VVD Overijssel: “Ondernemers evenementenbranche de dupe van bureaucratie?”

Overijssel bruist van de evenementen, van Bevrijdingsfestival Zwolle, de eerste Marathon op Natuurijs in Haaksbergen, tot de Military in Boekelo. Allemaal evenementen die Overijssel op de kaart zetten. En als het aan de VVD ligt, blijft dit ook zo! Recent heeft de Provincie Overijssel een brochure ‘Evenementen in Natura 2000 gebieden’ uitgegeven. De VVD is geschrokken van de komst van de verplichte stikstofberekening. Dit betekent nog meer obstakels, bureaucratie en kosten voor onze ondernemers.

 

Woordvoerder Evenementen Yvonne Koolhaas: “Veel ondernemers hebben contact met ons gezocht en hun zorgen geuit. Voor ons alle reden om het college hierover aan de tand te voelen. Evenementen zijn belangrijk voor Overijssel. Dit maakt onze provincie niet alleen aantrekkelijk voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten”.  De VVD wil onder andere graag van het college van Gedeputeerde Staten weten of er voor de aanvrager van het evenement hulp beschikbaar is bij het invullen van alle documenten en bij overschrijding van de stikstofwaarde provincie en aanvrager samen op zoek gaan naar een oplossing. 

 

De VVD is van mening dat ecologie en economie hand in hand moet kunnen gaan óók in Natura 2000 gebieden. Laten we onze ondernemers in Overijssel niet nóg meer regels opleggen. Ondernemers uit de evenementenbranche krabbelen na de coronacrisis net weer een beetje op, de komst van de verplichte stikstofberekening kan in deze wankele tijd hun faillissement betekenen. “Dit mogen we natuurlijk niet laten gebeuren, aldus Koolhaas.”