VVD Overijssel stelt kieslijst vast voor Provinciale Staten


VVD Overijssel stelt kieslijst vast voor Provinciale Staten

 De Algemene Ledenvergadering van de Overijsselse VVD heeft zaterdag 26 november jongstleden in een drukbezochte ALV de kieslijst vastgesteld voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart 2023.

 

Erwin Hoogland was in de vergadering van 8 oktober door de leden al tot lijsttrekker gekozen. Mark Boumans, de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie die het regiobestuur adviseerde, lichtte het proces toe en onderbouwde het advies. John Joosten, regio-voorzitter, kreeg op het eerste verzoek de handen op elkaar als goedkeuring voor de volledige lijst.

 

Uit nagenoeg alle gemeenten heeft de VVD een kandidaat. Lijsttrekker Erwin Hoogland: ”Ik ben ontzettend blij met dit team, een mooie vertegenwoordiging van onze provincie met veel kennis en ervaring waarmee we de campagne ingaan. Niet voor behoud van zetels maar om zetels te winnen!” Voorzitter John Joosten geeft aan trots te zijn op de lijst: “Deze mensen kunnen samen een gave campagne voeren en daarna Overijssel mooier en beter maken!”

 

De zittende Statenfractie wenst de kandidaten heel veel succes toe, klik hier voor de video!

 

De kandidaten zullen zich de komende tijd via diverse kanalen aan de inwoners van Overijssel voorstellen!

 

Foto: vlnr. Tiemen Jan van Dijk, Ton Serlie, Neville Nieuwenkamp, Ellen Hopman, Erwin Hoogland, Margretha du Carmo Krabbe, Adriaan Visser, Wim Tutert en Jeroen Ziel

 

 

 

Bijlage: VVD-kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2023