VVD Overijssel: mondelinge vragen over stikstofberekeningen voor paasvuren


VVD Overijssel: mondelinge vragen over stikstofberekeningen voor paasvuren 

 

Statenlid Wim Tutert heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de verplichte stiktofberekeningen bij paasvuren mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Op 16 november heeft provincie Overijssel namelijk een brief verstuurd, waarbij zij organisatoren van paasvuren oproepen om een zogenoemde AERIUS-berekening te laten maken, waarbij wordt berekend hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en of die uitstoot mogelijk neerdaalt in kwetsbare Nutura 2000 gebieden. Deze berekening moet worden uitgevoerd door een extern bureau, daarnaast moeten organisatoren maatregelen treffen om te voorkomen dat er dieren worden gedood bij het ontsteken van het paasvuur.

 

Tutert was benieuwd of deze regels ook in andere provincies gelden voor vergelijkbare tradities, zoals de vreugdevuren op het Scheveningse strand of de zwarte cross in Gelderland. Tutert: ‘’Als dat niet het geval is, waarom dan wel voor onze paasvuren?’’

 

Daarnaast is Tutert erg kritisch op het gebruik van het AERIUS-model. 


Statenlid Wim Tutert: ‘’Al eerder is er gebleken dat het AERIUS-model geen betrouwbare informatie geeft over de effecten van incidentele gevallen op Natura 2000 gebieden. De bruikbaarheid van dit middel is hierdoor in twijfel te trekken.’’  


Tutert roept de provincie daarom op om de effecten van paasvuren op Natura 2000 gebieden niet theoretisch te bepalen, maar empirisch vast te stellen.