Waterschapsverkiezingen 2023

Beste inwoner van Drenthe, Vechtdal of Twente,

Het Waterschap Vechtstromen, in 2014 ontstaan na het samengaan van de Waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht, is er voor u. Voor u als inwoner in dit mooie deel van het land. Het gaat om veel mensen, veel bedrijven, veel natuur en veel water. Het gaat om veel belangen, het gaat om veel vragen, het gaat om veel keuzes. De kerntaken van het waterschap, droge voeten en schoon water, blijven voor ons allemaal belangrijk.

Er is veel te doen en we hebben als VVD Vechtstromen de afgelopen jaren al veel voor u gedaan. Maar het werk is niet af. De maatschappij verandert, het klimaat verandert. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast, voor voldoende, veilig en schoon water. Om water vast te houden of juist af te voeren. Kortom, voor een fijne en veilige leefomgeving. Wat niet verandert, zijn de uitgangspunten van de VVD:

Voor u en voor ons telt een degelijk financieel beleid. De inkomsten van ons Waterschap Vechtstromen worden door ons allemaal opgebracht, de VVD gaat daar zinnig, zorgvuldig en zuinig mee om. Dat is duurzaam.

Voor u en ons telt duurzaamheid. Dat is een morele plicht die wij hebben voor onze omgeving en voor onze toekomst. Dat betekent circulair werken, dat betekent klimaat- en energieneutraal, dat betekent CO2 – neutraal.

Het waterschap is de oudste bestuurslaag van Nederland, geboren in de polder. Toch zijn we niet stoffig of grijs, maar juist modern en flexibel. Voor de VVD is het belangrijk dat het waterschap midden in de samenleving staat, als een spin in het waterweb. Samenwerking met inwoners, bedrijven en scholen. Nadenken over de toekomst en er naar handelen. Nieuwe technieken ontwikkelen en gebruiken.

De VVD wil hier mee verder, in het Waterschap Vechtstromen, met u en voor u. Samen brengen we de belangen in balans.


Stem daarom op 15 maart op de VVD bij de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap!


Jan Veerenhuis

Lijsttrekker VVD