Trots

Trots. Wanneer ik terugdenk aan de afgelopen maanden staat dat woord centraal. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen periode en wanneer ik de balans opmaak mag de VVD in Overijssel trots zijn!  

Waar ik dan zo trots op ben? 

Vanaf januari zijn we de provincie door getrokken met onze VVD-Overijssel ‘Road Tour’. Van de ‘Kop van Overijssel’, via ‘de Sallandse Heuvelrug’ tot aan ‘Twente’, we waren op heel veel plaatsen welkom tijdens de campagne. Of we nu in Wierden, Zwolle, Deventer of Markelo waren overal werden we enthousiast ontvangen en gingen we met nog meer energie en goede ideeën weg dan we kwamen. Van concrete voorstellen ten aanzien van de N35, tot ideeën om binnensteden nog aantrekkelijker te maken en vraagstukken van ondernemers over het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Fantastisch hoe de lokale fracties hebben bijgedragen aan de campagne. Hier ben ik trots op en bedank iedereen die een steentje heeft bijgedragen!

Verder ben ik trots op het resultaat dat we hebben behaald op 20 maart. De verkiezingsavond was bijzonder, het politieke landschap lag er ineens volstrekt anders bij. Een verschuiving; veel ‘traditionele’ partijen hebben zetels ingeleverd, maar wij hebben in Overijssel 14.000 stemmen extra behaald. Dat zegt niet alleen iets over de campagne, dat zegt iets hoe de VVD in Overijssel acteert. Niet alleen in de Staten, maar ook lokaal. We doen het goed met elkaar. Daar ben ik trots op. 

Trots ben ik ook op het feit dat wij weer gaan besturen in Overijssel. Er ligt een coalitieakkoord waar de VVD bijzonder blij mee is, we zien de samenwerking met het CDA, PvdA, CU en SGP met vertrouwen tegemoet. Het gaat te ver om er inhoudelijk op in te gaan, mocht je zin en tijd hebben dan verwijs ik je graag naar het akkoord en onze duiding via de bijdrage in de Staten. 

Monique van Haaf maakt wederom deel uit van het college en houdt zich bezig met Ruimte, Wonen, Retail en Financieel toezicht. Ook daar zijn we als fractie trots op: een bestuurder met ervaring, lef en ambitie. Iemand die vernieuwend te werk gaat. 

Nog meer? Jazeker! Trots ben ik ook op de fractieleden uit de vorige periode. De afgelopen vier jaar heb ik genoten van de fijne samenwerking in onze fractie. Het was een mooie club bij elkaar. De ervaring, de inbreng, de ruimte voor elkaars ideeën. Prachtig! Jeannette Rikkink, Henk Veltkamp, Roeland Fens en Arnold Enklaar hebben de fractie verlaten, maar Overijssel de afgelopen jaren mooier gemaakt. Dank jullie wel! 

Waar er mensen gaan, komen er mensen. Dinand Leferink, Lex Schukking, Kees Hofstee en Annerieke Schönbaum (burgerlid) zijn ‘nieuw’ in de fractie. Samen met Yvonne Koolhaas, Gert Brommer en ondergetekende gaan we ons de komende jaren keihard inzetten voor Overijssel. Wanneer ik de eerste maanden zo zie, heb ik er alle vertrouwen in dat deze inzet tot mooie resultaten gaat leiden en we nog veel meer creëren waar we trots op kunnen zijn!

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en wellicht tot ziens op de Opening VVD-Statenjaar d.d. vrijdag 13 september aanstaande!

Regien Courtz

Fractievoorzitter VVD Overijssel