Minder regels asbestsanering

Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Dat betekent voor veel eigenaren in Overijssel een enorme en kostbare opgave. Die wordt extra ingewikkeld door een woud aan regels. De VVD pleit daarom voor minder regels.

‘Opdrachtgevers, asbestexperts en wetenschappers vinden dat de regels bij het verwijderen van asbest zijn doorgeschoten en niet altijd in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s’,  zegt VVD-Statenlid Roeland Fens: ‘De huidige regelgeving leidt tot hoge kosten, en staan een  effectieve en efficiënte oplossing in de weg. We willen nu dat Gedeputeerde Staten de regering vraagt om met plannen voor minder regels te komen.’

Het verbod dat over zes jaar ingaat beperkt zich tot asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest. Momenteel ligt er nog een kleine twaalf miljoen vierkante meter asbest in Overijssel te wachten om afgevoerd te worden.