VVD Overijssel stelt schriftelijke vragen over de handhaving van PAS-melders aan Gedeputeerde Staten

VVD Overijssel stelt schriftelijke vragen over de handhaving van   PAS-melders aan Gedeputeerde Staten


Boeren en bedrijven die buiten hun schuld geen volledige natuurvergunning hebben, de PAS-melders, kunnen te maken krijgen met hoge dwangsommen. Zij hebben te goeder trouw gehandeld en zijn in een situatie terecht gekomen waarbij zij verplicht hun veestapel moeten reduceren en anders een dwangsom moeten betalen. 

 

VVD Statenlid Wim Tutert heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Tutert vraagt zich onder andere af waarom de provincie Overijssel in tegenstelling tot andere provincies geen gebruik wil maken van extern salderen. Daarnaast is er, gezien de urgentie van dit vraagstuk, gevraagd of de vragen nog voor het kerstreces beantwoord kunnen worden.

 

Statenlid Wim Tutert: “PAS-melders hebben te goeder trouw gehandeld. Gedeputeerde Staten moet daarom alles uit de kast halen om dwangsommen te voorkomen”