Installatie Gedeputeerde Erwin Hoogland

 

Installatie Gedeputeerde Erwin Hoogland  

 

Tijdens de Statenvergadering van 12 juli  is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Daarmee is GS nu op volle kracht om uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ’Schouder aan Schouder’.

Namens de VVD is Erwin Hoogland geïnstalleerd als Gedeputeerde. Hij gaat druk aan de slag met de portefeuilles Regionale Economie, Internationaal (Europa), Technology Base, Toerisme en Recreatie.

 

Gedeputeerde Erwin Hoogland “Economie is de kurk waar Overijssel op drijft. Zonder onze ondernemers kunnen prachtige plannen maken, maar kunnen we ze niet realiseren. In Overijssel hebben we een sterk MKB en familiebedrijven naast een groeiende sector toerisme en recreatie. Ik ga me vooral inzetten voor ruimte om toekomstgericht te kunnen ondernemen’’.