Actiepakket voor Overijssel


Actiepakket voor Overijssel 

 

Om de grote uitdagingen die op ons afkomen op een efficiënte manier aan te pakken hebben we samen met twaalf andere partijen uit de Provinciale Staten een actiepakket opgesteld. In totaal zijn we gekomen tot een actiepakket waar ruim 7,8 miljoen euro mee wordt gemoeid, dit gaat ingezet worden voor 12 verschillende plannen. 

 

Statenlid Wim Tutert: “we zijn super trots dat we dit samen met al deze andere partijen hebben kunnen bereiken.’’

 

Als VVD Overijssel hebben wij ons opnieuw ingezet voor ons cultureel erfgoed. Wij vinden het van belang dat we dit erfgoed behouden voor de toekomst, dit vertelt namelijk het verhaal van onze regio en samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tradities zoals bloemencorso’s en de Nedersaksische taal. Al eerder hebben wij hier moties over ingediend. Nu is het gelukt om 1.2 miljoen euro vrij te maken die ingezet gaat worden om ons cultureel erfgoed, zowel immaterieel als materieel, te behouden en daar zijn wij super trots op. 

 

Daarnaast hebben wij ons ingezet om ambtelijke en juridische ondersteuning in te huren, zodat de bouw van woningen in onze provincie wordt versneld. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit en door ingewikkelde procedures lopen bouwprojecten momenteel vertraging op, daarom hebben we hiervoor 500.000 euro vrijgemaakt, zodat specifieke ambtelijk-juridische kennis ingehuurd kan worden voor onze provincie. Hierdoor gaan we projecten vlot trekken en daarmee de woningbouw versnellen.

 

Tot slot hebben wij ons als VVD ingezet om het wolvenprobleem aan te pakken. Het aantal wolven, en daarmee ook het aantal incidenten, in Nederland neemt toe. Veel landbouwhuisdieren worden aangevallen en dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Doormiddel van maatregelen, zoals wolfwerende afrastering, kunnen eigenaren van deze dieren worden geholpen. Daarom hebben we besloten om doormiddel van een subsidie voor de aanleg hiervan te ondersteunen.