Wat staat er vandaag op de agenda?

Wat staat er vandaag op de agenda?

Vandaag staan er weer meerdere commissievergaderingen gepland met interessante en belangrijke onderwerpen. Onder andere wordt de Perspectiefnota 2023 behandeld, hierin wordt teruggeblikt op het beleid van het afgelopen jaar en wordt er vooruit gekeken naar het komende jaar.

 

Commissie Bestuur en Financiën 09:30-11:30: 

Onze fractievoorzitter Lex Schukking zal het woord voeren in de commissie financiën. Tijdens deze vergadering zal onder andere de ‘Perspectiefnota 2023’ en de Statenbrief ‘Toekomstige financieringssystematiek’ aan bod komen. In deze commissie worden specifiek de onderdelen: ‘Bestuur’, Bedrijfsvoering’, en ‘Financiën algemeen’ behandeld.

Commissie Ruimte en water 12:30-15:30:

In de commissie Ruimte en Water staat het Statenvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen provinciale omgevingsvergunning bouw reinwaterkelder Hammerflier’, de ‘Perspectiefnota’ en het ‘Rapport rekenkamer Oost-Nederland’ op de agenda. Ons Statenlid Dinand Leferink zal het woord voeren in deze commissie. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota wordt er o.a. gesproken over ‘hitte, droogte en water’ en over ‘aantrekkelijk wonen en ruimte’.

Commissie Economie en Samenleving 12:30-14:30:

In de commissie Economie staat eveneens de ‘Perspectiefnota 2023’ op de agenda. Tijdens de behandeling van deze nota zullen de onderdelen: ‘krachtige economie’, ‘samenleven in Overijssel’ en de ‘Energietransitie’ aan bod komen. Statenlid Yvonne Koolhaas zal het woord voeren tijdens deze vergadering. Ze zal o.a., namens woordvoerder Dinand Leferink, aandacht vragen voor het materieel en immaterieel erfgoed.

Commissie Verkeer en Vervoer 15:45-17:45:

Tijdens de behandeling van de ‘Perspectiefnota’ in de commissie verkeer en vervoer zal er gesproken worden over de bereikbaarheid van Overijssel. Een goede bereikbaarheid is namelijk essentieel voor bedrijven en de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Fractievoorzitter Lex Schukking zal tijdens deze behandeling het woord voeren.

Commissie Landbouw en Natuur 15:45-20:30:

In de Commissie Landbouw en Natuur zal er gesproken worden over de ‘Perspectiefnota’ en het Statenvoorstel ‘werken aan een oplossing voor de PAS-melders’. Onze woordvoerder Landbouw en Natuur, Wim Tutert, zal in deze commissie het woord voeren. 


De Perspectiefnota 2023 is te vinden via: https://destaatvan.overijssel.nl/