VVD Overijssel: ‘Ervencoaches juist nu belangrijk voor onze Overijsselse boeren’

Steeds veranderende wet- en regelgeving, financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst en vaak felle kritiek vanuit de maatschappij. Voor boeren is het er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. De psychische problemen in de agrarische sector nemen toe. Kortom boeren in het landelijk gebied krijgen veel op zich af. Er is vaak geen overzicht van kansen, mogelijkheden of (noodzakelijk) door te voeren investeringen. Het is daardoor moeilijk daadwerkelijke stappen te ondernemen waardoor er geen of te weinig ‘beweging’ komt in het landelijk gebied. En daarom heeft Provinciale staten van Overijssel begin 2019 ingestemd met het voorstel ‘Kansen in Overijssel’; stimuleringsfonds asbestdaken & toekomstgerichte erven. Vanuit dit initiatief zijn de ervencoaches ontstaan. 

De ervencoach heeft als eerste de taak het vertrouwen van de boeren te winnen. Want juist die ervencoach kent de situatie van de boer, de plaats, de locatie, de regio. Weet wat er speelt en kent ook de cultuur en spreekt de taal. Uiteindelijk neemt hij met de boer de cijfers door, de mogelijkheden van stoppen of deels stoppen, het afbreken van overtollige schuren om o.a. ondermijning door criminelen te voorkomen.  

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in de Perspectiefnota aangegeven om het ambitieniveau bij te stellen in het budget van de ‘Toekomstbestendige erven’. Woordvoerder Ruimte Dinand Leferink: “De timing van dit voorstel komt wat ongelukkig. Laten we dit cruciale project op dit cruciale moment, met veel boeren in een crisissituatie proberen vast te houden aan de middelen zoals deze ook afgelopen jaar golden. In ieder geval de komende twee jaar”. 


Voor nieuwe coalitieonderhandeling in 2023 kunnen we dan de balans van 4 jaar Ervencoaches opmaken. Juist onze Overijsselse boeren hebben veel vragen en leven van dag tot dag in grote onzekerheid. Leferink: “ik las laatst een quote die de lading m.i. aardig dekt: ‘we hebben enorm veel aandacht voor dierenwelzijn, maar eigenlijk nauwelijks voor het welzijn van de boer’. Het zou goed zijn dat we het ambitieniveau deze periode vasthouden en samen met het college zoeken naar ruimte om daar invulling aan te geven. Om dit te bewerkstelligen dient de VVD tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 30 juni a.s. een motie in.