Monique, heel erg bedankt!!

Monique, heel erg bedankt!!

Namens de VVD Overijssel willen wij Monique van Haaf heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet als gedeputeerde in onze provincie. 

 

Gedurende twaalf jaar heb je je met passie, toewijding, lef en daadkracht ingezet voor de Overijsselse politiek en bestuur. Eerst als Statenlid en daarna als gedeputeerde, waarvan de laatste vier jaar met onder andere woningbouw, ruimte, retail, handhaving en financieel toezicht in je portefeuille. Je was als Gedeputeerde kartrekker bij de woondeal, die inzet op de bouw van 42.300 woningen voor 2030 in Overijssel, 'dé kers op de taart'. Jouw inzet en betrokkenheid hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze provincie.

 

We zijn je dankbaar voor alles wat je voor Overijssel en VVD Overijssel hebt gedaan. Je hebt het verschil gemaakt en een waardevolle bijdrage geleverd aan het bestuur van onze provincie en we zijn je daarvoor zeer erkentelijk.

We wensen je veel succes in alles wat op je pad komt in de toekomst en we zijn ervan overtuigd dat je met jouw expertise en inzet elders weer mooie dingen zult bereiken. 

Nogmaals bedankt, Monique, we wensen je het allerbeste toe voor de toekomst!