Lees verder

 • Ook Haags geld naar Overijsselse wegen

  14 oktober − Minister Schultz-van Haegen trekt extra geld uit voor de verbetering van de infrastructuur. Een deel daarvan gaat naar Overijselse wegen. ‘Een volgende belangrijke stap richting het oplossen van de knelpunten’, vindt VVD-Statenlid Regien Courtz, ‘maar het is nu ook aan ons om de druk op de ketel te houden.’ Lees verder