€ 100.000 euro beschikbaar om succesvolle pilot Wonen en Zorg voor senioren te kunnen voortzetten

Dankzij de steun van de Provincie Overijssel kunnen de seniorenorganisaties KBO-PCOB Overijssel hun reeds opgestarte project voor Wonen & Zorg een doorstart geven. Een eerste financiering door het Ministerie van VWS loopt op 31 december 2021 af. Het leek erop dat de succesvolle ingezette koers van de pilot Wonen en Zorg na 31 december niet voortgezet kon worden. 

 

Maar dankzij de vasthoudendheid van VVD-Statenlid Dinand Leferink, die eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp stelde, kwam er afgelopen woensdag, tijdens de Begrotingsbehandeling, witte rook uit de schoorsteen het Provinciehuis. Leferink: “De pilot heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van senioren op het gebied van wonen en zorg. Om op basis daarvan te bepalen welke woningen er voor hen moeten worden gebouwd en hoe de zorg en ondersteuning eruit moet zien”. 

 

De financiële middelen die KBO-PCOB ter beschikking krijgt, kwam tot stand door een gezamenlijke motie en kon op een ruime meerderheid rekenen. De seniorenorganisatie ontvangt van de provincie een bedrag van €100.000,00. KBO- PCOB Overijssel wil met dit belangrijke initiatief samen met gemeenten, woningcorporaties en andere professionele organisaties de discussie over levensloopbestendig wonen onder senioren faciliteren door het inzetten van de regioteams en woon- en verhuiscoaches. “Fantastisch dat alle partijen het belang inziet van dit belangrijke initiatief met als uiteindelijk doel de doorstroming op de woningmarkt stimuleren”, aldus Leferink.