Motie ‘Cultureel erfgoed op orde’ ingediend en aangenomen met een ruime meerderheid


Motie ‘Cultureel erfgoed op orde’ ingediend en aangenomen met een ruime meerderheid

In de afgelopen Provinciale Statenvergadering van 6 juli jl. heeft Statenlid Dinand Leferink de motie ‘Cultureel erfgoed op orde’ ingediend. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.


Statenlid Leferink: ‘’Heel blij met dit resultaat en de toezegging van de gedeputeerde’’.  


Afgelopen maart is het rapport “Culturele basis op orde” uitgebracht door de Raad voor Cultuur. Al lezende constateerde Leferink een grote bezorgdheid van de Raad als het gaat om de financiële huishouding m.b.t. ons Culturele Erfgoed. Hierop heeft hij op 14 maart schriftelijke vragen gesteld.  Uit de beantwoording constateerde Leferink ook grote zorgen aan de zijde van het College als het gaat om het in stand houden van het Overijsselse Cultureel Erfgoed voor de toekomst, zowel materieel- als immaterieel.

 

De VVD wil voorkomen dat het cultureel erfgoed (immateriële en materiële) verdwijnt of te kort wordt gedaan. Ook wil de fractie doormiddel van deze motie ervoor zorgen dat het DNA van Overijssel behouden en verder ontwikkeld wordt. Daarom roept de aangenomen motie Gedeputeerde Staten op om in te blijven zetten op de samenwerking met gemeente en het rijk op het gebied van Cultureel Erfgoedbeleid. Daarnaast vraagt de motie om in beeld te brengen wat er nodig is om de huidige provinciale regeling te behouden voor de toekomst.