Fractievoorzitter Lex Schukking niet herkiesbaar voor de volgende periode


Fractievoorzitter Lex Schukking niet herkiesbaar voor de volgende periode 

Lex Schukking zal, om zijn moverende redenen, na de verkiezingen van 15 maart 2023 geen deel meer uitmaken van de Overijsselse Provinciale Staten.

 

Schukking: “Ondanks enkele problemen in de personele bezetting is de VVD-fractie, mede door de hechte samenwerking met onze VVD Gedeputeerde Monique van Haaf, als team in staat geweest een zeer grote gun factor binnen zowel de Staten als het college van Gedeputeerden op te bouwen. Mede hierdoor zijn de meeste punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd, daarvoor mijn complimenten aan dit VVD-team”. 

 

“Vanwege dit succes, kostte het mij veel moeite om tot het besluit te komen me niet meer te kandideren, daarnaast vind ik het bijzonder spijtig dat Monique van Haaf niet beschikbaar is voor een derde periode en er mede daardoor belangrijke kennis verloren gaat”, aldus Schukking

 

Lex Schukking