VVD-Overijssel vraagt in brief aan Tweede Kamer om maximale inspanning voor structureel betere beveiliging in het OV

Al geruime tijd ervaren personeel en handhavers in het Openbaar Vervoer in Overijssel overlast tijdens hun werk voor vervoerder Arriva. Gebleken is dat het overlast gevend gedrag van de ‘veiligelanders’ gevoelens van onveiligheid oproepen zowel bij het personeel als bij de reguliere passagiers. VVD-Overijssel heeft al verschillende zaken ondernomen die een einde moeten maken aan het geweld op de Vechtdallijn. Zo heeft zij, samen met de VVD-fracties gelegen aan de Vechtdallijn, schriftelijke vragen gesteld aan de verschillende colleges. Er werd onder andere gevraagd op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor deze aanhoudende problemen. Ook hebben de liberalen begin 2021 een motie ingediend waarin zij het college opriep in overleg te treden met exploitant Arriva, mede opdrachtgever Provincie Drenthe en de Rijksoverheid over de mogelijke oplossingen. 


Op station Stadshagen in Zwolle zijn onlangs BOA’s in dienst van Keolis belaagd na het aanspreken van een groepje die zich niet aan de corona maatregelen hielden. Dit betrof geen ‘veiligelanders’ maar dit geeft wel aan dat ook geweld tegen handhavers voortduurt en niet geschuwd wordt. Opnieuw hebben de liberalen schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS en in lijn met de wens van de FNV verzocht om te onderzoeken of BOA’s uitgerust kunnen worden met wapenstok en pepperspray. Woordvoerder Verkeer & Vervoer Lex Schukking: “Voor de VVD is nu echt de maat vol! Reizen met het Openbaar Vervoer moet voor zowel de reizigers als voor het personeel veilig zijn. Het probleem bestaat al jaren en deze aanhoudende (gewelds) incidenten zijn en blijven voor de VVD onacceptabel en moeten zo snel mogelijk stoppen en daarom hebben we samen met alle betrokkenen uit de twee provincies een brief opgesteld aan onze VVD-woordvoerders in de Tweede Kamer”.  


In deze brief wordt gevraagd om maximale inspanning voor structureel betere beveiliging in het Openbaar Vervoer zolang dit noodzakelijk blijkt te zijn. Door meer BOA’s/handhavers in te zetten en ze lichte politiebevoegdheden te geven. Zodat personeel zich gehoord en veilig voelt en daarmee ook de passagiers. Schukking: “Onze gezamenlijke brief heeft al geresulteerd in Kamervragen van VVD-Kamerleden Wiersma en Minhas. Goed dat het nu ook in Den Haag de maximale aandacht heeft zodat er vlot stappen gezet kunnen worden voor een veiliger OV.”

 

Zie bijlagen: Kamervragen en brief Tweede Kamerfractie