Landsdeel Oost staat goed op de kaart in Den Haag

Het is zinvol om op regelmatige basis als VVD Statenfracties van Overijssel en Gelderland overleg te hebben met de VVD Tweede Kamerleden uit de regio Oost. Dat bleek afgelopen zaterdag maar weer eens bij de ontmoeting die plaatsvond in Arnhem. 'Van beide kanten is aangegeven welke actuele zaken er spelen en dan blijkt hoe belangrijk het is om goede afstemming te hebben met elkaar', aldus Hans de Haan, fractievoorzitter VVD Gelderland.

Regien Courtz, de kersverse fractievoorzitter van de VVD in Overijssel, vult aan: ‘Door middel van diverse thema-tafels is er uitgebreid gesproken over onder andere mobiliteit, wonen, economie, energie en milieu en openbaar bestuur. Het Regeerakkoord biedt meerdere aanknopingspunten en afgesproken is ook tussentijds de contacten goed te onderhouden om de provincies Overijssel en Gelderland goed op de kaart te blijven zetten.’

‘Beide fractievoorzitters hebben geconcludeerd dat het belangrijk is om als afzonderlijke provincies, maar ook als landsdeel Oost, duidelijke prioriteiten aan te geven richting Den Haag. Er zijn veel wensen, maar als de focus wordt gericht op 1 à 2 of hooguit 3 onderwerpen, is de kans van slagen het grootst.’

Er lopen al veel contacten tussen de VVD Tweede Kamerleden en de gedeputeerden en tussen de woordvoerders van specifieke onderwerpen. Ook tussen het VVD Regiobestuur, de fractievoorzitters, gedeputeerden en de Tweede Kamerleden is geregeld overleg. Daarnaast werd nog gewezen op het belang om ook andere VVD-Kamerleden uit te nodigen in de regio, over specifieke onderwerpen die hier spelen.

Hans de Haan: ‘Het was een inspirerende en zinvolle ochtend’. Regien Courtz: ‘En ik denk dat de VVD Tweede Kamerleden volop bagage voor de komende tijd meegekregen hebben vanuit Oost.’