Overijssels dronebeleid krijgt gestalte

Eerder dit jaar zette VVD-Statenlid  Henk Veltkamp het gebruik van drones op de agenda. De provincie Overijssel pakt zijn initiatief inmiddels zeer voortvarend op.

Drones gaan de manier waarop wij omgaan met landbouw, natuur- en milieubeheer ingrijpend veranderen, zegt Veltkamp: ‘Overijssel kan daarbij een stimulerende rol spelen, door de inzet van drones te ondersteunen. Complimenten voor de gedeputeerde, die het actief aan het oppakken is.’

Concreet heeft Overijssel meebetaald aan de ontwikkeling van een innovatieve drone voor het opsporen van weidevogelnesten. De Collectieven Noordwest-Overijssel en Midden-Overijssel kunnen het komend jaar de drone inzetten voor het opsporen van weidevogelnesten.

Daarnaast is er vanuit Twente een vraag naar een eenvoudigere, goedkopere drone voor het opsporen van onder andere reekalfjes, zodat die niet in de maaimachine komen. Landschap Overijssel verkent welke mogelijkheden hiervoor zijn.

‘Een mooi begin’, zegt Veltkamp, ‘en er zijn nog een heleboel andere manieren waarop we  drones kunnen inzetten. Goed dat Overijssel daarin het voortouw neemt.’