VVD-Overijssel content met concrete plannen om gehouden dieren te beschermen tegen de wolf

Herhaaldelijk hebben de VVD, SGP en het CDA de overlast van wolven op de agenda van het college gezet. Zij hebben aangedrongen om op kort termijn in overleg te treden met LTO-Noord en andere betrokken organisaties om te bespreken welke preventieve maatregelen er op dit moment nodig zijn. Het college heeft aan deze oproep gehoor gegeven en er is besloten de volgende stappen te zetten. 


Er wordt een wolvencoördinator en twee wolvenveldwerkers aangesteld die dierhouders kunnen voorzien van kennis en advies met betrekking tot wolven, bescherming tegen wolven, voorkomen van schade en afhandelen van schade. Ook komen er noodsets op centrale plekken in Overijssels die dierhouders kunnen lenen als op een plek een zwervende wolf gesignaleerd is. Ook wordt er een onderzoek gestart of een waarschuwingssysteem opgezet kan worden om dierhouders snel te informeren op het moment dat er een wolf gesignaleerd is. 


VVD- Woordvoerder Landbouw & Natuur Wim Tutert is blij dat het college met concrete plannen komt. “We hebben gevraagd om in zogenaamde risicogebieden maatregelen te nemen om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf. Ik ben content met de aangekondigde stappen”. In IPO-verband vindt ondertussen afstemming plaats over een gezamenlijke update van het wolvenplan inclusief afspraken rond preventie en schadeafhandeling.  De veiligheid van mens en dier op het platteland is voor de VVD de belangrijkste redenen om het college wakker te schudden. “Fijn dat de handschoen wordt opgepakt”, aldus woordvoerder Tutert.