Inbreng duidingsdebat


Voorzitter,

Ik moet eerlijk toegeven dat het wel weer bijzonder is dat ik hier na 12 jaar weer op deze plek sta. In die twaalf jaar tijd is het gebouw niet veranderd, maar de politiek wel en staan grote uitdagingen voor de deur. 

Als eerste wil ik de Overijsselse kiezers bedanken die in groten getale naar die stembus zijn gegaan. Daarbij hebben zij een helder signaal afgegeven. Dit signaal neemt de VVD nadrukkelijk mee in de komende Statenperiode. Waarbij onze grootste opgave is; de afstand te verkleinen tussen de Overijsselse politiek en haar inwoners. 

Voorzitter, in het bijzonder wil ik de grote overwinnaar van deze verkiezingen feliciteren, de Boer Burger Beweging. Aan deze overweldigende overwinning hangt ook een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om Overijssel betrouwbaar, integer, transparant en consistent te besturen. Verantwoordelijkheid om de constructief de uitdagingen waar Overijssel voor staat, aan te pakken. De VVD wil hier graag haar steen aan bijdragen. 

Voorzitter, ook een warm woord van welkom aan de nieuwkomers JA21 en Volt. Het geluid van de nieuwkomer JA21 is in deze Staten bekend. VVD is benieuwd wat het geluid van VOLT de komende periode zal zijn. In ieder geval kijkt de VVD er naar uit om ook met deze twee partijen, naast de andere partijen, samen te werken. 

De VVD vindt het logisch dat BBB het voortouw neemt in de coalitievorming. De VVD gaat ervan uit dat de twee verkenners, Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans, voortvarend te werk gaan en op 19 april 2023 tijdens de Statenvergadering verslag uitbrengen om dan snel de volgende stap in het proces te zetten. De voorkeur van de VVD ligt voor de hand. Wij zijn voorstander van een meerderheidscoalitie en zien met BBB veel raakvlakken op de voor ons belangrijke dossiers. Wij zien kansen om het platteland en de agrarische sector een positieve push te geven. Vooral de leefbaarheid van onze dorpen en kleinere steden staan hierbij voor ons centraal. Ook ziet de VVD mogelijkheden om de noodzakelijke woningbouw vorm te geven. Hetzelfde geldt voor onze ondernemers. Immers zij zijn de kurk waar onze regionale economie op drijft. 

Voorzitter, de opgave voor de komende periode is groot. Deze uitdaging kunnen we alleen met elkaar oppakken. Maar nog belangrijker om deze uitdagingen met de inwoners van Overijssel, de agrarieĢˆrs, de ondernemers, natuurbeheerders en alle direct betrokkenen op te pakken. De VVD vergeet hierbij de gemeenten, waterschappen en andere belangrijke stakeholders niet. 

Voorzitter, de opgave die we zien, zijn alleen van onderaf aan te pakken. Lokaal gedragen oplossingen en maatwerk is de route die de VVD Overijssel voor zich ziet. Dat is het signaal dat de kiezers hebben afgegeven en waar wij invulling aan willen geven.