Stikstof update


Stikstof update

Brede steun voor de Overijsselse aanpak stikstof

In de laatste vergadering voor het zomerreces van de Provinciale Staten bleek er veel steun voor de manier waarop Gedeputeerde Staten, vermindering van de stikstofuitstoot voor het herstel van de natuur wil bereiken.

 

Samenwerking tussen de verschillende politieke partijen van Provinciale Staten en daadwerkelijke betaalbare oplossingen en perspectief voor agrariƫrs, leefbaarheid en natuur moeten geboden worden. VVD Overijssel wil geen onhaalbare doelen en geen onhaalbaar tijdspad. Alle sectoren moeten hun steentje bijdragen. Er moet duidelijkheid komen voor de agrariƫrs. Net als Gedeputeerde Staten wil de VVD een samenhangende aanpak, niet alleen stikstof maar ook goed beheer, water en klimaat moeten meewegen. Oplossingen liggen onder andere in innovatie, verwerving van rechten en onroerend goed op basis van vrijwilligheid en perspectief voor stoppers en voor degene die door willen.

Overijssel kiest met de gebiedsgerichte aanpak stikstof een eigen weg naar oplossingen, het verdienmodel voor de boer en de leefbaarheid op het platteland zijn hierbij cruciaal. VVD Overijssel is momenteel bezig om input op te halen voor ons verkiezingsprogramma. We hebben daarvoor een werkgroep stikstof in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit: Willy Westenenk, Toine Gubbels Karst Spijkervet, Joris Poffers, Margretha du Carmo Krabbe en onze woordvoerder Wim Tutert.