VVD Overijssel feliciteert BBB met haar verkiezingsoverwinning


VVD Overijssel feliciteert BBB met haar verkiezingsoverwinning


De VVD Overijssel feliciteert de BBB met haar prachtige uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ook feliciteren we de Partij voor de Dieren, Volt en JA21 die elk een zetel hebben gewonnen. 

Het signaal van de Overijsselse kiezers is glashelder en zullen we in de komende Statenperiode absoluut meenemen. In de afgelopen periode heeft de VVD Overijssel zich ingezet om een balans te vinden tussen perspectief voor de agrarische sector en behoud van bestaande natuur, woningbouw aan te zwengelen, realistische energietransitie en onze regionale economie een stevige basis te geven voor de toekomst. Ook in de toekomst zullen wij ons daar hard voor maken en hopen hier samen met de BBB aan te kunnen werken.

 

Het initiatief ligt nu bij de BBB. De VVD Overijssel zal zich inzetten voor een constructieve onderhandeling om tot een stabiele en toekomstgerichte coalitie te komen. Dit zal geen sinecure zijn en wij wensen de BBB hierbij veel wijsheid. 

De VVD Overijssel dankt iedereen die zijn of haar stem op ons heeft uitgebracht, zowel bij de verkiezingen voor Provinciale Staten als bij die voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, en Vechtstromen. Ook danken wij al die VVD’ers die zich in de afgelopen weken vol overtuiging en enthousiasme hebben ingezet tijdens de verkiezingscampagne.