Werkbezoek Future Farm in Lutten

Op bezoek bij Future Farm in Lutten

Afgelopen week waren woordvoerder landbouw en natuur Wim Tutert en Statenlid Kees Hofstee op bezoek bij Future Farm in Lutten.

 

Future Farm is een Kennis- en Innovatie HUB voor circulaire rundveehouderij in Lutten (gemeente Hardenberg). De kern van de HUB-functie wordt gevormd door het bedrijf van Erik Back (‘Boer Back’). De ondernemer wil komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles bij een sluitend verdienmodel.


Woordvoerder landbouw en natuur Wim Tutert: Een prachtig voorbeeld voor de rundveehouderij van de toekomst. Innovatie is wat de VVD betreft één van de oplossingen van het stikstofprobleem.