Algemene Beschouwingen Begroting 2023, Provinciale Statenvergadering 9 November 2022

Algemene Beschouwingen Begroting 2023, Provinciale Statenvergadering 9 November 2022

 

Voorzitter,

 

Tijdens de algemene beschouwingen behandeling P nota, op 6 juli van dit jaar, wees u mij erop dat ik de toegestane spreektijd overschreden heb, ik zal proberen dit bij mijn betoog van vandaag, in te leveren.

 

Het is alweer de laatste begroting van deze coalitie periode, als VVD-fractie zij wij best tevreden over de behaalde resultaten, vele van punten uit het coalitie programma zijn gerealiseerd.

Er staat nu weer een hecht fractie team, dat elkaar steunt en allen met veel plezier en de nodige humor aan het gezamenlijke doel werken.

Nadrukkelijk wil ik hierin ook onze Gedeputeerde Monique van Haaf betrekken, zij is onderdeel van dat team en voor een groot deel verantwoordelijk voor dit succes.

 

Op de begroting zelf hebben wij niet veel op of aan te merken.

Wij zijn erg verheugd over het feit dat het voor het tweede jaar op een rij, gelukt is om Staten breed overleg te voeren over besteding van vrij beschikbare financiële ruimte en we zijn ook Staten breed tot goede invulling gekomen

Erg blij zijn wij ook dat er binnen het beschikbare bedrag, ruimte gevonden is voor de uitvoering van de VVD-motie cultureel erfgoed op peil en na de recente stikstof uitspraak van de Raad van State oprichting van en fonds om gemeenten te helpen bij de invulling en inzet van Stikstof deskundigen en daarmee te proberen de ambitie om 42.000 woningen te bouwen, te stimuleren. 

 

Vanwege de door mij aangekondigde korte spreektijd, beperk ik mij in algemene zin tot enkele onderwerpen.

 

De VVD wil blijven werken aan een krachtige Overijsselse economie we moeten ons blijven inzetten voor een voedingsbodem waar bedrijven zich kunnen ontwikkelen.  Waar vraag en aanbod in de arbeidsmarkt op elkaar afgestemd zijn. Een voedingsbodem voor een rijke en bloeiende economie. Dat vraagt om een goede infrastructuur, ontsluiting en verbinding van onze regio’s.

 

 

Sprekende over de infrastructuur in Overijssel: we zijn er trots op dat er in deze coalitie periode veel bereikt is. 

Er zijn grote stappen gemaakt in realisatie van de verbetering van het schertsend genoemde karrenspoor, de N35, nog niet alles is in kannen en kruiken, de VVD zal in de volgende periode ook hieraan veel aandacht moeten besteden.

Hoe is overigens de status?

 

De ontwikkelingen rond spoorverbindingen zijn goed, het lijkt er op dat de verbinding Zwolle – Münster van de grond zal komen, nu de HSL verbinding Amsterdam – Berlijn nog met bijeffect dat Twente eindelijk een in deze tijd, normale snelle spoorverbinding met de Randstad kan krijgen.

 

Ook het goederenvervoer per spoor verdient veel aandacht, een onderzoek naar de noordelijke aftakking Betuwelijn, via welk traject dan ook, lijkt ons noodzakelijk. Hoe staat het college hierin?

 

Ook de provincie Overijssel ondergaat de effecten van toenemende agressie, geweld en afnemende tolerantie, of het nou gaat om veiligheid in het OV, op straat waar dan ook, we moeten blijven inzetten op een veilige leefomgeving voor al onze inwoners.

Ondermijning door o.a. de misdaadorganisaties zullen we, samen met de rijksoverheid, moeten blijven bestrijden.

 

Helaas is er ook binnen de politieke wereld sprake van toenemende intolerantie, wij merken het ook in de Overijsselse politiek, helaas gaat het daar niet altijd meer over onderwerpen maar over persoonlijke aanvallen, de VVD-fractie vindt dit onwaardig gedrag, bijkomend effect is dat het steeds moeilijker wordt nog mensen te vinden die breid zijn hun nek uit te steken om nog politieke functies te vervullen.

 

Voorzitter, dit is een greep uit onze hartenkreten.

Wij hopen van harte dat onze opvolgers gedurende de volgende Statenperiode hun taak naar behoren kunnen vervullen en wensen hun al vast veel succes.