Waarom de VVD Overijssel tegen een Bindend Correctief Referendum is


Waarom de VVD Overijssel tegen een Bindend Correctief Referendum is


Het referendum is in Nederland niet in de grondwet opgenomen. 

En dat is wel een belangrijk aspect.  Want, we kunnen een referendum wel houden maar politici kunnen zowel vooraf als achteraf zeggen er niks mee te doen. De grondwet bindt ons niet aan de uitslag. Daardoor wek je de indruk dat de kiezers iets te zeggen hebben maar feitelijk is dat niet zo. Het is zeker geen investering in vertrouwensherstel met de bevolking.

 

Dit heeft de PVV ook in de gaten. En daardoor is er de vondst van de politieke zelfbinding. We beloven op enig moment om ons neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Maar dat bijt ook. Want, artikel 14 van de provinciewet luidt:

 

‘’Ik zweer dat ik, om tot lid van provinciale staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van provinciale staten naar eer en geweten zal vervullen.’’

 

Als ik dus tevoren zeg dat ik mijn beslissing zal terugdraaien als de kiezer dat wil, dan beloof ik een gunst. Daarmee is de politieke zelfbinding van de PVV een overtreding van artikel 14 van de Provinciewet. En vanwege het feit dat we hebben gezworen de wetten te zullen nakomen kan de VVD onmogelijk ja zeggen tegen het referendum.

 

Zullen we dan vóór een referendum zijn als die wel in de grondwet is opgenomen?

Nee, want te vaak moeten we nee verkopen (iets is niet referendabel, en daarmee stellen we kiezers opnieuw teleur) en als dat eindelijk wél zo is dan wordt de zaak zodanig gesimplificeerd dat alle nuance, die wij hier met elkaar in de Statenzaal aanbrengen, wordt vermorzeld door te focussen op JA of NEE. 

Kort en goed. VVD is tegen.