VVD: “blij met economische groei in Overijssel maar ook bezorgd over de ontstane mismatch op de arbeidsmarkt”

De VVD Overijssel is blij dat de economie in het tweede kwartaal van dit jaar harder is gegroeid ten opzichte van 2020. Het laat een enorme veerkracht van de economie en onze ondernemers zien. De vangnetten vanuit de Rijksoverheid, gemeente en provincie hebben hun vruchten afgeworpen voor een deel van de ondernemers. Bedrijven konden snel opschalen toen de economie weer aantrok. Maar we zijn er nog niet. Er lijken nieuwe problemen te ontstaan. De arbeidsmarkt wordt krapper en daardoor wordt het werven van de juiste kandidaten in veel sectoren een steeds grotere uitdaging. 

Dit probleem doet zich vooral voor in de Regio Zwolle. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS). Provinciale Staten heeft middelen beschikbaar gesteld voor een betere afstemming van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. De VVD heeft het college gevraagd of zij goed in beeld heeft waar de grootste knelpunten zich bevinden. Ook is zij benieuwd of de huidige provinciale programma’s voldoende aansluiten bij de veranderende knelpunten die nu ontstaan in de getroffen sectoren.

 

Woordvoerder Economie Kees Hofstee: “We zagen een vergelijkbare mismatch eerder ook al in de bouw en in de industrie. De horeca- en de vrije tijdssector komt hier nu bij. Veel mensen die in deze sectoren werkzaam waren, hebben namelijk andere banen gevonden. Deze mensen keren lang niet altijd terug en dat leidt tot nieuwe problemen voor de bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis”. Dus er lijken zich wederom donkere wolken samen te pakken boven bepaalde sectoren, geen reden dus om achterover te leunen. Laten we de knelpunten in kaart brengen en de huidige programma’s tegen het licht houden en ons niet laten verblinden door mooie cijfers.