Motie ‘Kennis van kernenergie’ ingediend en aangenomen!


Motie ‘Kennis van kernenergie’ ingediend en aangenomen!

 

Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering van woensdag 28 september heeft Statenlid Yvonne Koolhaas samen met de fracties van OCL, CDA, PVV, Groep Brommer, SGP, CU en FMO de motie ‘Kennis van kernenergie ingediend’. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om de kennis over kernenergie binnen het ambtelijk apparaat te vergroten. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen rondom kleine modulaire reactoren (SMR’s). Door deze ontwikkeling kan kernenergie in de toekomst op een kleinschalige manier worden toegepast. Ook gaat provincie Overijssel nu in gesprek met verschillende organisaties om te kijken wat zij op dit gebied voor onze provincie kunnen betekenen. 

 


Statenlid Yvonne Koolhaas: “Kernenergie is een staatsaangelegenheid, tijdrekken is verleden tijd, we zijn al op weg naar de toekomst.”

 

“Wij moeten sturen op feiten!

1.We zoeken energie voor een leefbaar klimaat. 

2.Er zijn commerciële partijen met interesse. 

3.Er is geld voor onderzoek. 

4.Er zijn locaties.

5. SMR-installaties worden al gebouwd door de Rolls-Royce Group.

 

Kortom, wat stopt ons nog nu de wind in een positieve richting waait?

De tijd van het geloven in onzin is nu echt voorbij. Daarmee is helaas wel veel tijd verloren gegaan. Stel niet meer uit, maar beslis. Pak het aan, stroop de mouwen op. Ik ben erg blij dat de motie ‘kennis van kernenergie’ is aangenomen”