Aanvliegtijden traumahelikopters te lang, VVD Overijssel pleit voor verbetering


Aanvliegtijden traumahelikopters te lang, VVD Overijssel pleit voor verbetering

Uit diverse krantenartikelen en tv-fragmenten is naar voren gekomen dat de aanvliegtijden van traumahelikopters als te lang worden ervaren. Ons Statenlid, Yvonne Koolhaas, is daarom op onderzoek uitgegaan, om te kijken of dit ook geldt voor onze provincie. Ze heeft onder andere gesproken met professionals uit de zorgwereld en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

In gesprekken met onder andere een trauma arts, leren wij dat aanvliegtijden binnen onze provincie inderdaad een probleem vormen. Traumaheli’s komen van ver, soms te ver om adequate en optimale hulp te kunnen verlenen. Als een trauma arts eerder op locatie kan zijn, kan hij/zij meer voor de patiënt doen. Het eerste uur na een trauma is immers het belangrijkst. Artsen voelen deze druk als ook de teleurstelling. Zij dealen met de vraag; had extra leed, een langere herstelweg voor de patiënt of misschien wel een overlijden voorkomen kunnen worden als ik er eerder was aangekomen?

Op dit moment vliegen er vanuit buurland Duitsland of naastliggende provincies heli’s in als er zich een calamiteit voordoet. De efficiëntie is, ondanks alle goede wil, niet optimaal. Doormiddel van een extra standplaats kan er efficiënter gewerkt worden, zo hebben wij vernomen. VVD Overijssel prefereert dan ook een plek op Twente Airport, maar wij omarmen natuurlijk iedere mogelijke verbetering. 


Statenlid Yvonne Koolhaas: ‘’Kortere aanvliegtijden verhogen niet alleen de kans op genezing of zelfs het overleven van een patiënt, het geeft de trauma arts een kans welke hij/zij nodig heeft om het werk goed uit te kunnen voeren, zonder er zelf een geestelijk trauma aan over te houden. Het koesteren van deze bijzondere groep mensen, die leed en verdriet zien en beleven, een helpende hand en meer bieden op locatie en dat vaak onder moeilijke omstandigheden, is ons wat waard. Een extra standplaats kan daarbij helpen’’.