De maat is vol, VVD en SGP zetten de overlast van de wolf wederom op de agenda

De laatste maanden verschijnen er steeds meer berichten in de media over het gedrag van zwervende wolven die schapen aanvallen, verwonden en doden. Afgelopen week was het weer ‘raak’ bij een boer uit Heino. Het DNA-onderzoek moet aantonen of de wolf daadwerkelijk de dader was van de slachtpartij. Eind oktober volgt de uitslag. Maar de VVD en SGP wachten de uitslag hiervan niet af en voelen het college van GS komende woensdag wederom aan de tand hierover. De VVD en SGP begrijpen de frustratie van de getroffen schapenhouder. 

 

Begin dit jaar hebben beide partijen de overlast van wolven wederom op de agenda gezet. Zij hebben toen aan het college van GS gevraagd om op kort termijn in overleg te treden met LTO-Noord en andere betrokken organisaties om te bespreken welke preventieve maatregelen er op dit moment nodig zijn. VVD-woordvoerder Landbouw en Natuur Wim Tutert:” Wij zijn erg benieuwd of deze gesprekken al hebben plaatsgevonden en zo ja wat deze gesprekken hebben opgeleverd. Met andere woorden welke maatregelen kunnen we tegemoetzien. 

In januari 2019 is in IPO-verband (Inter Provinciaal Overleg) een ‘nieuw provinciaal wolvenplan’ vastgesteld. De genoemde partijen zijn benieuwd of dit plan ondertussen is afgestoft en of er aanpassingen naar de nieuwe situatie hebben plaatsgevonden. We willen onrust onder de bewoners in de buitengebieden voorkomen en daarom willen wij dat er naast een schadevergoeding maatregelen worden genomen om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf. “Een schadevergoeding is mooi maar het verzacht het leed van, in dit geval een schapenhouder, natuurlijk niet, aldus VVD-woordvoerder Tutert”
Vraag 1 

Heeft U ook kennis genomen van dode en gewonde schapen in het buitengebied van Heino zeer waarschijnlijk door een wolf?

 

Vraag 2 

U heeft toegezegd in overleg te gaan met de stakeholders in reactie op de SV van de SGP. Wat is hiervan de status?

 

Vraag 3 

Wat is de status van het landelijk wolvenplan?