Werkbezoek aan Cumelabedrijf Gubbels Agro in Broekland


Werkbezoek aan Cumelabedrijf Gubbels Agro in Broekland

 

Eerder deze maand hebben onze Statenleden Wim Tutert en Kees Hofstee samen met Tweede Kamerlid Thom van Campen een werkbezoek gebracht aan Cumelabedrijf Gubbels Agro in Broekland (OV). Tijdens het werkbezoek stond de innovatieve rol van precisielandbouw in het stikstofdossier centraal. Tutert, Van Campen en Gubbels spraken elkaar hier al eerder over in een teams sessie van de stikstofwerkgroep van de VVD-fractie van de Staten Overijssel.

 

Planten optimaal laten groeien door maximale opname genereren van aanwezige mineralen is een van de beste milieumaatregelen, aldus Gubbels. Hiervoor moet je wel weten hoe de bodem in elkaar zit, precisie grondonderzoek geeft hierover meer inzicht. Op het kantoor kan er digitaal bekeken worden hoe data van zo’n onderzoek eruitziet en hoe dit gebruikt wordt om de juiste mineralen toe te dienen en daardoor nitraatuitstoot te minimaliseren. Vakmanschap, weten hoe planten groeien en hoe je bodemvruchtbaarheid in stand houdt, komt nadrukkelijk aan de orde. Het credo hierbij is gewassen landbouwkundig binnen de gestelde normen te bemesten door bodem (leven) en plant specifiek te voeden. Na zowel het disfunctioneren van kalenderlandbouw als het verplichten van middelvoorschriften gehekeld te hebben, spreekt Gubbels de wens uit dat we naar een evenwichtsbemesting toe kunnen.

 

Na een toelichting in de loods over bandendrukwisselsystemen, NIR-sensoren en GPS gestuurde afsluiters, werd het bezoek voortgezet in de zichtstal op het varkens- en akkerbouwbedrijf van de familie Rientjes.

 

Stephan Rientjes verteld hoe door nauwe samenwerking met Twan Gubbels, precisielandbouw praktisch past bij het sluiten van kringlopen binnen zijn bedrijf. Ook de maatregelen ter verduurzaming van het varkensbedrijf komen in de presentatie aan bod.

De discussie die daarop volgt laat het schaalniveau van deze kringlopen zien.

Droge reststromen uit de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie en het vervoeren van mest naar eigen grond in Groningen zijn hier onderdeel van. Het laat zien dat de bedrijven als partners op diverse manieren de kringlopen sluiten. Borging door de sector om aan te tonen dat innovaties daadwerkelijk doen wat ze beloven is hierbij een must.

 

Als bestuurslid binnen Cumela hield Gubbels ook nog een pleidooi richting de provinciale en nationale politiek om ook rekening te houden met loonwerkers rondom Natura 2000 gebieden die de impact door stoppende boeren vanwege overheidsbeleid ervaren. Gubbels: ‘’Het is veel te gemakkelijk gezegd om zo maar ander werk te vinden terwijl je kapitaal vastligt in machines gericht op landbouw en je kennis en vaardigheden aan zo een gebied gebonden zijn”.

 

Statenlid Wim Tutert: ‘’precisielandbouw is één van de oplossingen om uit de stikstofimpasse te komen.’’

 

Al met al een geslaagd bezoek.