De VVD kijkt met een optimistische blik vooruit

Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Regien Courtz tijdens de begrotingsbehandeling 

"Voorzitter,

2022, wordt dat het jaar waarin we met Corona hebben leren leven? Het jaar waarin we een antwoord weten te vinden op de stikstof- en wooncrisis? Waarin we de klimaat- en energietransitie handen en voeten weten te geven? Het jaar waarin de samenleving weer meer bij elkaar komt in plaats van meer tegenover elkaar komt te staan? De vragen stellen is eenvoudig. We zien met z’n allen waar de grote uitdagingen liggen. Het antwoord formuleren is veel ingewikkelder. Toch proberen we met deze begroting stappen te zetten binnen deze uitdagingen. En dat zijn we ook verplicht. Aan iedere inwoner en ondernemer in Overijssel. 


Voordat we iets meer de diepte ingaan, wil ik graag aangeven dat wij positief naar de begroting kijken. Zowel vanuit financieel oogpunt als voor wat betreft de inzet in 2022. We hebben een financieel gezonde positie in Overijssel, een begroting die structureel in evenwicht is. De situatie over de ‘opdrogende’ incidentele middelen is bekend. We hebben bij de P-nota al wat richting gegeven en het is goed om hier de komende tijd over door te spreken. Voor 2022 zijn de keuzes waar we het Overijsselse geld aan besteden gemaakt. Wij kunnen ons goed vinden in die keuzes. We zijn bovendien blij dat we met alle partijen in de Staten tot een gezamenlijk aanvullend actieplan zijn gekomen. Voorzitter, ondanks de eerdergenoemde uitdagingen, is het toekomstperspectief gunstig: de economie groeit en de sectorprognoses zijn veelal positief. Het is wel de vraag wat de nieuwe maatregelen voor effecten gaan hebben, op bijvoorbeeld de horeca-, retail- en evenementenbranche. Wij willen GS vragen hier de komende periode nadrukkelijk oog en oor voor te hebben. 


Toch wat aandachtspunten. Vanuit de brancheorganisaties (MKB, VNO), maar ook vanuit de gemeenten is de zorg uitgesproken over de verslechtering van het vestigingsklimaat in het hele land. We weten met z’n allen hoe belangrijk bijvoorbeeld het MKB is voor Overijssel: voor het ondernemerschap, maar simpelweg ook voor de werkgelegenheid. De brancheorganisaties hebben een aantal actielijnen beschreven die het vestigingsklimaat versterken.Een van deze actielijnen is het hebben van excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland. Het is op veel plekken en momenten drukker op de weg dan het voor Corona was. Wij zijn dan ook heel blij dat in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wythmen en Raalte wordt opgestart. Ook de inzet die in 2022 op de A1, A28 en N50 wordt gepleegd, is keihard nodig en kan op onze waardering rekenen. Ook met het oog op het vestigingsklimaat. Naast de auto willen we aandacht vragen voor de treinverbinding, waaronder de internationale. Het is voor het vestigings- en leefklimaat relevant dat al onze Regio’s sneller bereikbaar zijn per trein. 


Die goede leefomgeving is een tweede actielijn die de brancheorganisaties noemen als het gaat om een goed vestigingsklimaat. Een onderwerp waar we in Overijssel volop mee bezig zijn, ook via de nieuwe omgevingsvisie. Een aantrekkelijk omgeving om te leven heeft met van alles te maken – voldoende groen, ruimte voor recreatie, aantrekkelijke centra - maar om fijn te kunnen leven, is een huis toch wel een basisvoorwaarde. 


Afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in Overijssel gemiddeld met bijna 14% gestegen. De ambities zijn groot, maar mede als gevolg van de stikstof- en coronacrisis, stokt de realisatie. Dat hebben wij helaas niet volledig in de hand, maar gelukkig hebben we wel wat instrumenten in huis. Wij waarderen de inzet in 2022 op de woonagenda’s via onder meer de Woonkeuken. En we kijken ook uit naar de gebiedsgerichte aanpak, zodat we de natuur robuuster maken en er ruimte ontstaat voor onder meer infrastructuur en wonen. Goed dat we met partners, zoals bouwbedrijven maar ook boeren, blijven zoeken naar mogelijkheden voor ondernemerschap, bouw en natuur.  


Zowel nieuwbouw als doorstroming zijn in deze relevant. We komen straks nog bij de moties, maar verklappen alvast dat we de ‘bouwen, bouwen, bouwen’ motie, mede indienen en we niet voor niets aandacht hebben gevraagd in ons gezamenlijke actieplan voor de doorstroming van senioren. Voorzitter, andere punten van aandacht voor een goed vestigingsklimaat zijn onder meer een goed opgeleide beroepsbevolking, inzet op innovatie en een voorspelbare overheid. Net als de twee punten waar we wat meer uitgebreid op in zijn gegaan, dragen ze allemaal ook een doel op zich. Op al deze punten is gelukkig inzet in Overijssel in 2022 voorzien. 


De VVD kijkt met een optimistische blik vooruit. We kunnen niet alles overzien, maar weten wel dat er genoeg te doen is en zetten hier graag de schouders onder". 

 

Regien Courtz
Fractievoorzitter