Vol energie 2018 in

De periode tussen kerst en oud & nieuw is een mooi moment om terug te kijken. Voor ons als VVD Overijssel is 2017 een goed jaar geweest, een jaar waarin we op diverse dossiers een stevige, liberale stempel hebben kunnen drukken. Ik denk aan de nieuwe Omgevingsvisie die ‘ruimte en mogelijkheden’ ademt, het voorstel 'Nieuwe energie' waarin innovatie prominent terugkomt en investeringen in diverse belangrijke wegen in Overijssel.

Uiteraard hoort bij het terug kijken ook een woord van dank aan John Joosten. In januari begint hij aan een nieuwe uitdaging als burgemeester van de gemeente Dinkelland. Fantastisch! De afgelopen jaren heeft hij zich als fractievoorzitter met verve ingezet voor de VVD in Overijssel. Ik heb veel waardering voor de manier waarop hij dit gedaan heeft. Hartelijk dank John en alle goeds gewenst! Het stokje mag ik overnemen, ik ben niet alleen trots maar de fractie ook dankbaar voor het vertrouwen.

Als fractie zullen we ons ook in 2018 inzetten voor het doorontwikkelen van Overijssel. Ik hoop dat 2018 het jaar wordt waarin iedereen gaat merken dat het beter gaat, dat er meer bedrijvigheid is, dat er meer banen komen. We blijven werken aan een provincie waarin we als overheid meedenken met ondernemers, goed luisteren naar Overijsselaars en ruimte laten voor eigen initiatief, experimenten en innovatie.

2018 wordt ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor velen worden dat spannende, drukke tijden, maar het levert vaak ook een hoop energie op. We dragen als VVD-Statenfractie graag bij aan campagne-activiteiten in de verschillende gemeenten. Elke gemeente heeft vanuit de fractie een eigen contactpersoon; aarzel niet om ons te benaderen en ons in te zetten. Ik hoop dat we elkaar kunnen versterken en wens iedereen een goede campagneperiode en dito resultaat toe!

We zullen in 2018 de voorbereidingen richting de Statenverkiezingen van 2019 gaan treffen. Het mooie van de VVD als landelijke partij is de vertegenwoordiging op verschillende niveaus. De lijntjes naar onze Tweede Kamerleden houden we dan ook kort. Het blijft enorm belangrijk te weten welke actuele zaken er spelen in Den Haag en welke invloed deze beslissingen hebben op Overijssel. Om die reden hebben we onlangs, samen met de VVD-Statenfractie van Gelderland, gesproken met onze Tweede Kamerleden uit de Regio Oost. Een kort verslag van deze ontmoeting treffen jullie aan op deze website.

Voor nu wens ik jullie allereerst een goede jaarwisseling & een succesvol 2018!

Regien Courtz, Fractievoorzitter VVD Overijssel