Aan de slag voor Overijssel


Overijssel heeft alles wat je mag wensen. Een prachtige mix van mooie steden, schitterend coulisselandschap, indrukwekkende natuur, bloeiende regionale economie en het nijvere platteland. De vijf verschillende streken met elk hun eigen karakter: de Kop van Overijssel, Vechtdal, IJsseldelta, Salland en Twente. Heerlijk om hier te wonen, werken en recreëren. 

We hebben stevige uitdagingen voor de boeg. We hebben een enorm tekort aan woningen. Met name woningen voor starters en senioren zijn er te weinig en ook aan betaalbare koop- en huurwoningen voor de hardwerkende Overijsselaren is een schromelijk tekort. Vroeg of laat zullen we ook moeten overstappen op elektriciteit of waterstof. Hittestress in de steden en droogte op het platteland komt daar nog eens bij. 

Een van de grootste uitdagingen is een leefbaar platteland en toekomst voor onze Overijsselse boeren en ondernemers. Met de hakken in het zand komen we geen stap voorwaarts. We zullen met deze uitdaging samen aan de slag moeten gaan. Steviger kiezen voor innovatie, zowel bij de (agrarische) ondernemers als in natuurbeheer. Een eerlijker prijs voor lokale producten. Ruimte voor de ondernemende Overijsselaar, zodat ook in de toekomst brood op de plank ligt. 

Al deze opgaven zijn de taak van de provincie. Zeker nu is het belangrijk om te kiezen voor een stabiele, ervaren en toekomstgerichte provinciale VVD-fractie die staat voor realistische oplossingen. Niet huilen met de wolven, maar ook lastige beslissingen en verantwoordelijkheid durven nemen. In het belang van Overijssel. Voor ons, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. 

Wat mag u verwachten? Een Overijsselse VVD die luistert en het gesprek aan gaat. Die staat voor haar mening en aan de slag gaat met enthousiasme en lef. Met een blik op de toekomst, oog voor het heden en respect voor het verleden. Een Overijsselse VVD die vindt dat we nu echt meters moeten gaan maken: niet lullen maar poetsen. 

Laten we samen aan de slag gaan voor ons Overijssel! 

Erwin Hoogland 

Lijsttrekker VVD Overijssel