VVD Overijssel vraagt aandacht voor ons Cultureel Erfgoed


VVD Overijssel vraagt aandacht voor ons Cultureel Erfgoed

Voorzitter de VVD vraagt aandacht voor het behouden en toekomstbestendig maken van cultureel erfgoed als belangrijk onderdeel van onze identiteit en als impuls van de vrijetijdseconomie. De VVD heeft onlangs SV gesteld over onze zorgen op het gebied van materieel en immaterieel erfgoed.  Cultuur en Erfgoed zijn van belang voor het oplossen binnen grote maatschappelijke opgaven in zowel de stad als op het platteland en onderstreept het belang van een basis die goed op orde moet zijn om deze belangrijke bijdragen te kunnen leveren. Cultureel Erfgoed en Volkscultuur verbroedert en verbindt en draagt in onze provincie bij aan initiatieven die Overijssel nog mooier maken, niet alleen voor inwoners van Overijssel, maar ook daarbuiten. Daarbij gaat het niet alleen om roerend en onroerend erfgoed(monumenten), maar ook om immaterieel erfgoed als Nedersaksische taal, carnavalscultuur, bloemencorso’s, tradities rond antieke spellen, nijverheid of klederdracht. Het zijn belangrijke bouwstenen van onze geschiedenis waarop het heden en de toekomst vorm krijgen. Daarnaast moeten Rijksmonumenten kunnen rekenen op cofinanciering van de Overheid, Gemeente of Provincie bij het investeren in restauratie.

 “We moeten we voorkomen dat veel monumentale kerken, scholen en boerderijen leeg komen te staan met al hun waardevolle bouwstijlen. Leegstand vormt een bedreiging voor de onderhoudsstaat van veel monumentale gebouwen. Het spreekt daarnaast voor zich dat naast restauratie een degelijke verduurzamingsslag een belangrijk een grote uitdaging zal worden”, aldus woordvoerder Dinand Leferink