Algemene Beschouwingen: 'Keuzes durven maken en uitleggen en niet weglopen voor verantwoordelijkheid'

Spreektekst fractievoorzitter Regien Courtz tijdens de Algemene Beschouwingen. 


"Voorzitter,

Wat heerlijk om hier vandaag weer in de Statenzaal te zijn. Omdat het fijn is om elkaar weer live te zien, maar ook omdat het betekent dat er steeds weer meer kan. 


Op 5 juni, de dag dat de restaurants weer open mochten, zat ik met wat anderen in een restaurant. We hadden de mazzel dat we op goed geluk 8 maanden eerder een reservering hadden geplaatst voor die dag. We hadden een heerlijke avond. Maar wij niet alleen. De eigenaren en het personeel hadden de hele avond een lach van oor tot oor. Hoewel zij een creatief concept hadden gedurende de lockdown, was dit waar ze naartoe geleefd hadden. Een avond vol verwondering, omdat het ‘gewoon weer kon’.

Waarom ik juist dit vertel als opening van de beschouwingen? Omdat wij als VVD trots zijn op al die ondernemers in Overijssel. Die hebben moeten overleven en schakelen in een onzekere tijd. En voor wie dat helaas niet allemaal gelukt is. En ik vertel dit ook omdat wij hopen dat mensen nu weer kunnen gaan doen wat zij intrinsiek willen doen. Dat de blik weer op de toekomst kan. Voorzitter, naast die ondernemers hebben veel mensen een bijzondere tijd achter de rug. Mensen werkzaam in de zorg of handhaving bijvoorbeeld. Er is ook onvoorstelbaar veel persoonlijk leed geleden. Achter elke voordeur in Overijssel is wel een verhaal te vinden. Ook daar hopen we dat er weer perspectief is.  

Vanuit de provincie is er de afgelopen periode geïnvesteerd, zodat we – al is het een klein beetje – bij kunnen dragen aan dat toekomstperspectief. Daar zijn we blij mee en dat is ook waar we als VVD om hebben gevraagd: investeren vanuit je kerntaken.  Daarmee komen we direct op het signaal dat GS deze P-nota afgeeft. Het signaal dat de bomen niet tot in de hemel blijven groeien. Dat er keuzes gemaakt moeten worden. We wisten dat moment zou komen, maar nu is het dan zo ver. We kunnen niet langer een beroep doen op veel incidentele middelen en ook structureel zit er spanning op inkomsten. 


Wij hebben dat signaal gehoord en u kent de VVD als partij die staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat wij nadenken over onze uitgaven, onze inkomsten en de risico’s die wij willen nemen. Wij maken daarin keuzes en die zult u vandaag ook terug horen, wanneer de verschillende opgaven passeren. Dan maar direct een schot voor de boeg voor wat betreft de vele moties: wij hebben er bewust voor gekozen het signaal ter harte te nemen en nu niet direct weer overal bij te plussen. 

Wel zien wij graag richting de begroting wat de stand van zaken dan is en kijken we op dat moment hoe dat van invloed kan zijn op – onder meer – de beïnvloedbare mutaties. 

Ik beperk mij hier tot de hoofdlijnen en een aantal voorbeelden, wanneer ik spreek over hoe wij de toekomst van Overijssel en de rol van de provincie zien. 

1.     Wij willen investeren vanuit onze kerntaken. Dat goed doen, waar wij voor op aarde zijn. Dat betekent ook zaken niet meer doen, omdat deze op een ander bestuursniveau horen. Denk aan de sociale portefeuille, waar gemeenten en Rijk toch vooral aan zet zijn. Wat we wel doen? Investeren in de regionale economie bijvoorbeeld. De economie trekt aan, maar we zijn er nog lang niet. Financieel technische onderwerpen kunnen veel ondernemers de das nog om doen. Laten wij zij-aan-zij met die ondernemers blijven staan. Laten wij bijdragen aan die motor, zodat zij voor die banen kunnen zorgen.

 

2.     Wij willen investeren samen met anderen. Op zoek naar koppelkansen met Europa, met het Rijk, met regio’s, met gemeenten en andere organisaties. Zodat elk euro zich meer dan dubbel terugverdiend. We zien de kansen binnen mobiliteit – het wordt alweer veel drukker op de weg - , waar we het al doen met Rijk en gemeenten op bijvoorbeeld die belangrijke N35. Maar we kijken verder, naar de inzet op de north sea baltic corridor. Een goede west-oost verbinding, wat ook economisch rendeert, leent zich voor samenwerking. We zien ook kansen binnen de landbouw. Tijdens werkbezoeken horen we dat boeren echt willen meehelpen met de transitie, maar dat ze meer duidelijkheid nodig hebben. Ook door samenwerking met hen en het Rijk is er een hoop mogelijk.

 

 

3.     Wij willen investeren vanuit een integrale benadering. Om ook intern vanuit koppelkansen te denken. Hoe en waar willen wij leven, wonen en werken in Overijssel? Hoe gaan wij om met de ruimte die er is? Wat ons betreft investeren we kwalitatief. We willen fors bouwen - 60.000 woningen tot 2030 – zodat mensen hier betaalbaar kunnen wonen. We zien daar een blijvende aanjagende rol voor de Provincie. En wat ons betreft denken inwoners mee over nieuwe plannen. Zo zijn er al veel mooie wijken, levendig en groen ontstaan. De VVD wil inzetten op die verbindingen, zodat opgaven elkaar versterken. 


Voorzitter, het zijn een paar voorbeelden. We hebben het nog niet eens gehad over de energietransitie, waarvan we geloven dat we naar een verbreding van de energiemix, met kernenergie, moeten op termijn. Zodat we niet in het donker komen te zitten en het betaalbaar blijft. We hebben het niet gehad over veilig leven in stad en platteland. Waarbij de blijvende aanpak van ondermijning hoort. Zodat we kunnen afreken met chantage aan keukentafels en het vestigen van louche bedrijven. Ik ben ook niet toegekomen in deze beperkte tijd aan de inkomsten en risico’s en zal daar bij het financiële deel wat over zeggen. 

 

Hoe we dingen willen doen? Niet weglopen voor verantwoordelijkheid, maar keuzes durven maken en uitleggen. Het is onze taak als politici om problemen op te lossen en een toekomstperspectief te creëren: schetsen waar we zijn en hoe we een volgende stap gaan maken. Wij willen in gesprek met mensen om samen tot reële oplossingen te komen. Overijsselaars kennen de uitdagingen en kansen in eigen leefomgeving. We zouden gek zijn als we daar geen gebruik van maken. En laten we ook goed in gesprek blijven met elkaar hier in dit huis. Corona heeft ons in fysiek opzicht niet dichter bij elkaar gebracht, maar wij geloven dat het heeft bijgedragen aan verbondenheid. Vanuit deze verbindingen willen wij samenwerken aan die mooie toekomst in Overijssel". 

Hartelijke groet, 

Regien