VVD Overijssel: motie ‘Beheer Wolvenpopulatie’


VVD Overijssel: motie ‘Beheer Wolvenpopulatie’ 

 

 

Het aantal wolven, en daarmee ook het aantal incidenten, neemt toe in Nederland. Veel landbouwhuisdieren worden aangevallen en dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Eigenaren van landbouwhuisdieren lijden hierdoor niet alleen materiële, maar ook immateriële schade. Daarnaast is er zowel bij de eigenaren van landbouwhuisdieren als bij de bezoekers van natuurparken in toenemende mate sprake van angst, onzekerheid en het gevoel van onveiligheid door het gedrag van de wolf.

 

Om dit aan te pakken heeft Statenlid Wim Tutert samen met de partijen SGP, FMO, Groep Brommer, OCL en het CDA in de Provinciale Statenvergadering van 9 november 2022 de motie ‘Beheer Wolvenpopulatie’ingediend. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om (bij voorkeur) gezamenlijk met andere provincies en de minister van LNV te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor actief beheer van de wolvenpopulatie en Provinciale Staten hierover voor juli 2023 te informeren. 

 

Statenlid Wim Tutert: Tijd om achterover te leunen is voorbij.

 

Ook in het Europese Parlement wordt er momenteel gesproken over het roofdier. Er is nu een resolutie aangenomen met de strekking om te stoppen met de strikte beschermde status van de wolf. Daarmee is een aanpassing van deze strikt beschermde status een stap dichterbij gekomen.

 

Naast de motie voor actief beheer heeft de VVD zich ook ingezet om een subsidie mogelijk te maken voor het plaatsen van wolf werende afrastering. Deze subsidie is bedoeld om de eigenaren van landbouwhuisdieren te helpen om de wolf buiten de deur te houden.