Werkbezoek Melkveebedrijf Haarman in Heeten


Werkbezoek Melkveebedrijf Haarman in Heeten

Afgelopen week stond het bedrijfsbezoek bij melkveebedrijf Haarman in Heeten op de planning.


Roxan Haarman had ingesproken in de commissie Landbouw & Natuur 22 juni j.l. Het was een emotionele inspraak van Roxan, namens het Overijssels Agrarisch Jongeren Contact (OAJC). Naar aanleiding hiervan is onze woordvoerder Landbouw en Natuur, Wim Tutert, op bezoek gegaan in Heeten.

 

Wim Tutert: Het zijn echte ondernemers met een prachtig melkveebedrijf, met oog voor de natuur en focus op gezondheid en dierenwelzijn. We hebben gesproken over de toekomst van de melkveehouderij en uiteraard de stikstofproblematiek, daarnaast hebben we de nodige input opgehaald voor ons verkiezingsprogramma. Uiteindelijk doen we het ook voor de jonge boeren die door willen gaan en perspectief en duidelijkheid willen hebben.

Het was een hartelijk ontvangst door Roxan, haar ouders, broer en zus.