Asbest, nog steeds een veroorzaker van onrust en erger

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. 'We moeten die risico’s serieus nemen en aanpakken,’ zegt VVD-Statenlid Yvonne Koolhaas.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest. Het Rijk heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld, maar de VVD vindt die te marginaal, gezien de enorme opgave die er ligt. Momenteel ligt er nog een kleine 10 miljoen vierkante meter asbest in Overijssel te wachten om afgevoerd te worden.

De VVD is het ook niet eens met de rechtsongelijkheid die het verbod met zich meebrengt. Ondernemers, boeren en bedrijven kunnen de BTW terugvorderen, particulieren kunnen dit niet. Ook kunnen particulieren via de inkomstenbelasting niets verrekenen. Bedrijven hebben hiertoe wel de mogelijkheid via de vennootschapsbelasting. ‘Stelt u zich eens voor,’ zegt Koolhaas: ‘Het huis of de woonboerderij van uw dromen staat te koop, maar dankzij het asbest krijg u een lagere hypotheek en is de woning ineens financieel onbereikbaar geworden.’

Zomaar een aantal vragen die de VVD aan de orde zal stellen in de Staten, zegt Koolhaas: ‘Er zullen er gaande dit proces ongetwijfeld nog meer bij komen. Mocht u ze me aan willen reiken, dan graag!’

De VVD is voornemens om haar zorgen voor de inwoners van Overijssel kenbaar te maken bij Gedeputeerde Annemieke Traag, die Milieu & Energie in haar portefeuille heeft: ‘Ook zullen we haar vragen een lobby in te zetten naar het Rijk voor meer geld om deze opgave te doen slagen in 2024. Er ligt een verplichting die we willen nakomen, maar we maken ons grote zorgen of dit voor iedereen kostentechnisch gezien haalbaar is. Geld kun je niet bijdrukken, je hebt het of je hebt het niet. De Provincie is geen flappentap, maar daar waar mogelijk denkt de VVD graag mee en ontzorgen we de Overijsselaars.’

De Provincie roept met de prijsvraag ‘Maak Overijssel asbestdakenvrij’ ondernemers op om met innovatieve ideeën te komen voort asbestsanering van kleine daken. Ondernemers wordt gevraagd om een aanpak te verzinnen die pandeigenaren motiveert en ontzorgt bij de verwijdering van hun asbestdak. Het beste idee krijgt een startkapitaal van 10.000 euro voor verdere uitwerking.

Koolhaas vindt dit initiatief een mooie geste in de goede richting, maar nog liever ziet ze een definitieve oplossing in de vorm van recycling/omvorming naar een nieuw, bruikbaar product: ‘Het asbest verdwijnt nu, in drie lagen plastic, in de grond. Dit is voor de generaties na ons op zijn zachts gezegd onprettig. Mocht u een innovatief idee hiervoor hebben, dan hoor ik graag van u.’